Hlavní navigace

Musíte podávat daňové přiznání za rok 2006?

29. 1. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyplňování přiznání k dani z příjmů je úmorná práce, které je lepší se vyhnout. Ovšem pokud svou povinnost podání daňového přiznání zanedbáte, hrozí vám nejen pokuta a penále... Kdo musí podávat daňové přiznání? Pro koho je podání daňového přiznání naopak výhodou a vyplatí se mu?

Správné vyplnění daňového přiznání není jednoduché ani pro odborníky. Vždyť zákon o daních z příjmů z roku 1992, podle kterého se daně z příjmů počítají a na jehož základě se daňové přiznání podává, za dobu své účinnosti prošel více než 90 novelizacemi! A jen v uplynulém roce se měnil třikrát…

Než se zaplést s daňovým přiznáním bývá lepší se povinnosti podat růžový formulář vyhnout. To lze dvěma způsoby, z nichž první – jednoduše povinnost nesplnit – rozhodně nemůžeme doporučit. Sankce za nepodané daňové přiznání mohou vést nejen k pokutám a penále, ale i do věznice za trestný čin krácení daní.

Druhý způsob, jak se vyhnout podávání daňového přiznání, je sice legální, ale zas se vztahuje jen na malou skupinu daňových poplatníků – především zaměstnanců. Podnikatelé příliš šancí nemají.

Do kdy musíte zaplatit daně? Daňový kalendář pro rok 2009.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy překročily zákonem stanovenou mez (15 000 Kč) a nebyly zdaněny srážkou u zdroje. Zároveň ale musí podat daňové přiznání i fyzické osoby, které vykazují daňovou ztrátu.

Výjimku obdrželi zaměstnanci, již mají jednoho nebo postupně za sebou více zaměstnavatelů, pokud samozřejmě nemají další příjmy z jiných činností, které buď nejsou osvobozeny, nebo nepřesahují 6 000 Kč, a nebo nebyly zdaněny srážkou u zdroje. U „ostatních příjmů“ je osvobozená částka zvýšená na 20 tis. Kč.

Zaměstnanec, který pracoval u jednoho zaměstnavatele a jehož další příjmy plynuly maximálně z úroků či dividend, jež byly zdaněny před vyplacením či připsáním na účet, je klasickým příkladem poplatníka, který daňové přiznání podávat nemusí. To ovšem neznamená, že ho podat nemůže. V některých případech se mu podání přiznání může vyplatit.

Spočítejte si svou daňovou povinnost za rok 2006.

Daň z příjmů fyzických osob - kalkulačka

Jste-li zaměstnancem, který nemusí podávat daňové přiznání, nechte si daň vyúčtovat. O vyúčtování můžete zažádat do 15. února 2007. Nestihnete-li tento termín, může se vám vyplatit podat daňové přiznání – zejména v případě, že jste nepracovali celý rok, popř. se vám v průběhu roku měnila výše příjmů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů

Jedním ze základních momentů pro většinu zaměstnanců, který rozhodne o nutnosti podat daňové přiznání, je, zda příjmy, kterých dosáhli mimo svůj pracovní poměr, jsou od daně z příjmů osvobozené či nikoli.

Poměrně velkou čáru přes rodinný rozpočet dokáže udělat zisk z prodeje nemovitosti před časovým testem. Časový test udává, jak dlouho po pořízení nemovitosti musí tuto majitel vlastnit, aby příjem z jejího prodeje byl od daně osvobozen – a to dva roky u nemovitosti určené k bydlení a pět let u všech ostatních (problematika je o něco složitější, ale to nyní není předmětem článku).

Osvobozený je též prodej movitých věcí, které nebyly součástí obchodního majetku (až 5 let po jeho vyřazení). U automobilů, lodí a letadel se vyžaduje jednoletý časový test. Pokud tedy chcete prodat domácí chladničku, z jejího prodeje daň platit nebudete. Pokud ale budete chtít prodat soustruh, který sloužil k vašemu podnikání, abyste se vyhnuli dani z příjmů z jeho prodeje, musí být vyřazen alespoň pět let.

Ani přijatá náhrada škody není příjmem, až na několik výjimek – náhrada za ušlý příjem a náhrada za škody na věcech zařazených do obchodního majetku.

Pokud vyhrajete cenu ve sportovní soutěži nižší než 10 tis. Kč nebo budete oceněni za kulturní přínos, nebo pokud vyhrajete obdobnou cenu v zahraničí, kterou celou obratem věnujete, nebo vyhrajete cenu v loterii povolené podle zvláštního zákona, neplatíte žádné daně. Nesmíte být ale sportovcem, pro něhož je sport podnikáním.

Dostáváte-li sociální dávky, důchod či náhradu mzdy, získané částky nedaníte. U pravidelných důchodů ovšem jen do výše 198 tis. Kč za rok. Neplatíte ani za stipendia a za odměny za odběr krve a jiných biologických materiálů.

Osvobozeny jsou též kapitálové zisky. U cenných papírů (akcií, dluhopisů, …) při prodeji po šesti a více měsících od nabytí, u podílů ve společnosti s ručením omezeným nebo komanditní společnosti po pěti letech od nabytí.

Jsou i další příjmy, které jsou osvobozeny – např. příjmy z malých vodních (do 1 MW) a dalších ekologických elektráren, příjmy včelařů do 40 včelstev a zisku 500 Kč na jedno včelstvo a jiné poměrně specifické výjimky.

FIN21

Daňové přiznání a společné zdanění manželů

O jedné povinnosti podat daňové přiznání jsem se ještě nezmínil. Chcete-li využít v loňském roce nového institutu společného zdanění manželů, musíte oba také podat daňové přiznání, a to i v případě, kdy jeden z vás nemá žádný příjem.

Společné zdanění manželů mohou využít pouze manželé vyživující alespoň jedno dítě. Výhodné je především tehdy, jsou-li příjmy manželů rozdílné a příjem jednoho výrazně převyšuje příjem druhého.

Anketa

Budete letos podávat přiznání k dani z příjmů?

11 %
75 %
10 %
3 %
1 %
Odpovědělo 396 čtenářů.

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).