Hlavní navigace

Je možná částečná výpověď, když vykonáváte více druhů práce?

9. 4. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jste všeuměl, zvládnete skoro všechno, pro zaměstnavatele vykonáváte více různých povolání. Co když ztratíte kvalifikaci jen pro jeden z více druhů práce, nebo odpadne potřeba některého druhu práce, nebo jej už nechcete vykonávat vy?

Jste jako Ferda Mravenec schopni vykonávat práce všeho druhu, zvládnete více profesí. Jste zaměstnáni např. jako řidič a údržbář nebo jako současně mzdová účetní a personalistka, ale máte jenom jednu pracovní smlouvu, vykonáváte tedy v jednom pracovním poměru více druhů práce, které jste si sjednali. (Nemusí jít jen o dva druhy práce, ale třeba o tři. Případně i více, ale nesmí se to přehánět, aby se do pracovní smlouvy třeba napsalo, že zaměstnanec bude vykonávat všechny potřebné práce podle potřeby zaměstnavatele, šlo by o neurčité ujednání o druhu práce. Nicméně pracovní poměr nemusí být vázán na jeden druh práce, jedno povolání, pracovní náplň může být mnohem širší.)

Takovou situaci, kterou se dnes budeme zabývat, však musíte odlišit od případu, kdy na každou funkci nebo činnost, druh práce máte samostatnou smlouvu, a vykonáváte ji tak v samostatném pracovněprávním vztahu, ať už v pracovním poměru, nebo na dohodu o práci vykonávané mimo pracovní poměr, pak se každý pracovněprávní vztah posuzuje samostatně. My se budeme věnovat tomu, když se posuzují vaše druhy práce společně, protože jsou vykonávány v rámci jednoho zaměstnání, jednoho pracovněprávního vztahu.

O kratší pracovní úvazek musíte požádat

Z nejrůznějších důvodů vám taková situace přestane vyhovovat, chtěli byste vykonávat řekněme jenom jednu práci, resp. jednu nebo některou nevykonávat. Chcete mít například kratší pracovní úvazek, tedy namísto 8 hodin denně s pracovní přestávkou půl hodiny pracovat řekněme jenom 4 hodiny. Nebo vykonávat jednu z prací na celých 8 hodin denně. Můžete dát částečnou výpověď s tím, že tedy už nechcete vykonávat některou z prací? Ne, nemůžete.

O kratší pracovní dobu musíte zaměstnavatele požádat a dohodnout se na ní. Nemůžete to řešit výpovědí, jako že byste dali výpověď co do 4 hodin práce denně nebo co do jednoho nebo některého z vykonávaných druhů práce. V některých případech musí vaší žádosti zaměstnavatel vyhovět, kdy tomu tak je a kdy tomu tak není, jsme psali v článku Chcete kratší pracovní dobu? Kdy vám zaměstnavatel musí vyhovět. O vašich následných právech a nárocích v kratším pracovním úvazku jsme pak pojednali v článku Jaké jsou vaše nároky, když máte kratší pracovní úvazek?

Pokud chcete pracovat na plno, ale jen v jednom druhu práce, musíte zaměstnavatele požádat o změnu pracovní smlouvy ohledně vašeho druhu práce, který pro zaměstnavatele vykonáváte.

Více prací vás chrání před vyhazovem pro ztrátu kvalifikace

Není to z vaší vůle, že byste chtěli nebo potřebovali pracovat méně, ale řekněme, že jste pro jednu z vykonávaných prací ztratili kvalifikaci, třeba jste přišli o řidičské oprávnění, přičemž pracujete jako řidič a údržbář. Můžete dát výpověď ohledně druhu práce řidič? Ne, nemůžete, to není možné. Zase se musíte se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovního poměru, resp. pracovní smlouvy.

Ovšem, když přijdete o řidičský průkaz a pracujete jako řidič, nebo ztratíte jinou kvalifikaci, tedy předpoklad pro výkon práce, tak je to i problém zaměstnavatele.

Zaměstnavatel pak může zaměstnance, který nemůže vykonávat své povolání, převést na jinou práci (více o převedení na jinou práci v širších souvislostech a i z jiných důvodů).

Nejspíš však váš pracovní poměr skončí výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro nesplňování kvalifikačních předpokladů pro výkon práce – tu jsme si rozebrali podrobněji. (Jiné to bude v případě, kdy přijdete o řidičák na hodně dlouho v důsledku „vybodování“ za dopravní přestupky, a jinak v případě, že neplatíte výživné na děti, které však pod tlakem doplatíte, nebo prokážete, že ho potřebujete ke své obživě – výkonu povolání. V prvém případě vás asi hned vyhodí, kdežto v druhém dostanete šanci vše s exekutorem vyřešit.)

