Hlavní navigace

Koho volit, když máte hluboko do kapsy?

22. 4. 2010
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Pokud by volební programy politických stran, byly ryzím předobrazem věcí budoucích, pak by vítězství KSČM bylo vítězstvím všech. Ostatně, to už tu jednou bylo.

Od politiků můžete očekávat a požadovat mnohé. Prošli jsme volební programy stran, které mají reálnou šanci dostat se po květnových volbách do dolní komory Parlamentu a hledali v nich takové kroky, které míří bezprostředně na peněženky každého z nás. I přes to, že se jedná o velice zjednodušující pohled na věc, který neodhalí následky navrhovaných opatření ani za první roh, mohou vám proklamace jednotlivých stran povědět hodně o směřování České republiky pod jejich kormidlem.

Volební „předsevzetí“ stran necháváme v původních formulacích. Myslíme si totiž, že jsou často všeříkající.

ČSSD – garantovaná výše důchodů a nemocenská i za první 3 dny

Jedno heslo za všechny: ČSSD nabízí občanům život ve spravedlivé, moderní a sociálně vyspělé evropské zemi 21. století.

 • Napravíme přesunutí daňového břemene z příjmově nejsilnějších občanů na střední třídu a příjmově slabé vrstvy, které bylo důsledkem vlády ODS.
 • Vrátíme se k úrovni daňové kvóty z let 2005 až 2007.
 • Zavedeme pravidelnou valorizaci minimální mzdy alespoň o 500 Kč ročně.
 • Obnovíme nemocenskou za první 3 dny nemoci.
 • Zachováme charakter zdravotnictví jako veřejné služby a trváme na zrušení poplatků u lékaře a v lékárnách.
 • Garantujeme limit maximální roční spoluúčasti u chronicky nemocných.
 • Minimálně jeden lék ve skupině musí být plně hrazen.
 • Důchody budou státem garantovány ve výši 55 % čisté mzdy.
 • Z výnosů elektrárenské společnosti ČEZ vyplatíme mimořádný tzv. 13. důchod.
 • Zavedeme důchod pro samostatně žijícího důchodce ve výši 1,2násobku životního minima.
 • Znovu zavedeme zvýhodněné novomanželské půjčky na pořízení a modernizaci bytu pro mladé lidi do 40 let s odpočty na každé narozené dítě.
 • Vrátíme se ke konceptu společného zdanění manželů.
 • Podpoříme rodiny dětskými přídavky, vyššími daňovými odpočty či rozšířením možnosti čerpání rodičovského příspěvku.
 • Připravíme systém krizového refinancování hypoték.
 • Prosadíme sociální stipendia pro studující.
 • Obnovíme státní podporu na získání startovacích bytů.
 • Zavedeme sociální bezúročné půjčky pro občany v nouzi.
 • Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách.
 • Zvýšíme platy pedagogům a dalším pracovníkům ve školství.
 • Soustředíme se na omezení nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně zavedení vládou určovaného limitu pro maximální výši RPSN podle výše a charakteru půjčky.

Řešíte bydlení: Je správná doba ke koupi bytu?

KDU-ČSL – víc dětí, větší sleva na dani

Jedno heslo za všechny: Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně dobře.

 • Pro posílení solidarity daňového systému jsme pro zavedení dvou daňových pásem: 15 % a 18 %, s hranicí na 600 000 Kč hrubého ročního příjmu.
 • Upravíme daňové výjimky (příjmy osvobozené či odečitatelné položky) s důrazem na prioritní oblasti (bydlení, rodiny s dětmi, zodpovědnost za vlastní stáří, výzkum-vývoj-vzdělávání) a přehodnotíme daňovou uznatelnost některých výdajů.
 • Navrhneme vyšší zdanění tabákových výrobků a alkoholu.
 • Ke zmírnění dosavadní nespravedlnosti ve zdanění rodin s dětmi navrhujeme zavést ke stávající slevě na dani z příjmů novou slevu na dítě (bez možnosti uplatnit daňový bonus): 5 000 Kč na první dítě, 10 000 Kč na druhé dítě, 20 000 Kč na třetí, 30 000 Kč na čtvrté a každé další dítě (rodina se čtyřmi dětmi bude mít možnost uplatnit dodatečných 65 000 Kč slevy na dani z příjmu ročně).
 • Rodina je jeden ekonomický celek, proto znovu chceme obnovit princip společného zdanění manželů.
 • K podpoře nutných investic spojených se zakládáním rodin navrhujeme zavést novomanželské půjčky se státní podporou.
 • Výdaje na školné na vyšší odborné škole, základní umělecké škole a na volnočasové aktivity zařadíme mezi odečitatelné položky ze základu daně.
 • Chceme, aby se řidičský průkaz a svářečské zkoušky staly povinnou kompetencí, hrazenou ze školních prostředků, pro absolventy oborů, u nichž jsou tyto dovednosti vyžadované v praxi.
 • Namísto regulačních poplatků za položky na receptu navrhujeme vynětí levných léků na banální onemocnění z úhrad ze zdravotního pojištění.
 • Budeme iniciovat zavedení jednotné výše doplatků v lékárnách za léky, se zákazem reklamních a marketingových akcí u léků, které jsou plně či částečně hrazeny z pojištění.
 • Stávající spoluúčast pacientů považujeme za dostatečně motivační a nechceme ji dále zvyšovat.
 • Budeme snižovat cenu práce snížením odvodů na sociální pojištění u vybraných skupin (např. absolventi, zaměstnanci s dětmi do 15 let, zaměstnanci nad 50 let).
 • Budeme hájit zachování výše sociálních dávek, jsou-li plněny zákonné podmínky pro jejich výplatu.
 • Počítáme se zákonnou valorizací důchodů.
 • Budeme prosazovat změnu podmínek poskytování nízkoúročených úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení z 300 000 na 500 000 Kč v obcích a sídlech do 5 000 obyvatel.
 • Budeme podporovat zachování stávající podoby stavebního spoření.
 • Budeme podporovat výstavbu nájemních bytů.

