Hlavní navigace

Výpočet starobního důchodu pro rok 2007

27. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od 1. ledna 2007 se mění některé parametry výpočtu starobního důchodu. Jakým způsobem si můžete spočítat orientační výši důchodu při odchodu do penze v roce 2007? Přinášíme i několik tipů, jak si zbytečně důchod nesnížit. Kdy se vyplatí odejít do penze nejvíce?

Platný výpočet provádí pouze ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení, 150 00 Praha 5, Křížová 25) na základě celkové doby vaší zaměstnanosti a vašich celkových příjmů od r. 1986 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli.

V pěti bodech popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti výpočtu ČSSZ. Dále uvedený výpočet platí pouze pro tento rok, protože pro jiné roky je sice postup výpočtu obdobný, ovšem s jinými číselnými koeficienty.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí.

Věk odchodu do důchodu v r. 2007
Rn (rok narození) 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
muži 61+4 61+6 61+8 61+10 62 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63 63 63
ženy bezdětné 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
1 dítě 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
2 děti 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
3 – 4 děti 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59
5 a více 53+4 53+8 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT.

2. Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby nutno při žádosti o důchod dodatečně doložit, např. maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby DOBAz je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby DOBAz se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání, stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

3. Určení výpočtového základu VZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2007 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2006 (bez r. 2007!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro r. 2007:

Koeficienty přepočtu příjmů
Rok Vyloučené doby (dny) Hrubý roční příjem Koeficient přepočtu Přepočtený hrubý roční příjem
1986 6,7945
1987 6,6553
1988 6,5069
1989 6,3530
1990 6,1287
1991 5,3109
1992 4,3366
1993 3,4621
1994 2,9204
1995 2,4644
1996 2,0813
1997 1,8829
1998 1,7223
1999 1,5914
2000 1,4929
2001 1,3756
2002 1,2818
2003 1,2010
2004 1,1262
2005 1,0707
2006 1,0
Celkem Uvd =  –  – Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložíme svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj.dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři „Evidenční list důchodového pojištění“, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobíme pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostaneme přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostaneme úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem Pd za celou dobu zaměstnání, tj. za 7670 dnů (= roky 1986 až 2006):

Pd = Upp / (7670 – Uvd) (Kč)

Tento příjem násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem)

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 9 600 Kč, z částky od 9 601 Kč do 23 300 Kč jen 30 % a z částky přesahující 23 300 Kč jen 10 % (platí jen pro výpočet v r. 2007!), viz následující tabulka:

Výpočet výpočtového základu
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VZ
do 9 600 Kč VZ = OVZ
od 9 601 do 23 300 Kč VZ = 9600 + (OVZ – 9600) x 0,3
nad 23 300 Kč VZ = 13710 + (OVZ – 23300) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle 2. bodu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že za

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VZ,
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par. 30).

Poznámka: Par. 31 se týká trvale sníženého důchodu, par. 30 důchodu sníženého jen do data nároku DAT.

skoleni_27_5

5. Závěr

Celková výše důchodu se určí jako součet procentuální části DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a pevné částky 1 570 Kč.

Závěrem je třeba upozornit, že velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě. Proto doporučujeme:

  • volit odchod do důchodu k 1. lednu. Tím se zvýší DUCHp až o 7 % oproti odchodu o den dříve, protože se každoročně o tuto hodnotu zvyšují koeficienty přepočtů a 30% i 10% hranice pro výpočet VZ, viz tabulky ve 3. bodě,
  • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle 1. bodu) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %,
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,3 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Anketa

Chystáte se do důchodu v roce 2007?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).