Hlavní navigace

Jakou hodnotu má lidský život?

23. 6. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Není to jednoduchá otázka, ale realita postavila soudy před nutnost se s ní vypořádat.

Jak jsme si uváděli ve článku na téma odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých, nový občanský zákoník zrušil pevně stanovenou paušální výši odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých. V dnešním článku si představíme několik rozhodnutí ze soudních síní, které stanovují, jakou hodnotu má lidský život dle judikatury, a jenž mohou napomoci pozůstalým v jejich orientaci, jakou výši odškodnění nemajetkové újmy mohou požadovat.

Nevyčíslitelnost tragédie

Výpočet hodnoty lidského života v penězích pro jejich nejbližší je téměř nereálný, nabývá spíše filozofický rozměr nad otázkou, jak vyčíslit to nejcennější, co nám bylo dáno. Rozhodovací praxe soudů se však s touto otázkou musela vypořádat v řadě rozhodnutí, kdy nad rámec paušálního odškodnění pozůstalých byly přiznávány další částky odškodnění dle žalob z titulu ochrany osobnosti.

Usmrcení nezletilého dítěte

Při usmrcení osmileté dcery při dopravní nehodě, kterou způsobil řidič zimního pluhu na shrnování sněhu, který najel do jízdní dráhy automobilu, kterou řídil otec zesnulé, se musel soud vypořádat s otázkou výše odškodnění. Krajský soud v Brně stanovil odškodnění nemajetkové újmy ve výši 1 500 000 Kč pro matku nezletilé dcery a rovněž ve stejné výši otci nezletilé dcery, a to nad rámec paušálního odškodnění ve výši 240 000 Kč. Krajský soud v Brně při uvážení o výši odškodnění posuzoval:

  • věk usmrceného dítěte;
  • skutečnost, že se jednalo o jediné dítě manželů;
  • otec, který řídil automobil v době dopravní nehody, byl přímým svědkem tragédie;
  • rodinný život byl úmrtím dcery natolik zasažen, že došlo k rozvodu manželů.

Krajský soud v Brně při stanovení výše odškodnění vycházel i ze skutečnosti, že výše odškodnění není pro žalovaného likvidační. Rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn.: 24 C 123/2011.

Lékařské pochybení a smrtelný úraz v dolech

V rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bylo stanoveno odškodnění nemajetkové újmy nad rámec paušálního odškodnění ve výši 800 000 Kč pro matku, 700 000 Kč pro otce, 200 000 Kč pro babičku a 200 000 Kč pro dědečka zesnulé 17leté dívky, která zemřela v důsledku lékařského pochybení. Pochybení zdravotnického zařízení bylo shledáno v nesprávné aplikaci dávky draslíku v infuzi s následkem selhání srdce. Vrchní soud v Praze při stanovení výše odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých vycházel z podmínek, kdy v rodině existovaly dobré rodinné vazby a smrtí dcery a vnučky došlo k intenzivnímu zásahu do práva na rodinný a osobní život s natolik neodčinitelnými a závažnými následky, které se projevily v každodenním životě rodiny. Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn.:
1 Co 395/2010.

Krajský soud v Ústí nad Labem stanovil odškodnění nemajetkové újmy v pouhé výši 100 000 Kč nad rámec paušálního odškodnění nejbližším příbuzným po zemřelém, který utrpěl smrtelný pracovní úraz v dolech. Krajský soud v Ústí nad Labem uvedl, že jistou morální satisfakcí pro příbuzné je i správní postih zaměstnavatele pokutou od báňského úřadu. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: 34 C 53/2002.

skoleni_7_4

Nový občanský zákoník a znalost judikatury

Několik zmíněných rozhodnutí poukazuje na široký rozsah výše poskytovaného odškodnění nemajetkové újmy pozůstalým. Uvedená rozhodnutí stanovují, že každý jednotlivý případ je nutno detailně zkoumat z hlediska dopadů do rodinného a osobního života pozůstalých, včetně stanovení dalších objektivních podmínek, např: věku zesnulého, přítomnost tragédie apod. Při uplatňování nároku odškodnění nemajetkové újmy vůči odpovědnému subjektu se jeví jako vhodné předkládat judikáty k obdobným případům k dosažení mimosoudní dohody a zajištění adekvátního odškodnění.

S ohledem na neustálý vývoj zákonné úpravy, judikatury a posouzení každého jednotlivého případu lze jedině doporučit před uplatněním nároků odškodnění nemajetkové újmy pozůstalých konzultovat s odborníky na danou problematiku.

Autor článku

Autor je právník se zaměřením na civilní právo a odškodnění újmy na zdraví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).