Hlavní navigace

Daně v roce 2007: Kdy, kam, kdo, jak?

12. 1. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

S novým rokem přichází stará a pro většinu lidí nemilá povinnost - platit daně. Zmeškat termín jejich zaplacení nebo poslat je na špatný účet se rozhodně nevyplácí. Kdy musíte daně zaplatit a kam je odeslat? Jaké jsou možnosti splnění daňové povinnosti?

Daně platí lidé od vzniku prvních civilizací. O jejich úplné zbytečnosti se přou pouze krajně liberální ekonomové, podle jejichž názoru by ani být nemusely – a o vše by se postaral trh. „Umírnění“ liberálové a další ekonomové (a nejen ekonomové) si vyměňují názory pouze o výši zdanění, jejím způsobu a o službách, které by měl či neměl poskytovat stát.

Daně berme jako fakt, s nímž je třeba se vypořádat v aktuálně platném znění daňových zákonů. Přestože zdaleka ne vždy to tak vypadá, státní aparát má poměrně schopné nástroje, jak z neplatičů dlužné částky na daních vymoci i s tučnými pokutami.

Kdo daně platí

Při placení daní je třeba rozlišovat „plátce“ a „poplatníka“. Zatímco plátce daně je osoba (ať fyzická, čili občan, nebo právnická, čili obchodní a jiná společnost), která daň odvádí finančnímu úřadu, poplatník daně je ten, kdo je daní skutečně zatížen.

Vezměme příklad daň z přidané hodnoty. Tou je zatíženo zboží a služby a platí (tedy přesněji „poplácí“) ji konečný spotřebitel, který je v tomto případě poplatníkem. Spotřebitel ale ve věci daně z přidané hodnoty do styku s finančním úřadem nepřijde. Státu tuto daň odvádí obchodník, výrobce či poskytovatel služby, který je plátcem daně.

Je-li plátce daně shodný s daňovým poplatníkem, hovoříme o dani jako o přímé. Je-li poplatník a plátce daně každý jinou osobou, jedná se o daň nepřímou. Jak je tedy možné, že daň z příjmů je daní přímou, když ji za zaměstnance odvádí zaměstnavatel?

<calculator id=„18“></cal­culator>

Daň z příjmů je mnohem složitější, než na první pohled většina zaměstnanců uvidí. O tom se lze přesvědčit například z loňského návodu na vyplnění daňového přiznání (letošní návod samozřejmě také připravíme). Jste-li v zaměstnaneckém poměru, odvádí za vás zaměstnavatel nikoli daň, ale zálohy na daň. Tu pak můžete buď nechat zúčtovat zaměstnavatele (pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání), nebo si můžete podat daňové přiznání sami. I v případě, že si necháte vyúčtování provést zaměstnavatelem (nebo se této možnosti vzdáte zcela), jste plátcem daně vy – zaměstnavateli pouze dáváte plnou moc k vyřízení této státulibé činnosti za vás.

Pokud chcete provést vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2006, musíte podat žádost svému poslednímu zaměstnavateli do 15. února 2007.

Plátci většiny daní jsou podnikatelé (a jiné OSVČ) a právnické osoby. Nepodnikající občané by se měli soustředit především na daň z příjmů, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň darovací a daň dědickou. Při dovozu se občas můžete setkat s povinností stát se plátcem daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

Kdy platit daně

Daně mají pevně stanovený harmonogram, do kdy musíte podat daňové přiznání a zaplatit příslušný obnos. U „stálých“ daní, jako je daň z příjmů či daň z nemovitostí, tj. daní, které platí občané každý rok, je harmonogram postavený pevně, u daní „příležitostných“, které se platí při určité události (např. převodu nemovitosti, darování, dědictví), je dán termín po uskutečnění příslušného aktu.

Nejbližší daňová povinnost je podání daňového přiznání k dani z nemovitostí, které musí provést všichni, kterým buď povinnost nově vznikla (získali nemovitost) – pak podávají úplné daňové přiznání, nebo došlo ke změně na nemovitém majetku za uplynulý rok (změna výměry, vzniku nebo zániku osvobození).

Splatnost daně se liší podle částky a podle toho, zda jste či nejste zemědělec. Pokud máte daňovou povinnost do 5 tis. Kč, pak musíte celou daň zaplatit do 31. května 2007. Pokud máte povinnost vyšší a nejste zemědělec, musíte do 31. května 2007 zaplatit pouze první splátku. Jste-li navíc zemědělec („samostatně hospodařící rolník“), pak se vám první splátka odkládá na 31. srpna 2007. Druhou splátku musí všichni provést do 30. listopadu 2007.

daně z příjmů je povinnost podat daňové přiznání (vzniká-li) a povinnost uhradit daň sjednocena – letos na 2. dubna. Pokud si ale vezmete k ruce daňového poradce (nebo jste společnost povinně podléhající auditu), pak se vám obě povinnosti odkládají na 2. července 2007.

Kompletní přehled daňových povinností: Daňový kalendář 2007

Jak daně platit

Daně lze platit třemi základními způsoby – hotově na přepážce příslušného daňového úřadu, daňovou složenkou a bezhotovostním převodem. U hotovostní platby musíte v zásadě vědět jen, kde sídlí váš finanční úřad a jakou daň v jaké výši jdete platit (… a, ano, otvírací hodiny pokladny).

skoleni_4_3

U bezhotovostní platby je to poněkud složitější. Je třeba správně vyplnit příkaz. Daňová složenka tyto „formality“ sice poměrně zjednodušuje (nemusíte znát předčíslí účtu, navíc je takto provedená platba „zdarma“), přesto vás neochrání před chybou zcela. Jak tedy provést bezhotovostní platbu daní?

Daňová složenka

Nezbývá než popřát hodně štěstí a pevné nervy při plnění daňových povinností.

Anketa

Platíte daně včas?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).