KSČM – všechno bude

Jedno heslo za všechny: KSČM pojistkou demokracie

 • Prosazujeme vrátit sníženou sazbu DPH z 10 % na 5 % u zboží základní potřeby, ekologické veřejné dopravy a zavést nulovou sazbu DPH u základních potravin a léků.
 • Chceme zavést odstupňovanou daň z příjmů fyzických osob v pěti pásmech se snížením této daně na 9 % u příjmů nižších než je průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a až 40% daně u příjmů vyšších než 1 mil. Kč ročně.
 • Prosazujeme osvobodit od zdanění úroky z vkladů obyvatelstva.
 • Prosazujeme podporu v nezaměstnanosti prodlouženou na dobu jednoho roku.
 • Při konkurzech podniků chceme přednostně uspokojovat mzdové nároky jejich zaměstnanců.
 • Při rušení pracovních míst zvýšit vyplácení odstupného.
 • Zvýšení minimální mzdy postupně až na 14 000 Kč.
 • Náhradu mzdy vyplácené zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci a při ošetřování dítěte.
 • Zastavení růstu věkové hranice pro odchod do důchodu u mužů na věku 63 let a u žen níže podle počtu dětí.
 • Uzákonit kategorii minimálního důchodu s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně. 
 • Pravidelnou valorizaci důchodů podle růstu životních nákladů domácností důchodců, inflace a vývoje mezd a platů.
 • Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování.
 • Státní regulaci nákladů na bydlení a tzv. věcně usměrňované nájemné (stanovit tak, aby nájemné činilo maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně), posílit právní ochranu nájemníků.
 • Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou obecního bydlení s dostupným nájemným. Přijmout zákon o sociálním bydlení a stanovit normativy sociálně potřebných bytů.
 • Rozšiřování bezúročných půjček na pořízení bytu, rekonstrukci bytu a bytové zařízení pro mladé rodiny, novomanželské půjčky s podporou státu.
 • Zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték.
 • Zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky a nezvyšovat spoluúčast pacientů; odstranit rozdíly v doplatcích na léky tak, aby byly finančně dostupné pro občany.
 • Nesnižovat odvody na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti, zcela zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příjmy.
 • Zvýšení dávek při rodičovské dovolené na 14 000 Kč měsíčně s tím, že tato zvýšená odměna bude náležet matkám pečujícím o dítě do tří let; zavedení možnosti čerpání další rodičovské dovolené prarodiči. 
 • Vyšší podporu při narození druhého dítěte a dalšího dítěte (porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě).
 • Přídavky vázat na dítě a ne na příjem domácností. Valorizovat přídavky na děti, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče podle životních nákladů.
 • Výrazně zvýšit veřejnou podporu individuálnímu, drobnému a malému podnikání.

Zajímají vás jiná témata? Zkuste třeba toto: Je leasing mrtvý?

ODS – státní peníze jen aktivním

Jedno heslo za všechny: Chceme zabránit naplňování „jistot“ ČSSD.