Jenže, pokud je řidič jenom jedním z druhů vykonávané práce, např. když jste zaměstnáni jako řidič a údržbář, tak je to složitější.

Zaměstnavatel v situaci, kdy zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce pouze ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce, nemůže přistoupit k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. f) ZP učiněné jen ve vztahu k tomuto sjednanému druhu práce. Taková výpověď by byla neplatná.

V takové situaci se vás zaměstnavatel v podstatě nemůže zbavit. Nemůže vám totiž dát výpověď z pracovního poměru z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce podle § 52 písm. f) ZP, jestliže tyto předpoklady nesplňujete jen ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce. Na řešení situace se proto musíte dohodnout. Uzavřít třeba dohodu o rozvázání pracovního poměru nebo o změně obsahu pracovního poměru, že budete vykonávat jen jednu z prací, pro kterou jste kvalifikaci neztratili, nebo se zkrátí váš pracovní úvazek atp.

Tak určil a vyložil Nejvyšší soud ve svém rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4654/2017, ze dne 13. 11. 2018, avšak situace v praxi mohou být rozmanitější, než judikát předpokládá.

Může se stát, že takový zaměstnanec se stane pro zaměstnavatele přebytečným, zbytečným, ale nikoliv nadbytečným ve smyslu § 52 písm. c) ZP, protože to nebude v důsledku u zaměstnavatele probíhajících organizačních změn. Nemůže tedy dostat výpověď pro nadbytečnost. (Bohatou judikaturu – rozhodovací a výkladovou praxi českých soudů ohledně tohoto výpovědního důvodu jsme poměrně obsáhle přiblížili v článku Kdy je výpověď pro nadbytečnost platná? Poměrně stručně jsme si pak po letech vše připomenuli a shrnuli v článku Kdy můžete dostat výpověď pro nadbytečnost?)

Pojďme se však podívat, kdy výpověď pro nadbytečnost v analogických situacích zaměstnanec dostat může.

Co když zaměstnavatel některou z vašich prací už nepotřebuje?

A co když oba druhy práce vykonávat nadále můžete, ale zaměstnavatel jeden z nich už nepotřebuje? Např. v námi uvažovaném případě řidiče a údržbáře se v rámci reorganizace, tedy organizačních změn k zefektivnění práce rozhodne, že přepravní služby bude zajišťovat externě, nasmlouváním dopravní firmy.

Jestliže při organizačních změnách u zaměstnavatele odpadne část pracovní náplně zaměstnance, který takto přestal být ve svém pracovním úvazku vytížen, a jestliže nedojde k dohodě o změně obsahu pracovního poměru (např. výkon práce údržbáře na plný úvazek nebo na částečný úvazek) a ani k dohodě o rozvázání pracovního poměru, může zaměstnavatel rozvázat tento pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce – pro nadbytečnost.

Platný důvod k výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost je dán rovněž v případě, že odpadne byť jen část pracovní náplně zaměstnance, který tak přestal být ve svém pracovním úvazku vytížen, jak jsme vám vysvětlili v článku Propuštěni můžete být, i když odpadne jen část vaší pracovní náplně.

Při jedné práci zlobíte, ve druhé jste hodní a nepostradatelní

A konečně řekněme, že jste porušili pracovní kázeň v rámci výkonu jednoho z vykonávaných druhů práce, ale ne při výkonu dalšího druhu práce. Řidič třeba při odvozu a předávce zboží hrubě urazil zástupce smluvního partnera zaměstnavatele, což je důvod k rozvázání pracovního poměru. Může dostat výpověď jen co do pracovní náplně řidič a zůstat údržbářem? Ne, nemůže.

Při porušení pracovní kázně se nerozlišuje druh práce, při kterém se tak stalo, výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru se vztahuje na celé zaměstnání (a třeba urážka obchodního partnera zaměstnavatele je důvodem i k okamžitému zrušení pracovního poměru.) Pouze pokud je zaměstnavatel shovívavý a řekne si, že by konfliktní zaměstnanec neměl „jezdit a chodit mezi lidi“, ale cení si jeho práce jako údržbáře, kdy tzv. „není vidět“, může se s ním dohodnout na změně pracovního poměru, zase, že bude vykonávat jen práci údržbáře na plný nebo částečný úvazek.

FIN21

Závěr

Nastínili jsme si tedy postup, co lze a co nelze, v rozmanitých situacích, jež přicházejí v praxi v úvahu. Můžeme tak napsat, že případná částečná výpověď z pracovního poměru by byl stejně nesmyslný výsledek lidové tvořivosti v oboru pracovního práva, jako je tzv. výpověď dohodou.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou, a proto jeho případné nepřesnosti a chyby mohou být způsobeny redakcí.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).