Hlavní navigace

Kdy vám banka může zrušit účet?

22. 1. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Aktualizováno 22. 1. 2010 12:15
Stačí hrát mrtvého brouka při nepovoleném debetu nebo bance nepodat vysvětlení o podezřelých transakcích. Jsou různé důvody, kdy přijdete o účet v bance.

Ačkoli banky usilují o nové zákazníky využívající co nejvíce produktů, je možné se setkat také s případy, kdy klientům zruší účet. Kdy k takovému kroku mohou přistoupit?

Důvody, pro které banka může zrušit účet, nejsou nikde vymezeny, sdělila serveru Měšec.cz Zuzana Chocholová z oddělení Komunikace Ministerstva financí ČR s tím, že může vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodu, pokud si tuto možnost dohodla ve smlouvě. V tom případě ale musí dodržet 2měsíční výpovědní lhůtu, kterou jí ukládá Zákon o platebním styku. V případě, že klient porušuje své povinnosti, připadá v úvahu i obecná možnost odstoupení od smlouvy ze strany banky podle obchodního zákoníku. V takovém případě výpovědní lhůta neběží, dodala Chocholová. Čtěte více: Nový zákon: ruka podaná klientům i možné kličky

Pokud se tedy chcete dopídit důvodů, které si banka vymiňuje jako záminku ke zrušení účtu, podívejte se do všeobecných obchodních podmínek.

Odpověď najdete v obchodních podmínkách

Na otázku z jakých důvodů si banky vyhrazují možnost zrušit klientovi účet, většina jejich zástupců odpovídá tajemnou formulí: „při porušení smluvních podmínek“. Do okruhu těchto možností by pak mohlo patřit porušení všech povinností, které ze smlouvy o účtu pro klienta vyplývají. S tak striktním přístupem se ale nikde nesetkáte, protože klienti svou banku živí a pokud by ta vyhodila každého klienta, který se někdy prohřešil, sama by zanedlouho zkrachovala. O svůj účet se tedy většinou nemusíte bát, pokud z vás jako z klienta bance stále plynou nějaké výnosy. Jaké jsou tedy důvody, kdy s vámi banka ztratí trpělivost? Čtěte také: Platební karty provází chaos. Víme, která banka se za vás postaví

Banka vám účet zruší, když se jí „nelíbíte“

Rušení účtů ke konkurenčnímu boji využila ČSOB. Tu již dva roky provází kauza, kdy zrušila účty společnostem, které jí konkurovaly v devizových obchodech. Vše tehdy začalo tím, že společnost Exchange obvinila ČSOB z nekalé soutěže (údaje z bankovních účtů měla ČSOB využít k lepším nabídkám pro partnery Excahnge). K žalobě se postupně připojili další devizoví obchodníci a ČSOB jim odvetou zrušila bankovní konta.

Své zkušenosti s ČSOB má i společnost Akcenta. U ní to došlo až tak daleko, že jí začala rušit účty i ČSOB na Slovensku a k ní se přidaly další slovenské banky. Akcentě se podařilo úspěšně bránit stížností k Antimonopolnímu úřadu Slovenské republiky.

Proti Akcentě použila stejný nástroj i Raiffeisenbank, která jí v říjnu loňského roku uzavřela všechny její účty.

Samý debet a vklad nikde

Jedním z důvodů pro vypovězení smlouvy může být situace, kdy je klient dlouhodobě v debetu na účtu a nereaguje na žádné výzvy k nápravě, informovala server Měšec.cz Pavla Renčínová, tisková mluvčí mBank. Tento důvod uvádějí zcela pochopitelně všechny dotázané banky. Zrušení klientova účtu provádíme pouze v případech podstatného porušení smluvních povinností, a to například při nepovolením přečerpání peněžních prostředků, potvrdila také Kristýna Havligerová, mluvčí České spořitelnyČtěte také: Problémy s poplatky, nebo s informacemi

Nedodržení minimálního vkladu

O svůj účet ale můžete přijít i při menším prohřešku, než je nedovolená „půjčka“ z účtu. Stačí pokud nerespektujete nastavenou úroveň minimálního vkladu na účtu. Jedním z důvodů je stav, kdy výše zůstatku peněžních prostředků na účtu po dobu tří měsíců nedosáhne výše minimálního zůstatku peněžních prostředků stanoveného bankou, upozornil server Měšec.cz Branislav Cehlárik, mluvčí Citibank. Odstoupit od smlouvy z důvodu závažného porušení smluvních povinností majitelem účtu  nebo disponentem lze v případě, nevloží-li klient do 10 pracovních dnů na účet alespoň základní minimální vklad postačující na úhradu poplatků souvisejících s poskytovanými produkty a službami, uvedla Irena ZatloukalováČSOB s tím, že smluvní vztah zaniká dnem doručení Odstoupení od smlouvy.Čtěte také: (Ne)bezpečné české platební karty

Poplatky (3500x100)

Neaktivní účet

O svůj účet můžete přijít také v případě, že nevykazuje žádný pohyb prostředků. Důvodem pro zrušení účtu je i případ, kdy je účet neaktivní, uvedla Monika HeiserováOberbank. Banka může zrušit jakýkoli účet s okamžitou účinností, vykazuje-li účet nulový zůstatek a žádné pohyby během posledních šesti měsíců (kromě zúčtování z iniciativy banky), neexistuje-li žádný jiný aktivní účet spojený s tímto účtem a k rušenému účtu nejsou klientovi vydány žádné platební prostředky, shrnul Richard HajdukLBBW Bank.

