Hlavní navigace

Jak na přehled o příjmech, když jste během roku změnili zdravotní pojišťovnu?

9. 4. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud jste k 1. červenci 2018 měnili zdravotní pojišťovnu a máte povinnost letos podat Přehled o příjmech a výdajích, musíte tento přehled podat oběma pojišťovnám. Ukážeme vám, jak na to.

Lhůta pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů uplynula v pondělí 1. dubna 2019. Opozdilcům dala Finanční správa šanci do pondělí 8. dubna 2019 s tím, že v tento den už musí mít finanční úřady daňové přiznání fyzicky u sebe a zaplacená daň musí být připsána na příslušný účet.

Dnes tak máme den po uplynutí lhůty pro opozdilce, a jestliže jste daňové přiznání nepodali, už se pokutě nevyhnete. Situaci vám ale mohou usnadnit naše články, a to:

Dnes se však nebudeme věnovat těm, kteří podávají daňové přiznání, ale těm, kteří jej už podali a řeší podání Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu. Respektive pro zdravotní pojišťovny.

Změna pojišťovny od července 2018

Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jen ve dvou termínech za rok. A to buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci. Přičemž platí, že přihlášky se podávají do 31. března (se změnou od července), nebo do 30. září (s přechodem od ledna).

Zákon umožňuje ještě jednu výjimku, kdy je možné zdravotní pojišťovnu změnit. Pokud vstoupí do likvidace, je na ni uvalena nucená správa nebo se sloučí s jinou zdravotní pojišťovnou, smíte ji změnit do 3 měsíců poté, co nastane jedna z výše uvedených situací. K ničemu takovému ale v roce 2018 nedošlo.

V případě, že jste změnili zdravotní pojišťovnu v lednu 2018, pak jste po celý rok 2018 byli pojištěni u jedné zdravotní pojišťovny. Nastává vám tak jednodušší varianta a Přehled o příjmech a výdajích můžete pohodlně vyplnit podle článku Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu?, jelikož tam se věnujeme případu, kdy jste měli jen jednu pojišťovnu.

Pokud jste ji ale měnili k 1. červenci 2018, pak jste první polovinu roku byli pojištěni u jedné a druhou polovinu roku u jiné zdravotní pojišťovny. V takovém případě se postup pro podání Přehledu o příjmech a výdajích bude od toho předchozího lišit. Ukážeme si, jak na jeho vyplnění.

Jak na vyplnění

Pro ukázku využijeme jeden z modelových příkladů. Paní Jana Malá pracuje jen jako OSVČ a v roce 2018 měnila zdravotní pojišťovnu. Od ledna do června byla pojištěncem Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a od července do prosince 2018 byla pojištěncem Revírní bratrské pokladny.

Jako OSVČ si paní Jana za rok 2018 vydělala 360 000 Kč (v průměru 30 000 Kč měsíčně) výrobou bižuterie. Na základě toho také uplatňuje 60% výdajový paušál.

A protože měnila zdravotní pojišťovnu, bude vyplňovat 2 přehledy o příjmech a výdajích.

Vyplňujeme 2 přehledy

V praxi musí paní Jana vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu dvakrát. Jednou pro tu starou (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra), u které už není pojištěna, a jednou pro tu novou (Revírní bratrská pokladna). U předchozí zdravotní pojišťovny totiž byla pojištěna od ledna do června 2018, což je zdaňovací období, kterého se týká daňové přiznání, jež vyplňovala.

Do obou přehledů vyplní paní Jana své plné příjmy za rok 2018, tedy 360 000 Kč. Je úplně jedno, kolik peněz si v jakém měsíci vydělala, ve kterém půlroce měla vyšší příjmy apod.

Změna ve vyplnění přehledu nastává pouze tam, že zaškrtne počet měsíců, po který byla u dané zdravotní pojišťovny pojištěna.

Pokud by paní Jana měla přeplatek nebo nedoplatek, vyčíslí jí ho každá zdravotní pojišťovna samostatně, a to v poměrné výši.

U přeplatku ale musíte doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Vyplnění v praxi

Nejprve si vyplníme formulář pro zdravotní pojišťovnu, u které byla paní Jana pojištěna od ledna do června 2018. V našem případě tedy Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR. Úplně nahoře ve formuláři paní Jana zaškrtne, že podává řádný přehled. V oddílu 1. – Identifikace pojištěnce – vyplní údaje o sobě, tedy jméno, bydliště, rodné číslo, kontaktní údaje atd. Uvede také, jakým způsobem platí zálohy na pojistné, v našem případě je to převodem z účtu.

V oddíle 2 – Prohlášení pojištěnce – nebude paní Jana vyplňovat nic. V roce 2018 nemocná nebyla, zálohy řádně platila dle výpočtu od pojišťovny, a tudíž se jí tento oddíl netýká.

