Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2013?

12. 11. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Spočítejte si výši svého důchodu, ještě než půjdete do penze. Pak můžete odchod načasovat tak, abyste získali vyšší penzi.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení, 150 00 Praha 5, Křížová 25 na základě vaší doby pojištění  DP a vašich celkových ročních výdělků od r. 1986 do r. 2012 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti odstavcích popsaný postup se někdy může lišit o několik Kč oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé výjimečné, jen zřídka se vyskytující skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze (!!) pro rok 2013.

Jak vypadá výpočet důchodu, který bude platit do konce letošního roku? To si přečtěte v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2012?

1. Datum nároku na odchod do důchodu  DAT

Věk odchodu do důchodu  Vdr + (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození  Rn  z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věková tabulka pro narozené do roku 1947 včetně
Rn (rok narození) nižší 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ženy bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8
Věková tabulka pro narozené od roku 1948 do roku 1960 včetně
Rn (rok narození) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63+2 63+4 63+6 63+8 63+10 64 64+2
ženy bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63+2 63+8 63+10 64 64+2
1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8
2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61+2 61+8 62+2
3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60+2 60+8
5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59+2
Rn (rok naroz.) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
muži 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
ž bezdětné 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
e 1 dítě 64+2 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
n 2 děti 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
y 3–4 děti 61+2 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+8 66 66+2 66+4
  5 a více 59+8 60+2 60+8 61+2 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+8
Rn (rok naroz.) 1974 1975 1976 1977 1978 1979
muži 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
ž bezdětné 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
e 1 dítě 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
n 2 děti 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
y 3–4 děti 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
  5 a více 66+2 66+8 66+10 67 67+2 67+4

a dále (od roku narození 1975, kdy všechny kategorie dosáhly stejného důchodového věku) pro každý další rok narození

vždy o 2 měsíce více pro všechny kategorie, viz poslední 4 sloupce tabulky. A tento nárůst pokračuje dále!

Ke svému datu narození připočteme věk  Vd  určený pomocí uvedené tabulky, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu  DAT.

2. Doba pojištění  DP  (= doba zaměstnanosti do DAT)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle odstavce 4  (pozdější odchod do důchodu). Pro ty, kteří mají nárok na důchod v r. 2013, musí DP = 29 a více let (počítáno ve dnech, s respektováním přestupných roků!).

Pro přesné stanovení doby  DP  je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze 80 % (například studium po dosažení 18 roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby  DP  se nezapočítávají

  • dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání
  • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání
  • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními

Přesnému zjištění doby pojištění  DP  věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Určení výpočtového základu  VPZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2013  (R = 2013)  se započítávají pouze výdělky v letech 1986 až 2012 (bez  r. 2013 !). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu  KP2013/r, kterými je třeba násobit roční výdělky VZr, aby se přepočítaly na úroveň roku 1012:

Určení výpočtového základu
Rok Vyloučené doby Vyměřovací základ Koeficienty přepočtu Roční vyměřovací základ
r VDr VZr KP2013r RVZr = VZr x KP2013/r
(dny) (hrubý výdělek v Kč za rok r) (přepočtený hrubý výdělek v Kč za rok R=2013)
1986     8,7236  
1987     8,5537  
1988     8,3630  
1989     8,1651  
1990     7,8769  
1991     6,8258  
1992     5,5735  
1993     4,4496  
1994     3,7534  
1995     3,1673  
1996     2,6750  
1997     2,4199  
1998     2,2136  
1999     2,0453  
2000     1,9187  
2001     1,7680  
2002     1,6475  
2003     1,5435  
2004     1,4475  
2005     1,3761  
2006     1,2909  
2007     1,2024  
2008     1,1118  
2009     1,0744  
2010     1,0553  
2011     1,0315  
2012 1,0000
Celkem ∑VDr =  –  – ∑RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (r =1986 až 2012)  svůj vyměřovací základ  VZr  (= celkový hrubý roční výdělek)  a vyloučené dny  VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání, atd.). Potřebné údaje lze nalézt na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání  poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo Obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Vyměřovací základ  VZr  násobíme pro každý rok  r příslušným koeficientem přepočtu  KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= přepočtený hrubý roční hrubý výdělek). Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků  S RVZr  (Kč). Součtem všech vyloučených dob  VDr dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu  SVDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní výdělek  Pd  za celou dobu, která se započítává pro jeho určení. Je to tzv. rozhodné období,  které se rovná  9862 dnům (= roky 1986 až 2012) minus vyloučené doby:

                                               Pd =  S RVZr / (9862 –  SVDr ) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ  OVZ  (průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na rok 2011):

                                               OVZPd  x  30,4167

Z takto vypočítané částky  OVZ  se do výpočtového základu  VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu,  započte plně částka  do  11 389 Kč, z částky od 11 389 do 30 026 jen 27 %,  z částky od 30 026 do 103 536 jen 19 % a z částky přesahující 103 536 jen 6 % (platí pouze pro rok 2013), viz následující tabulku:

Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 11 389 Kč VPZ = OVZ
nad 11 389 do 30 026 Kč VPZ = 11389 + (OVZ – 11389) x 0,27
nad 30 026 do 103 536 Kč VPZ = 16421 + (OVZ – 30026) x 0,19
nad 103 536 Kč VPZ = 30388 + (OVZ – 103536) x 0,06

Výše procentní části důchodu  DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění  DP  (= doba zaměstnanosti maximálně do DAT,  viz 2. bod) se  DUCHp  navýší        o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

                  DUCHp =  celé číslo z dělení (DP / 365)   x   0,015 x VPZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

            Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu  DATsk  s datem nároku na odchod  DAT (podle 1.bodu),  zjistíme rozdíl ROZ

                                               ROZ  =  DATsk  -  DAT           (kalendářní dny)

            Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp  vypočteného dle 3.bodu tak, že

-  za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu  ROZ,  které převyšují datum  DAT,       

   zvýšíme  DUCHp  o 1,5 %  z VPZ

-  za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu  ROZ,  které chybí k datu  DAT,

snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp 

-         o 0,9 % z VPZ  (pokud ROZ =  1 až 360 dnů) 

-         o 1,2 % z VPZ  (pro ROZ = 361 až 720 dnů) 

-         o 1,5 % z VPZ  (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

5. Závěr

Celková výše důchodu  DUCHOD  se určí jako součet procentní výměry  DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a základní výměry DUCHz , která je pro rok 2013 rovna 2 330 Kč):

skoleni_4_3

                                         DUCHOD = DUCHp  +  2330         

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se tentokrát skokem mění vždy k 1. lednu dalšího roku, protože k tomuto datu se mění (valorizují) koeficienty přepočtu  KPR/r, zvyšuje se první, druhá i třetí redukční hranice osobního vyměřovacího základu  OVZ, mění se procenta, s nimiž je započítáván OVZ nad první redukční hranicí a zvyšuje se základní výměra DUCHz.  Proto doporučujeme:

  • zkontrolovat, aby doba zaměstnanosti  DP  (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si  DUCHp  navýšili o 1,5 %.
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4.bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 %  nebo dokonce o 1,5 % z částky  DUCHp.
  • spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu 31. 12. 2012 a 2. 1. 2013 . Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí  to je pár desetikorun (max. 100 Kč při OVZ asi 28 000.-Kč) do minusu a u těch vyvolených (OVZ asi 35 000 Kč a více) nějaká stokoruna do plusu.

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).