Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2012?

7. 12. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Aktualizováno 22. 12. 2011 22:08
Spočítejte si výši svého důchodu, ještě než půjdete do penze. Pak můžete odchod načasovat tak, abyste získali vyšší penzi.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), 150 00 Praha 5, Křížová 25  na základě vaší doby pojištění DP a vašich celkových ročních výdělků od r. 1986 do r. 2010 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn).

O těchto údajích je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti bodech popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé nedůležité a zřídkakdy se vyskytující skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze (!!) pro rok 2012.

Jak vypadá výpočet důchodu, který bude platit do konce letošního roku? To si přečtěte v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011 podle nových pravidel?.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věková tabulka pro narozené do roku 1947 včetně
Rn (rok narození) nižší 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ženy bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8
Věková tabulka pro narozené od roku 1948 do roku 1960 včetně
Rn (rok narození) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63+2 63+4 63+6 63+8 63+10 64 64+2
ženy bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64+2
1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59
Rn (rok naroz.) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
muži 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
ž bezdětné 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
e 1 dítě 64+2 64+6 64+8 64+10 65 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
n 2 děti 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+4 65+6 65+8 65+10 66 66+2 66+4
y 3–4 děti 61+2 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+8 66 66+2 66+4
  5 a více 59+8 60+2 60+8 61+2 61+8 62+2 62+8 63+2 63+8 64+2 64+8 65+2 65+8
Rn (rok naroz.) 1974 1975 1976 1977 1978 1979
muži 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
ž bezdětné 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
e 1 dítě 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
n 2 děti 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
y 3–4 děti 66+6 66+8 66+10 67 67+2 67+4
  5 a více 66+2 66+8 66+10 67 67+2 67+4

a dále (od roku narození 1975, kdy všechny kategorie dosáhly stejného důchodového věku) pro každý další rok narození vždy o 2 měsíce více pro všechny kategorie, viz poslední 4 sloupce tabulky. A tento nárůst dále pokračuje. 

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT.

2. Doba pojištění DP (= doba zaměstnanosti do DAT)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle bodu 4. (pozdější odchod do důchodu). Pro ty, kteří mají nárok na důchod v roce 2011, musí DP být 28 a více let (počítáno ve dnech, včetně přestupných roků).

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze z 80 % (například studium po dosažení 18. roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti). Čtěte také: Znáte konečný návrh malé penzijní reformy?

Do doby DP se nezapočítávají

 • dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
 • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
 • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1.1. do 31.12. 2012  (R = 2012)  se započítávají pouze výdělky v letech 1986 až 2011 (bez  roku 2012!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu KPR/r pro ty roky r, z nichž se mzda zahrnuje do výpočtu v roce R:

Určení výpočtového základu
Rok Vyloučené doby Vyměřovací základ Koeficienty přepočtu Roční vyměřovací základ
r VDr VZr KP2012/r RVZr = VZr x KP2012/r
(dny) (hrubý výdělek v Kč za rok r) (přepočtený hrubý výdělek v Kč za rok r)
1986     8,4807  
1987     8,3069  
1988     8,1217  
1989     7,9296  
1990     7,6496  
1991     6,6289  
1992     5,4127  
1993     4,3212  
1994     3,6451  
1995     3,0760  
1996     2,5978  
1997     2,3501  
1998     2,1497  
1999     1,9863  
2000     1,8634  
2001     1,7170  
2002     1,5999  
2003     1,4990  
2004     1,4057  
2005     1,3364  
2006     1,2537  
2007     1,1677  
2008     1,0798  
2009     1,0434  
2010     1,0249  
2011     1,0000  
Celkem ∑VDr =  –  – ∑RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (1986 je menší nebo rovno r, a to je menší nebo rovno R – 1) svůj vyměřovací základ VZr (= celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání, atd.). Potřebné údaje lze nalézt na formuláři Informativní osobní list důchodového pojištění, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Vyměřovací základ VZr násobíme pro každý rok r příslušným koeficientem přepočtu KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= přepočtený hrubý roční hrubý výdělek). Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků ∑ RVZr (Kč). Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu ∑VDr (dny). Čtěte také. Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Nyní vypočítáme průměrný denní výdělek Pd za celou dobu, která se započítává pro jeho určení. Je to tzv. rozhodné období, které se rovná 9496 dnům (= roky 1986 až 2011) mínus vyloučené doby:

Pd = ∑RVZr  / (9496 – ∑VDr) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční výdělek za celou dobu pojištění):

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu, započte plně částka do  11 061 Kč, z částky od  11 061 do 29 159 jen 28 %,  z částky od  29 159 do 100 548 jen 16 % a  z částky přesahující 100 548  jen 8 % (platí pouze pro rok 2012), viz následující tabulka:

Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 11 061 Kč VPZ = OVZ
nad 11 061 do 29 159 Kč VPZ = 11061 + (OVZ – 11061) x 0,28
nad 29 159 do 100 548 Kč VPZ = 16129 + (OVZ – 29159) x 0,16
nad 100 548 Kč VPZ = 27552 + (OVZ – 100548) x 0,08

Výše procentní části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti, viz 2. bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DP/ 365) x 0,015 x VPZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že:

 1. za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ,
 2. za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp
 • o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ = 1 až 360 dnů)
 • o 1,2 % z VPZ (pro ROZ = 361 až 720 dnů)
 • o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

5. Závěr

Celková výše důchodu DUCHOD se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a základní výměry DUCHz, která je pro rok 2011 rovna 2230 Kč:

skoleni8_12

DUCHOD = DUCHp + 2230

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se tentokrát mění  mezi 30. 9. a 31. 12. 2011 (do plusu i mínusu) a pak vždy k 1. 1. dalšího roku (do plusu), protože k tomuto datu se mění (valorizují) koeficienty přepočtu KPR/r, zvyšuje se první, druhá i třetí redukční hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, základní výměra DUCHz. Proto doporučujeme:

 • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %,
 • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp,
 • spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu 31.12.2011 a 1.1.2012. Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí  to je pár desetikorun do mínusu (max. necelých 100 Kč při VVZ = 28 000 Kč) do mínusu a u těch vyvolených (VVZ = 35 000 Kč a více) nějaká ta stokoruna do plusu.

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).