Vyplněný Přehled o příjmech a výdajích pro první zdravotní pojišťovnu (od které jsme odešli).
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněný Přehled o příjmech a výdajích pro první zdravotní pojišťovnu (od které jsme odešli).

V oddíle 3 – Přiznání k dani z příjmu – zaškrtneme, že podáváme daňové přiznání, ale nemáme daňového poradce.

V oddíle 4 – Pojistné OSVČ – vyplníme, co si paní Jana vydělala a jaké pojistné odvedla:

  • Řádek 1 – vyplníme kompletní příjem z podnikání za rok 2018 – tedy 360 000 Kč, viz modelový příklad.
  • Řádek 2 – vyplníme výdaje za rok 2018. Tedy 60 % z 360 000 Kč, což je 216 000 Kč.
  • Řádek 4 – vyplníme hodnotu 12 – jelikož paní Jana podnikala po celý rok 2018, tedy 12 měsíců.
  • Řádek 5 – vyplníme číslo 6. To totiž znamená, že paní Jana byla u této zdravotní pojišťovny pojištěna pouze 6 měsíců.
  • Řádek 6 - vepíšeme hodnotu 12, jelikož pro paní Janu platil celý rok minimální vyměřovací základ.

Vzhledem k tomu, že paní Jana vyplňuje formulář interaktivně, dopočítají se jí zbylé údaje samy. Na řádku č. 16 se následně zobrazí, jakou výši záloh měla v roce 2018 této zdravotní pojišťovně odvést.

Zálohový výpočet

Pojistné na zdravotní pojištění má podobu zálohy. Každý rok po podání přehledu vám zdravotní pojišťovna vystaví předpis záloh na další období, do podání dalšího přehledu. Společně s tím také vyúčtuje případné nedoplatky či přeplatky dle vašich reálných výdělků.

Paní Jana vidí, že na řádku č. 16 je uvedena částka 12 142 Kč. Tuto částku měla v roce 2018 odvést Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, u které byla pojištěna první půlrok.

Částku, kterou skutečně odvedla, napíše v oddílu 5 – Přeplatek (Doplatek) do řádku č. 41. Po celý rok si platila minimální zálohy ve výši 2024 Kč, a tak za 6 měsíců odvedla pojišťovně částku 2024 × 6 = 12 144 Kč. Paní Janě tak vznikl přeplatek ve výši 2 Kč, který chce vrátit na účet, jež vyplnila v úvodu formuláře. Dole v oddílu 5 tak zaškrtne, že žádá vrácení přeplatku.

Zároveň paní Jana v oddíle 6 – Nová výše zálohy – zaškrtne, že nová výše záloh činí 0 Kč, jelikož už u této pojišťovny není nadále pojištěna a nebude jí tak odvádět zálohy na pojištění.

Tímto je vyplnění přehledu téměř u konce. Stačí jen v oddíle 7 – Datum vyplnění a podpis pojištěnce – podepsat vytisknutý formulář a doručit ho na příslušnou pojišťovnu, v tomto případě Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra, u které byla paní Jana pojištěna od ledna do června 2018.

Přehled pro novou pojišťovnu

Polovinu práce má paní Jana za sebou. Nyní zbývá vyplnit formulář pro Revírní bratrskou pokladnu, což je zdravotní pojišťovna, ke které paní Jana přešla.

Vyplňování bude totožné jako u předchozího formuláře. Změna nastane až na závěr. Paní Jana v oddíle 5 – Přeplatek (Doplatek) zaškrtne, že u této pojišťovny nechce vrátit přeplatek, ale chce jej použít na další úhradu záloh.

Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro novou zdravotní pojišťovnu (ke které jsme přešli).
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplnění přehledu o příjmech a výdajích pro novou zdravotní pojišťovnu (ke které jsme přešli).

A v oddíle 6 – Nová výše zálohy – zaškrtne, že u této pojišťovny pro ni nadále platí minimální zálohy, pro rok 2019 tedy ve výši 2208 Kč měsíčně.

A opět už stačí jen podepsat a odeslat na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Lhůty pro podání

Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musíte odevzdat do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo nejpozději měli podat daňové přiznání. Níže uvádíme nejzazší termíny.

dan_z_prijmu

Do kdy podat přehled za rok 2019?

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

  • OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání: do neděle 8. dubna 2019,
  • OSVČ, za kterou přiznání podává daňový poradce: do středy 31. července 2019 (do úterý 30. dubna 2019 musíte tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit),
  • ostatní OSVČ: do čtvrtka 2. května 2019.

Nedoplatek pak musíte uhradit do 8 dnů od podání přehledu.

V opačném případě se vám začne načítat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den. V případě, že pokuta ale nepřesáhne 100 Kč, pojišťovna vám ji nepředepíše.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).