 • Prosazujeme nízké daně, proto je chceme udržet na současné úrovni.
 • Propojíme některé sociální dávky a daňové slevy (např. sociální příplatky, přídavky na děti a daňové odpočty na děti).
 • Nezaměstnaný, který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Toto opatření bude možné uplatnit jednou za 10 let.
 • Kdo sám podá výpověď, bude mít nižší podporu.
 • Výše dávek hmotné nouze bude odstupňována podle aktivity. Bude se zvyšovat od 20 do 40 hodin práce pro obec ve veřejné službě měsíčně. Alternativou výplaty dávek bude podmínka 40 hodin vzdělávání.
 • Rodičům, kteří se chtějí vrátit brzy do práce, nově umožníme čerpat mateřskou 18 týdnů se 100 % původního platu bez navazujícího pobírání rodičovského příspěvku.
 • Otevřeme diskusi o rozsahu a podobě finanční spoluúčasti studentů na vysokoškolském studiu.
 • Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, nájemního i družstevního bydlení.
 • Uměřená a sociálně citlivá spoluúčast pacientů na financování zdravotní péče přispívá ke zvýšení dostupnosti nejmodernější léčby vážných onemocnění a ke zkrácení čekacích dob na náročné zdravotní výkony.
 • Chceme zachovat liberální prostředí v energetice, budeme bránit návratu k tuhé regulaci státem.

Strana zelených – flexibilnější rodičovská dovolená

Jedno heslo za všechny: Kdo volí zelené, vytváří nová pracovní místa.

 • Rovná daň je ve své současné výši sazby i struktury (fakticky degresivní průběh díky zdanění „superhrubé mzdy“) neudržitelná a zdanění superhrubé mzdy by mělo být zrušeno. Navrhujeme zavedení druhého pásma. To by mělo začínat tam, kde jsou uplatněny stropy na sociální a zdravotní pojištění, aby byla popřena degrese současného systému.
 • Protože navrhujeme snížit zdanění práce, následně připouštíme postupné mírné zvýšení sazeb DPH.
 • Navrhujeme zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků, alkoholických nápojů a potravin s vysokým obsahem rafinovaného cukru a živočišných tuků.
 • Zelení se zasadí o pokračování a rozvoj programu Zelená úsporám, kterým stát postupně zateplí každý dům.
 • Výše úhrady léčiv se stejnou účinnou látkou má být stanovována na principu shodné úhrady za definovanou denní dávku léčiva. Strana zelených souhlasí se zavedením minimálního paušálního poplatku za recept, který bude příjmem zdravotní pojišťovny.
 • Prosazujeme, aby lidé, kteří se sami zaměstnávají – takzvané OSVČ – , měli v péči o rodinu rovné podmínky se zaměstnanci. Pomůže tomu například zavedení institutu ošetřovného, stejně jako u zaměstnanců.
 • Prosazujeme větší flexibilitu rodičovské dovolené, konkrétně možnost měnit její rychlostní stupeň v jejím průběhu a možnost střídání rodičů.
 • Zelení podpoří pouze postupnou deregulaci nájemného v nájemních bytech. Srovnat postupnými kroky maximální výši regulovaného nájemného s tržním nájemným považujme za reálné v horizontu zhruba pěti let. Poté už se bude regulace vztahovat pouze na státní a obecní byty.
 • Budeme navrhovat, aby stát opět finančně podporoval výstavbu obecních nájemních bytů určených jako startovací byty pro mladé rodiny nebo pro krátkodobé bydlení sociálně potřebných rodin.

Vizitka současných politiků: Elektronické viněty, tunel letošního roku

TOP 09 – znatelné utažení opasků pro lepší zítřky

Jedno heslo za všechny: Vláda rozhodně nemůže slibovat nové výdaje, další snižování daní či investice do megalomanských projektů.

 • Prosazujeme snížení všech sociálních dávek o 10 % a po dobu tří let je ponechat bez valorizace, z tohoto opatření budou vyňaty příspěvky na pěstounskou péči a peněžitá pomoc v mateřství.
 • Důchody v roce 2011 chceme ponechat bez valorizace, v následujících letech valorizovat dle stávajícího mechanismu.
 • Prosazujeme zrušení porodného a pohřebného.
 • Dávky osobám v hmotné nouzi, které vyplývají z nedostatečného příjmu v rodině, nebudou kráceny.
 • Prosazujeme sjednocení základu daně pro všechny přímé odvody (daň z příjmů a všechna povinná pojištění).
 • Prosazujeme zrušení transakčních daní (daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí), přičemž výnosy z těchto majetkových operací budou zdaněny běžnou daní z příjmů a v rámci rodinných vazeb (I. a II. skupina) budou občané od daně osvobozeni.
 • Prosazujeme zařadit prokazatelné náklady na služby spojené s hlídáním dětí a domácími pracemi mezi položky odečitatelné ze základu daně. Tato daňová úleva bude limitována výší minimální mzdy a dosažením dvanácti let věku dítěte.
 • Navrhneme nahradit přídavky na děti vyšší slevou na dani z příjmů včetně zvýšení daňového bonusu.
 • Prosazujeme, aby podporu v nezaměstnanosti ve stávající výši a délce podpory nedostal ten, kdo:
  • podá sám výpověď či ukončí pracovní poměr dohodou nebo byl propuštěn pro porušení kázně,
  • po odpovídající dobu obdržel odstupné,
  • neodpracuje dvacet hodin veřejné služby týdně, pokud se neúčastní v dané době rekvalifikační­ho kurzu.
 • Chceme upravit systém financování vysokých škol tak, aby více zohledňoval kvalitu vzdělávacích aktivit.

