Hlavní navigace

V Evropě je DPH nejvyšší

29. 1. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daň z přidané hodnoty je základním stavebním kamenem příjmů rozpočtů většiny vyspělých zemí. Přesto některé státy DPH nevybírají. Nejvyšší sazby DPH čekají nejen na obyvatele a návštěvníky Evropy, ale také Jižní Ameriky. Jaká je sazba daně z přidané hodnoty ve světě?

Z nejvyspělejších a nejvýznamnějších zemí světa není daň z přidané hodnoty stanovena v těchto zemích: Egypt, Hong-Kong, Saudská Arábie a USA. Absence daně z přidané hodnoty řadí tyto země k zemím s nejnižším daňovým zatížením na světě.

Daň z přidané hodnoty je důležitým zdrojem státního rozpočtu nejenom ve většině vyspělých zemích. Daň z přidané hodnoty je v podstatě všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Daň se vybírá v každém článku výroby, distribuce a dodávky. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží.

DPH = důležitý finanční zdroj pro státní pokladnu

Samotná výše sazby daně z přidané hodnoty byla a je v jednotlivých zemích světa velmi rozdílná, neboť každý stát sleduje jinou sociální politiku a má jinou představu o příjmech a výdajích ze státního rozpočtu – a tedy i o výši sazby daně z přidané hodnoty. Jedno však mají všechny země společné: daň z přidané hodnoty je jedním z rozhodujících zdrojů státního rozpočtu (v průměru tvoří třetinu všech příjmů v členských zemích OECD).

Nejdůležitější na dani z přidané hodnoty je, že konečným poplatníkem této daně je spotřebitel – tedy občané každého státu.

Základní sazba DPH se v Evropské unii pohybuje od 15 % (Lucembursko a Kypr) do 25 % v Dánsku a Švédsku. V mimoevropských zemích je však daň z předané hodnoty podstatně nižší a někde není zavedena vůbec (např. USA).

Nejnižší DPH v EU činí 15 % (Kypr a Lucembursko)

Jednoznačně můžeme říci, že daň z přidané hodnoty je ve světě nejvyšší v členských zemích Evropské unie, kde na základě směrnice Rady z roku 1992 nesmí být DPH nižší než 15 %.

Členské země Evropské unie mohou v současné době uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na vybrané zboží či služby (např. Belgie 6 %, Estonsko 5 %, Finsko 5 %, Francie 5,5 % a 2,1 % – platí pro léky a veřejnou dopravu, Irsko 12,6 %, Itálie 10 %, Kypr 5 %, Lotyšsko 9 %, Lucembursko 6 %, Německo 7 %, Nizozemí 6 %, Polsko 7 % a 3 % – je uvalena na zemědělské produkty, Portugalsko 5 %, Rakousko 10 %, Řecko 8 % – výjimku ve výši DPH mají ostrovy Lesbos, Chios, Samos, souostroví Dodekanésy a Kyklády a některé malé ostrovy v Egejském moři, sazba daně je zde 3 %, Slovinsko 8 %, Švédsko 6 %, Británie 5 %).

Současně mohou být některé zboží či služby od DPH osvobozeny, např. od platby DPH jsou v Dánsku osvobozeny prodej a pronájem nemovitostí, dodávky plynu, vody, elektřiny a topení, výhry v loteriích… Na Kypru je nulová sazba daně z přidané hodnoty uplatněna na základní potraviny, knihy, časopisy, léky, dětské oblečení a obuv. V Litvě se DPH neplatí za humanitární a dobročinnou pomoc, zboží a finanční prostředky získané od vlád zahraničních států nebo mezinárodních organizací, ani za dovoz nezdaněných osobních předmětů. Dále se DPH v současné době neplatí za léky a lékařská zařízení, výuku a studia, vydavatelství a distribuce novin a knih, nájem domu, bankovní a pojišťovací služby. Ve Velké Británii je nulová sazba na základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení…

Jižní Amerika – placení daní je problém

Daň z přidané hodnoty mají zavedeny všechny státy v Jižní Americe. Pro státní rozpočty jednotlivých zemí je naprosto nepostradatelná, neboť tvoří nejvyšší příjmovou položku ve všech zemích v Jižní Americe.

