Hlavní navigace

Kdo je finanční arbitr a s čím vám pomůže?

12. 3. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Při sporech se zákazníky mají banky své právníky. Kdo ochraňuje práva klientů? Za nimi stojí finanční arbitr, který na jejich práva v platebním styku dohlíží. Máte-li proto problém s převodem finančních prostředků, obraťte se právě na něj. Spory řeší stále rychleji a zadarmo.

Posílali jste někdy peníze přes banku a stalo se, že nedorazily? Nebo úhrada byla tak opožděná, že mohla způsobit další finanční náklady? Zneužil někdo vaši platební kartu? Odmítá-li banka uznat svou chybu, mají občané šanci vymáhat své právo prostřednictvím služeb finančního arbitra.

Institut finančního arbitra (FA) byl zřízen na počátku roku 2003 jako jeden z kroků harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie. Má právo řešit spory klienta s bankou nebo institucí vydávající elektronické platební prostředky. Zabývá se spory vznikající v souvislosti s převodem peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků. V současné době také zástupci kanceláře FA usilují o rozšíření kompetencí i na řešení sporů v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Čtěte více: Pochybila vaše banka? Obraťte se na finančního arbitra

Finanční arbitr pomůže nebo alespoň poradí co dál

FA může zahájit řízení pouze na návrh navrhovatele. K tomuto účelu slouží i speciální formulář, jehož prostřednictvím lze podat návrh na zahájení řízení. FA je však kompetentní řešit spory pouze do částky 50 000 eur, v těch by pak měl rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení. Zároveň má také právo tuto lhůtu prodloužit.

Ačkoli do kompetencí FA nepatří spory z oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření nebo spory vzniklé mimo EU, je možné jej oslovit s prosbou o radu, jak si v situaci dále počínat. Těm, v jejichž záležitosti nemůžeme zahájit řízení díky nekompetentnosti, se snažíme alespoň poradit, jak situaci dále řešit, říká František Klufa, finanční arbitr České republiky. Ve sporech přesahující hranice EU může finanční arbitr kontaktovat kompetentní osoby, které klientům pomohou. Pokud občan ČR řeší například spor s institucí z USA, jsme schopni se spojit s tamním finančním ombudsmanem, který může klientovi pomoci, poukazuje na vzájemnou provázanost Petr Scholz, zástupce finančního arbitra ČR.

Finanční arbitr

František Klufa, finanční arbitr České republiky (vpravo)


Na co si nejvíce stěžujeme?

Pokud FA uzná alespoň částečně vaši námitku, uloží instituci sankci ve výši 10 % ze sporné částky. Minimální výše pokuty bude ve výši 10 000 korun, a jak sám FA řekl na tiskové konferenci, obdržených podnětů je víc a víc. Za rok 2008 občané zaslali 619 podnětů, což je oproti předchozímu roku 67% nárůst. Mezi návrhy nejčastěji převažovaly podněty spotřebitelů na smluvní podmínky, úvěry, tuzemské převody finančních prostředků, poplatky a platební karty a jejich zneužití. Většina transakcí svou hodnotou nepřesahovala 10 000 korun. Díky omezeným kompetencím mohl arbitr přijmout pouze 99 návrhů na zahájení řízení, z nichž ale pouze 64 podnětů uznal jako oprávněné. V těchto sporech arbitr dal za pravdu navrhovateli ve 30 % případů. Ostatní spory vyhodnotil ve prospěch instituce.

Myslíte, že institut arbitra zlepší vztahy mezi bankami a jejich klienty?

Příliš málo kompetencí oproti západním zemím

Z celkového počtu podaných návrhů byla tedy nakonec vyřešena poměrně malá část. Počet vyřešených podnětů je omezován poměrně malými kompetencemi finančního arbitra, stěžuje si Klufa. To by se však mohlo poměrně brzy změnit. Od prvního listopadu by mohla začít platit nová podoba zákona o platebním styku, která by rozšířila stávající kompetence. Arbitr by tak nemusel rozhodovat pouze podle tohoto zákona, doplňuje Klufa s tím, že další rozšíření kompetencí by mohlo vyplynout i ze změny zákona o spotřebitelských úvěrech, platné od prvního června příštího roku. Čtěte více: „Za pokus to stojí“ – rozhovor s finančním arbitrem

Zástupce finančního arbitra

Petr Scholz, zástupce finančního arbitra České republiky


Foto: Ivana Dvorská

skoleni_7_11


Finanční arbitr by tak mohl řešit i spory spotřebitelských úvěrů. Toto však nejvíce závisí na Ministerstvu financí ČR, které již v této záležitosti během minulého roku vyhlásilo tzv. konzultaci, do níž mohli občané přispívat svými názory. Z výsledků konzultace jednoznačně vyplynulo, že si veřejnost přeje rozšířit působnost finančního arbitra i na spotřebitelské úvěry, uvedl pro server Měšec.cz Lukáš VacekMinisterstva financí ČR (MF). Ten také potvrdil, že stejný postoj zastává i samotné MF a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Proto se předpokládá, že za dva až tři měsíce bude tento zákon poslán do připomínkového řízení. Od stejného data by měl v této spojitosti nabýt účinku i zákon o finančním arbitrovi, který by tak kompetence arbitra pro spotřebitelské úvěry rozšířil. Čtěte více: Smlouvy o spotřebitelských úvěrech často porušují zákon 

Kam směřují služby finančního arbitra?

Z hlediska výsledků za minulý rok se dá soudit, že FA měl úspěšný rok. Zájem veřejnosti o služby FA roste, náklady na provoz se za rok 2008 snížily na 88 % hodnoty předchozího období. Nadějně vypadá i rozšiřování jeho kompetencí. Zástupci kanceláře FA si nyní vytyčili nový úkol. Snažit se řešit spory spíše smírčí cestou a zbytečně se nesoudit. Za minulý rok se takto podařilo vyřešit 11 případů a do budoucna by chtěl FA toto číslo dále zvyšovat. Chtěli bychom přispět k většímu počtu sporů řešených formou mediace, uzavírá Klufa.

Co může řešit finanční arbitr ČR

Pravomoce českého finančního arbitra jsou velmi omezené. Může řešit pouze:

1. Spory při provádění platebního styku mezi finančními institucemi a jejimi klienty

  • Převody peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu včetně převodů, které byly provedeny bez příkazu klienta,
  • Opravné zúčtování podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank a spořitelních a úvěrních družstev,
  • Inkasní formy placení na území České republiky.

Podmínkou je, že výše částky, která je předmětem sporu, vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50 000 eur.. U přeshraničních převodů se stanovená hranice vztahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu.

Do této oblasti spadají veškeré spory, které se týkají převodů finančních prostředků, tj. například spor, kdy klient zjistil, že instituce neprovedla příkaz k úhradě nebo spor, kdy klient složil hotovost na přepážce instituce ve prospěch jeho účtu vedeného u téže instituce. Následně zjistil, že výše uvedená částka byla připsána na jeho účet až za 14 dní.

2. Spory mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků.

Do této oblasti se řadí všechny spory, které se týkají problémů spojených s platební kartou nebo elektronickou peněženkou, tj. například spory typu, kdy byla zneužíta platební karta v bankomatu nebo u obchodníka, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí (v rámci zemí EU a EHS).

Zdroj: finarbitr.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).