Hlavní navigace

Jste mladí? Vytřískejte maximum na slevách

4. 6. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Mladí lidé dosáhnou na výhody, o kterých si zbytek populace může nechat jen zdát. Díky svému věku mohou získat veliké množství slev, výhod a benefitů. Ty jim nabízejí jak nadnárodní obchodní společnosti, tak i obchodník na rohu ulice, ve které bydlí. Pro uplatnění slevy se musejí prokázat kartou, která potvrzuje jejich sociální status, a pak už jen sbírají výhody.

Koho by nelákalo získat slevy na knihy, zábavu, rychlé občerstvení, telekomunikační služby, ubytování, cestování, jízdné v městské, krajské, ale i celostátní dopravě? O mladé lidi mají zájem i banky nebo pojišťovny, které jim nabízejí zvýhodněné služby. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo k 1. lednu 2008 v České republice 3,1 milionu mladých lidí do 26 let věku. Ke stejnému datu žilo na území naší země 1,6 milionu lidí ve věku 15 až 26 let. Tato věková kategorie je hlavní cílovou skupinou, která představuje dobře monetizovaný segment podpořený nejrůznějšími slevami a dalšími výhodami.

Slevu získáte i bez zvláštní karty

Děti a mladiství do 15. roku věku jsou oproti ostatním věkovým kategoriím zvýhodněni. Většina přepravců na městské, krajské a státní úrovni nabízí zlevněné dopravné. Kromě toho mohou děti čerpat i zvýhodněné vstupné do kulturních památek nebo knihoven, nejčastěji s poloviční slevou. Obdobné slevy na vstupném získají i studenti nebo lidé důchodového věku.

Současně platí rozšířený názor, že kdo je student, může požívat nepřeberné výhody a slevy. Platí to nejen o žákovském a studentském jízdném v městské dopravě, ale i o dopravě u Českých drah. Slevy můžete čerpat i zakoupením zájezdu u cestovní kanceláře. Dalšími častými poskytovali slev jsou obchody. Banky nabízejí studentům bezplatné vedení účtů, které někdy nemají ani jejich nejmovitější klienti. Základním předpokladem pro čerpání slev je potvrzení o studiu.

Kdo může využít slevy a další výhody?

Pro snazší identifikaci studenta nebo mladého člověka slouží průkazy v podobě ISIC karet nebo mládežnických karet. Držitelé slevové karty se dělí do dvou kategorií. Do první kategorie se mohou zařadit všichni, kteří navštěvují některou ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. Výhody mohou čerpat i studenti pomaturitních oborů v podobě jednoletých jazykových nebo přípravných kurzů na přijímací zkoušky na vysokou školu. Do druhé kategorie patří všichni držitelé, kteří splňují věkovou podmínku, ale nestudují. Karta pro mladé tak není totožná s kartou pro studenty.

Kdo je a není student?

Každý, kdo studuje střední, vyšší odbornou anebo vysokou školu, je studentem. V očích státu však není student jako student. Abyste získali na svého potomka anebo na sebe výhody v podobě úhrady zdravotního a sociálního pojištění, daňových odpočtů a nároku na sociální dávky, musíte studovat do určitého věku. Nejčastější věkovou hranicí, která se udává, je dosažení 26 let. Ta ale může být překročena o dva roky, a to v případě, že se nacházíte na doktorském stupni vzdělávání (třetí vysokoškolský stupeň, navazuje na magisterský). Mezi úskalí, která vás mohou vyřadit ze statusu studenta, je pomaturitní vzdělávání v rámci jazykových kurzů nebo přípravných kurzů na přijímací zkoušky vysokých škol. Abyste měli nárok na sociální a daňové výhody státu, musíte do kurzu nastoupit ve stejném roce, v jakém jste maturovali. Čtěte více: Jak se dostat snadno na vysokou školu?

Proč si pořídit slevovou kartu?

Mezi nejznámější karetní systémy patří ISTC (International Student Travel Confederation)která vydává karty ISIC a její odnože (Alive IYTC, ITIC, ISIC Scholar). Systém ISTC je navíc pod patronací Evropské unie a UNESCO. Za kartou mládeže Euro 26 stojí European Youth Card Association. Obě koncepce přicházejí ze zahraničí a mají celosvětovou působnost. Abyste získali slevu nebo benefit, musíte předložit kartu, která vás opravňuje k čerpání bonusu.

ISIC karty

ISIC Karty. Zdroj: isic.czVýhodou vydavatelů slevových karet je jejich celosvětové pokrytí. Počet slev v systému ISTC je v současné době ve světě okolo 42 000. Karta mládeže Euro 26 nabízí zhruba 100 000 slev a výhod ve čtyřech desítkách evropských států a několika neevropských (např. USA, Kanada, Austrálie, Brazílie). Mezi nejčastější oblasti, ve kterých můžete uplatnit slevu, patří cestovní ruch, doprava, kulturní akce, vstup do památek, ubytování, stravování, obchody, sport, služby, vzdělávání apod.

Oba vydavatelé slevových karet navíc nabízejí kombinované produkty zaměřené na školy a univerzity, které využijí jak samotní studenti, tak i vzdělávací instituce. Student získává kartu, která potvrzuje jeho status a vzdělávací zařízení nástroj, díky kterému mohou studenti využívat další služby (například vstup do knihovny nebo učebny, obsluha kopírky, stravování ve školní jídelně nebo menze apod.).

