Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2008

19. 12. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Vyplatí se odejít do důchodu ještě letos, anebo až příští rok? Přestože oficiální výpočet se dozvíte jen na České správě sociálního zabezpečení, můžete s námi nahlédnout pod pokličku výpočtu a sami si spočítat, jak na tom jste.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení na základě celkové doby vaší zaměstnanosti a vašich celkových příjmů od roku  1986 podle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Pro upřesnění uvádím, že můj popsaný postup se někdy může lišit o několik Kč oproti výpočtu ČSSZ. Nezapomeňte, že uvedený výpočet platí pouze pro tento rok, protože pro jiné roky je sice postup výpočtu stejný, ovšem s jinými číselnými koeficienty.

1. Datum nároku na odchod do důchodu – DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věk odchodu do důchodu v roce 2008
Rn (rok naroz.) 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ženy bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8

Věk odchodu do důchodu v roce 2008
Rn (rok naroz.) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63 63 63 63 63 63 63
ženy bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63 63 63 63
1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62 62 62
2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61 61
3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60
5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 5

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky, a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu – DAT.

2. Celková doba zaměstnanosti DOBAz

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni, včetně dovolených (i mateřských), nemocenských dávek, úspěšně absolvovaných učilišť a středních i vysokých škol, vojenské prezenční služby. To vše obsahuje předstihový list, který vám pošle ČSSZ pro vaši informaci asi 2 až 3 roky před vaším nárokem na odchod do důchodu. Neprokázané doby je nutné při žádosti o důchod dodatečně doložit například maturitním vysvědčením nebo vojenskou knížkou.

Pro přesné stanovení doby DOBAz je potřeba vědět, že úspěšně absolvovaná střední nebo vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin.

Do doby DOBAz se nezapočítávají dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání stejně jako dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání.

Přesnému zjištění doby zaměstnanosti DOBAz věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom totiž správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Určení výpočtového základu VZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2008 se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2007 (bez roku 2008!). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu pro rok 2008:

Koeficienty přepočtu pro rok 2008
rok vyloučené doby (dny) hrubý roční příjem koeficient přepočtu přepočtený hrubý roční příjem
1986 7,2740
1987 7,1249
1988 6,9661
1989 6,8013
1990 6,5612
1991 5,6857
1992 4,6425
1993 3,7064
1994 3,1265
1995 2,6383
1996 2,2282
1997 2,0157
1998 1,8438
1999 1,7037
2000 1,5982
2001 1,4727
2002 1,3723
2003 1,2857
2004 1,2057
2005 1,1463
2006 1,0753
2007 1,0000
Celkem Uvd =  –  – Upp =

Do této tabulky pro každý uvedený rok vložíte svůj hrubý roční příjem a vyloučené dny, tj. dny, kdy jste neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc). Obojí lze nalézt na formuláři „Evidenční list důchodového pojištění”, který vede vaše mzdová účtárna a jehož obsah povinně ohlašuje na ČSSZ.

Hrubý roční příjem násobíme pro každý rok příslušným koeficientem přepočtu, čímž dostaneme přepočtený roční hrubý příjem. Součtem všech těchto příjmů dostaneme úhrn přepočtených příjmů Upp (Kč). Součtem všech vyloučených dob dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu Uvd (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem Pd za celou dobu, která se započítává pro jeho určení, tj. za 8035 dnů (= roky 1986 až 2007):

Pd = Upp / (8035 – Uvd) (Kč)

Tento příjem násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční příjem):

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VZ započte plně částka do 10 000 Kč, z částky od 10 001 do 24 800 Kč jen 30 % a z částky přesahující 24 800 Kč jen 10 % (platí pouze pro výpočet v roce 2008!), viz následující tabulka:

pro osobní vyměřovací základ OVZ výše výpočtového základu VZ
do 10 000,– Kč VZ = OVZ
od 10 001,– do 24 800,– Kč VZ = 10 000 + (OVZ - 10 000) x 0,3
nad 24 800,– Kč VZ = 14 440 + (OVZ – 24 800) x 0,1

Výše procentuální části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby zaměstnanosti DOBAz (podle 2. bodu) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DOBAz / 365) x 0,015 x VZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk  – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentuální část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že za

  • každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VZ,
  • každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme DUCHp o 0,9 % z VZ (dle paragrafu 31) nebo o 1,3 % z VZ (dle par. 30).

Poznámka: Paragraf 31 se týká trvale sníženého důchodu, paragraf 30 důchodu sníženého jen do data nároku na odchod DAT.


5. Závěr

Celková výše důchodu DUCHOD se určí jako součet procentuální části DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a pevné částky 1 700 Kč:

Tip do článku - účto fakturace duben

DUCHOD = DUCHp + 1 700

Na co si dát pozor

Velikost části DUCHp je závislá na datu skutečného odchodu do důchodu DATsk nespojitě s největším skokem k 1. lednu. Proto server Měšec.cz doporučuje:

  • Volte odchod do důchodu vždy na začátku kalendářního roku. Tím se zvýší DUCHp až o 8 % oproti odchodu na konci předcházejícího roku, protože se každoročně k 1. lednu zvyšují koeficienty přepočtu hrubého ročního příjmu i 30% a 10% hranice pro výpočet VZ. Stačí si porovnat tabulky ve 3. bodě tohoto příspěvku a ve výpočtu pro rok 2007.
  • Kontrolujte, aby doba zaměstnanosti DOBAz (dle 1. bodu) dělená 365 neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když například DOBAz = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %.
  • Pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,3 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Snažte se tedy do důchodu odcházet v 1. čtvrtletí (pokud přesluhujete, tak s výhodou už v lednu), a pokud možno neodcházejte do důchodu ve 4. čtvrtletí (zejména ne v prosinci). Sami si snadno zjistíte rozdíl, porovnáte-li výsledek tohoto výpočtu s výpočtem pro rok 2007, který jsem publikoval v loňském článku.

Pokud si nebudete vědět rady, napište nám do redakce a my vám zajistíme odbornou odpověď.

Anketa

Chystáte se v roce 2008 odejít do důchodu?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).