Ztráta puncu bonity

Pro některé banky je důvodem odstoupení i zhoršení vaší finanční situace, která napovídá o riziku, které byste pro banku mohl představovat jako nesolventní klient. Banka je oprávněna od smlouvy s klientem s okamžitými účinky odstoupit, jestliže zjistí závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost klienta dostát svým závazkům ze smluvního vztahu s bankou. Například hrozící zastavení plateb, úpadek nebo výkon rozhodnutí vedený proti klientovi, řekl serveru Měšec.cz Tomáš PavlíkUniCredit Bank. Dodal také, že za dostatečný důvod se považuje také situace, kdy by s ohledem na osobu klienta nebo charakter jím prováděných transakcí podle názoru banky další trvání smluvního vztahu mohlo ohrozit nebo poškodit její pověst a dobré jméno. Čtěte také: Kdo je finanční arbitr a s čím vám pomůže?

Důvod pro zrušení smluvního vztahu je dán například pokud dojde nebo hrozí dojít k podstatnému zhoršení finančního postavení klienta ohrožujícímu splnění jeho závazků vůči bance, potvrdil také Hajduk.

Lhát se nevyplácí

Zcela pochopitelně banky zařazují mezi důvody pro které je možné vypovědět smlouvu i udání nepravdivých informací. Ty tak mohou vést banku k rozhodnutí, které by neučinila, pokud by znala skutečné údaje o klientovi. Porušením obchodních podmínek, které je důvodem k tomu zrušit účet, je kterékoli prohlášení nebo záruka klienta, které jsou nepravdivé, nesprávné, neúplné nebo zavádějící, upřesnil pro server Měšec.cz Milan Kříž za GE Money BankBanka je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, pokud se majitel účtu dopustí závažného jednání, v důsledku kterého dojde k narušení důvěry mezi ním a bankou. Například předložení zcizených, padělaných či nezákonně upravených dokladů nebo předložení nepravdivých písemných prohlášení a dokumentů, sdělil serveru také Petr ŽibřidVolksbank. Čtěte také: Chcete zjistit změny v sazebníku banky? Najměte si rovnou detektiva

Od smlouvy můžeme odstoupit i v dalších případech, například když jsou na klienta uplatňovány mezinárodní sankce, upozornila server Měšec.cz Kristýna Havligerová. Richard Hajduk dále rozšířil seznam důvodů o případ, kdy klient neposkytne zajištění nebo nezvýší částku nebo hodnotu existujícího zajištění nebo přes písemné upomenutí banky neplní dohodnuté podmínky zajištění.

Anketa

Zrušila vám někdy banka účet?

7 %
12 %
81 %
Odpovědělo 300 čtenářů.

Praní špinavých peněz a financování terorismu

Záminkou k tomu, abyste přišli o účet, může být i nedostatečná součinnost. Banky totiž musí respektovat zákon č 253/2008 Sb o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ten ukládá bance zjišťovat podezřelé transakce mezi všemi transakcemi, které se na účtech realizují. Ta tedy musí ze zákona:

FIN21

  • správně provádět identifikaci a kontrolu klienta (§7-§29),
  • uchovávat informace (§ 16-§17),
  • dodržovat postupy při podezřelém obchodu a transakcích (§18 -§20),
  • mít systém vnitřních zásad,
  • školit zaměstnance, podávat informace ministerstvu financí, atp. (§21-§24)

Pokud tedy banka zaznamená neobvyklé transakce, má právo klienta požádat o vysvětlení. Do podezření se proto můžete dostat například v případě, že se vyskytnou problémy při identifikaci účastníka podezřelé transakce, z vaší strany jsou poptávány či nabízeny neobvyklé podmínky, operace na účtu je vzhledem k vaší transakční historii neobvyklá nebo se zdá nelogická. Čtěte více: Desetník: Praní špinavých peněz bude složitější

Pokud navíc nereagujete na výzvu banky pozadí transakce osvětlit nebo je vaše zdůvodnění nepřesvědčivé, může dojít k vypovězení smluvního vztahu a blokaci prostředků na účtu. Jakkoliv tedy můžete pociťovat „zvědavost“ banky jako zásah do soukromí, je ve vašem zájmu spolupracovat. Všechny dotázané banky totiž potvrdily, že než přikročí ke zrušení účtu, snaží se klienta vyzývat k nápravě situace, která smluvené podmínky porušuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).