I o tohle půjde ve volbách: Kdy narazí státní finance do zdi?

Věci veřejné – programem komiks

Jedno heslo za všechny: Povedeme s vámi veřejnou debatu o tom, jak zkvalitnit demokracii v České republice.

 • VV prosazují, aby byla o měsíc prodloužena podpora v nezaměstnanosti v případě, že se zapojí do práce pro obec.
 • Ve zdravotnictví je třeba jasně stanovit, co je standardní péče. Chceme, aby tato péče byla garantována státem a plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Politické sdružení Věci veřejné nemá na svém webu zatím podrobný volební program. Představu o jeho cílech si tak můžete udělat z komiksového volebního programu, který je nabitý pouze lakonickými hesly a z volebního desatera, které má stejnou vypovídací hodnotu. I to je ale, necelé 2 měsíce před volbami, určitý signál.

program VV

Zdroj: web politického sdružení Věci veřejné

ZEMANOVCI, Strana práv občanů – zregulujeme bankovní poplatky

Jedno heslo za všechny: Zastáváme názor, že z krize nemůžeme vyjít ani snižováním daní, ani zvyšováním sociálních dávek.

 • Jsme pro obnovení progrese v dani z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) avšak nikoliv za cenu neadekvátní demotivace zaměstnanců a podnikatelů – OSVČ s vyššími příjmy. Zejména u osob samostatně výdělečně činných je nezbytné při obnovení daňové progrese řešit výši ostatních odvodů včetně její daňové účinnosti.
 • Při obnovení přiměřené progrese sazeb DPFO jsme pro odstranění konceptu superhrubé mzdy a obnovení institutu společného zdanění manželů.
 • Jsme připraveni podpořit zmírnění stávajícího znevýhodnění rodin s dětmi prohloubením daňových slev spojených s výchovou dětí a jejich vzděláním.
 • U daně z přidané hodnoty navrhujeme ponechání snížené sazby u předmětů základní potřeby a mírné zvýšení základní sazby u zbytných, resp. luxusních spotřebních předmětů.
 • Zaměříme se zejména na podporu rodin s malými dětmi, kde jednou z podmínek pro zachování této podpory bude řádné vzdělávání dětí školního věku.
 • Výplatu některých sociálních dávek požadujeme vázat na plnou účast na veřejně prospěšných pracích.
 • Ve zdravotnictví odmítáme zavádění poplatků, které znamenají dvojí platbu za tutéž službu: všichni si totiž platíme zdravotní služby prostřednictvím zdravotního pojištění.
 • Ve školství odmítáme zavádění poplatků typu školného, které znamenají obtížnější přístup ke vzdělání dětem ze sociálně slabších rodin. Doporučujeme však zpřísnění nároků na vysokoškolské studium tak, aby toto vzdělání sloužilo těm, kdo jsou schopni je plnohodnotně absolvovat.
 • Snížení běžných bankovních poplatků na úroveň, která nebude převyšovat obdobný poplatek u mateřské společnosti.

Tak už máte jasno? Kdyby se měl člověk rozhodovat jen podle okamžitých dopadů předvolebních slibů jednotlivých stran na vlatní peněženku, pak by asi opravdu komunisté se svou minimální mzdou ve výši 14 000 Kč či minimálními garantovanými důchody a zastavením růstu důchodového věku byli jasnou volbou. I když na paty jim výrazně šlapou sociální demokraté. Může se tedy zdát, že levice opravdu má potenciál nechat naše peněženky nabobtnat.

dan_z_prijmu

Naproti tomu program TOP 09 zdá se být až asociální. Zrušení porodného a pohřebného, snižování sociálních dávek, dočasné zmrazení valorizace důchodů, to vše může rodinné finance hodně zabolet.

Víme ale všichni, že „hrajeme“ také o svou budoucnost. Netřeba připomínat jaké ekonomické hrozby visí ve vzduchu. Veříte v jejich reálnost? I o tom budou následující volby.

Anketa

Koho budete volit v květnových parlamentních volbách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).