Hlavní navigace

Kdy vám zaměstnavatel musí proplatit i čas na hledání nové práce?

19. 4. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V jistých případech můžete po svém zaměstnavateli požadovat proplacení času, který strávíte hledáním nové práce. Kdy je to možné?

Za účelem vyhledání nového místa před skončením stávajícího pracovního poměru může zaměstnanec požádat dosavadního zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna a ten je povinen jeho žádosti vyhovět. Pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob skončení pracovního poměru, tedy když má skončit na základě výpovědi dané zaměstnavatelem či naopak na základě výpovědi dané zaměstnancem, nebo má skončit dohodou.

Neplacené volno

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu, tedy neplacené volno, před skončením pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu. Nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců (a to i když je skutečná výpovědní doba event. na základě ujednání zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu ust. § 51 odst. 1 věty druhé zákoníku práce delší). Za každý týden výpovědní doby, která činí 2 měsíce, vzniká zaměstnanci nárok na 1 půlden neplaceného volna.

Placené volno za organizační nebo zdravotní důvody

Ve stejném rozsahu (tedy 1 půlden volna za 1 týden výpovědní doby) je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno, a to s náhradou mzdy nebo platu, tedy placené volno, před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Čtěte také: Zdánlivá maličkost v pracovní smlouvě bude stát vašeho chlebodárce tři platy 

Placené volno se tedy poskytuje, jestliže je pracovní poměr se zaměstnancem rozvazován z těchto důvodů:

  • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.

Slučování volna

Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat. Zaměstnanec si pak může vybrat např. jednorázově 1 den volna za 2 týdny namísto dvakráte jednoho půldne. Čtěte také:  Když se zaměstnanec stane v práci nadbytečným

Výpověď nebo dohoda

Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání, resp. případně jen jeho poměrná část (kratší než půlden), a to jako pracovní volno neplacené, tedy bez náhrady mzdy či platu, resp. právo na něj, se zřejmě uplatní i při jiném způsobu skončení pracovního poměru než dohodou nebo výpovědí. Z logiky věci se však rozhodně neuplatní při okamžitém zrušení pracovního poměru – zaměstnanec nemá žádný časový prostor, aby pracovní volno čerpal. Čtěte také: Nenechte se zbytečně vyhodit pro nadbytečnost aneb Pikantní příběh ze soudní síně

I přes dikci příslušného ust. bodu 11 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (stanovícího podle ust. § 199 odst. 2 zákoníku práce okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci) odvozujícího délku pracovního volna od výpovědní doby lze uplatnit právo na neplacené pracovní volno i při skončení (resp. před skončením) pracovního poměru sjednaného na dobu určitou uplynutím sjednané doby trvání pracovního poměru. Spíše ojediněle to pak bude při rozvázání pracovního poměru jeho zrušením ve zkušební době, nicméně v praxi záleží především na dohodě zaměstnavatele a zaměstnance. Čtěte také: Pracovní poměr na zkoušku a nová pravidla od roku 2011

Záleží na zaměstnavateli, zda bude na zaměstnanci požadovat, aby mu účel, k němuž pracovní volno směřuje, prokázal (aby tedy prokázal jednání s jiným zaměstnavatelem, agenturou práce, úřadem práce apod.). Čtěte také:  Kdo má nárok na odstupné ve výši dvanácti platů?

skoleni_4_3

Závěr

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.

Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.  Čtěte také: Když končíte v práci, ohlídejte si zápočtový list, jinak budete překvapeni

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).