Dlouhodobým problémem zemí v Jižní Americe je nízká platební morálka daňových poplatníků. Přístup soukromých podniků při placení daní je velmi laxní. Daň z přidané hodnoty je zatížena krácením daní nejméně, a je proto pro státní pokladnu nesmírně důležitá. V zemích Jižní Ameriky je daň z přidané hodnoty poměrně vysoká (např. Brazílie 25 %, Argentina 21 %).

Japonsko – DPH pouze 5 %

Pro všechny asijské země jsou charakteristické nízké daně se současně nízkou sociální ochranou občanů (v některých zemích neexistuje žádná).

V Japonsku, Taiwanu a Singapuru činí sazba daně z přidané hodnoty 5 %, v Thajsku 7 %, v Jižní Korey, Kambodži, Filipínách a Vietnamu 10 %. Nejvyšší základní sazba daně z přidané hodnoty je v Číně 17 %.

Ve všech zemích existuje celá řada výjimek, kdy není daň z přidané hodnoty placena vůbec.

V Japonsku je jednotná DPH ve výši 5 % (ze zemí, kde je DPH zavedena, má Japonsko nejnižší sazbu). K dani z přidané hodnoty se musí firmy registrovat, jestliže jejich roční obrat je vyšší než 30 miliónů JPY. Registrace se provádí vždy po dvou letech. Spotřební daně jsou v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa podstatně nižší.

V Číně je daň z přidané hodnoty uplatněna při prodeji zdanitelného zboží a služeb, vztažené k jeho výrobě, a na dovezené zboží, pokud dovoz není od daně osvobozen zvláštním zákonem. V Číně existují tři sazby daně: 0 % sazba na vyvážené zboží, dodávky v rámci zahraniční pomoci… ,13 % sazba na zemědělské výrobky, vodné, topení, chlazení, uhlí, knihy, časopisy…, 17 % základní sazba na zbylé zboží a služby.

Plátcem daně z přidané hodnoty dle čínských právních předpisů je výrobní společnost s ročními tržbami nad 1 milión CNY nebo obchodní společnost s tržbami nad 1,8 miliónů CNY. Drobní podnikatelé nemající potřebné tržby odvádějí daň z přidaného hodnoty ve výši 6 %.

Ostatní země

V Africe funguje systém daně z přidané hodnoty nejlépe v Jihoafrické republice, kde sazba daně činí 14 % a v Maroku (20 %). Z dalších světových velmocí si vyjmenujme ještě uveďme Kanadu (7 %), Izrael (15,5 %) či Mexiko (15 %).

FIN21

Poměrně nízká je rovněž DPH v Austrálii, kde se platí daň ze zboží a služeb GST, která je obdobná naší dani z přidané hodnoty. Její jednotná výše činí 10 %. Je však také zavedena nulová sazba, která mimo jiné platí pro zdravotnické potřeby, vzdělání, bankovní služby či pečovatelské služby. Registrovat se ke GST mají všechny společnosti s ročním obratem vyšším než 50 000 AUD (čili registrace k DPH se netýká opravdu pouze nejmenších řemeslníků).

Výše DPH ve světě v roce 2007(v %)
Země Základní sazba DPH
Brazílie 25
Dánsko 25
Norsko 24
Finsko 22
Polsko 22
Argentina 21
Belgie 21
Irsko 21
Rakousko 20
Bulharsko 20
Maďarsko 20
Itálie 20
Moroko 20
Slovinsko 20
Francie 19,6
Česko 19
Řecko 19
Nizozemí 19
Portugalsko 19
Rumunsko 19
Slovensko 19
Estonsko 18
Lotyšsko 18
Litva 18
Malta 18
Rusko 18
Turecko 18
Velká Británie 17,5
Čína 17
Izrael 15,5
Německo 16
Španělsko 16
Kypr 15
Luxembursko 15
Mexiko 15
JAR 14
Nový Zéland 12,5
Indie 12,5
Austrálie 10
Indonésie 10
Filipíny 10
Vietnam 10
Kanada 7
Thajsko 7
Japonsko 5
Singapur 5
Taiwan 5
Egypt  –
Hong Kong  –
Saudská Arábie  –
USA  –

Pramen: The World Wide Tax and Tax Source Network 2007

Anketa

Základní sazbu DPH v ČR považujete za...

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).