Karta mladeze Euro 26

Karta mládeže EURO 26. Zdroj: euro26.czPřehled slevových karet
Název karty Věk Cena za vydání Platnost
ISIC neurčen 300 Kč 16 měsíců*
Alive (IYTC) do 26 let 300 Kč 12 měsíců
ISIC Scholar 10 – 15 let 250 Kč 16 měsíců*
ITIC neurčen 300 Kč 16 měsíců*
KM Euro 26 10 – 29 let včetně 200 Kč 12 měsíců
KM Euro 26 Student do 26 let 200 Kč 12 měsíců
Studentská karta mládeže Euro 26 do 26 let zdarma 12 měsíců

Zdroj: www.isic.cz a www.euro26.cz; Pozn.: *) v ideálním případě je platnost karty 16 měsíců (od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku)


Základní podmínky pro získání karty

Kromě potvrzení o studiu (není nutné pro všechny karty) s sebou přineste fotografii pasového formátu, jeden doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a poplatek. Karta vám bude vystavena na počkání. Výjimku tvoří karta ISIC Scholar, která se vydává na základě formuláře podepsaného zákonným zástupcem a lhůta pro vyřízení trvá 14 dnů. Učitelská karta ITIC si vydavatel vyhrazuje 5denní lhůtu pro ověření údajů.

Vyberte si nejvhodnější kartu

ISIC – pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. O kartu mohou požádat i studenti jednoletých pomaturitních kurzů. Je možné získat kartu, která kombinuje univerzitní průkaz studenta s licencí ISIC. Kartu lze každoročně prodloužit nalepením revalidační známky, jež je levnější než pořízení nové ISIC karty. Výše ceny revalidační známky je v kompetenci školy nebo univerzity a pohybuje se do 160 korun.

Alive (IYTC) – není nutné potvrzení o studiu, jedinou podmínkou je věk, který nesmí v den vystavení karty překročit hranici 26 let. Karta má platnost 12 měsíců ode dne vystavení.

ISIC Scholar – karta určená pro žáky základních škol nebo víceletých gymnázií ve věku 10–15 let.

ITIC – mezinárodní karta určená pro učitele, kteří jsou zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, a to na dobu nejméně jednoho roku. Kartu ITIC není možné vystavit na počkání. Vydavatel si vyhrazuje pětidenní lhůtu, ve které veškeré údaje ověřuje.

Karta mládeže Euro 26 – je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé lidi. Platí jeden rok a mohou jej získat všichni ve věku 10 – 29 let. Není nutné předložit potvrzení o studiu.

Studentská karta mládeže Euro 26 – pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Euro 26 Student do škol – karta zaměřená na žáky a studenty středních a vyšších odborných škol. Kartu mohou studenti získat zdarma, pokud je jejich škola zapojena do projektu Karta mladých Euro 26 Student do škol.

Karty pro mladé získáte i u bank

Některé banky nabízejí v rámci svých studentských účtů ISIC karty a karty mladých Euro 26. Česká spořitelna vám připíše každoročně 200korunový příspěvek na ISIC. Komerční banka vám po předložení ISIC karty připíše na účet 200 korun, avšak za předpokladu, že kartu předložíte při zakládání účtu. Poštovní spořitelna vám bezplatně vydá kartu ISIC nebo Euro 26. UniCredit Bank nabízí refundaci karty ISIC po 6 měsících vedení konta. Waldviertler Sparkasse Bank von 1842 nabízí zdarma kartu Euro 26. Čtěte více: Komerční vábnička na studenty z bankovní kuchyně

Zlevněné pojištění pro držitele slevových karet

Držitelé ISIC karet nebo Euro 26 mohou za zvýhodněných podmínek získat celoroční cestovní pojištění. U ISIC je cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny. Cenové relace začínají na 200 korunách. Délka pobytu může být nejdéle 45 dnů. Pojištění je rozděleno do 4 variant podle pojistného rozsahu.

Varianty cestovního pojištění ISIC karet
Rozsah pojistného krytí Cena
Extrémní sporty a zvýšené krytí léčebných výloh 350 Kč
Extrémní sporty, zvýšené krytí léčebných výloh a pojištění odpovědnosti 400 Kč
Bez extrémních sportů 200 Kč
Bez extrémních sportů, včetně pojištění odpovědnosti 250 Kč

Zdroj: http://www.isic.cz


V nejdražší verzi pojistného krytí jsou pojištěny léčebné výlohy (2 mil. Kč), repatriace (1 mil. Kč), opatrovník (50 000 Kč), zachraňovací náklady (20 000 Kč), odpovědnost (1 mil. Kč). Zachraňovací náklady platí pouze v rámci Evropy včetně Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka.

V rámci karet mládeže Euro 26 je nabízeno cestovní pojištění Generali pojišťovny ve dvou cenových variantách. První a levnější je Long Standard za roční poplatek 250 Kč, druhé pojištění Long Standard S vyjde na 450 Kč. V obou případech se cestovní pojištění vztahuje na výjezdy v průběhu roku, které trvají nejvíce 30 dní. Čtěte více: Vybrat vhodné cestovní pojištění je někdy alchymií

dan_z_prijmu

Pojistné krytí u Long Standard a Long Standard S
Pojištěné riziko Pojistná částka
Léčebné výlohy včetně repatriace 1 700 000 Kč
Opatrovník 50 000 Kč
Úrazové pojištění trvalá invalidita 200 000 Kč
smrt úrazem 100 000 Kč
Pojištění zavazadel 30 000 Kč

Zdroj: http://www.euro26.cz


Získat slevu tak může každý mladý člověk. Jedinou podmínkou je vystavení karty, která vás opravňuje k čerpání slev a bonusů. I přes drobné nevýhody v podobě úhrady členského poplatku můžete ušetřit mnohem více, než je pár stovek za roční vystavení karty.

Anketa

Co si myslíte o slevách pro mladé lidi?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).