Hlavní navigace

Nechal u služebního auta klíče a to ukradli, škodu musel zaplatit

24. 6. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: jon collier
Když vám svěří auto k užívání a někdo jej ukradne, máte zaděláno na problém.

Zaměstnanec má povinnost chránit majetek zaměstnavatele před jeho ztrátou (odcizením). Porušením této povinnosti a příčinou vzniku škody, kterou je pak zaměstnanec povinen zaměstnavateli nahradit, může být rovněž situace, kdy zaměstnanec řádně nezabezpečí služební automobil, který mu byl svěřen k plnění pracovních úkolů a který je oprávněn po dohodě se zaměstnavatelem parkovat v místě svého bydliště, a tento automobil bude následně odcizen.

Zaměstnavatel se jako žalobce domáhal, aby mu žalovaný zaměstnanec zaplatil 116 117 Kč s úroky z prodlení. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný, který u něj pracoval na základě pracovní smlouvy jako „department manažer“, dne 13. 5. 1999 zaparkoval svěřený služební automobil zn. Škoda před domem čp. 14 na ulici P. v P.

Poté, co vozidlo uzamkl, klíče uložil do igelitové tašky, kterou položil na chodník na pravé straně vozidla, a asi 10 minut uklízel věci v kufru, odešel domů, aniž by tašku s klíči odnesl s sebou. Následujícího dne ráno žalovaný zjistil, že nemá klíče od vozidla a že vozidlo bylo odcizeno; odcizení ihned nahlásil Policii ČR, avšak věc byla odložena, neboť nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájení trestního stíhání.

Jak rozhodovaly soudy

Spor opakovaně projednaly soudy nižších stupňů – soud prvního stupně, který žalobu dvakrát zamítl, a soud odvolací, až soud odvolací nakonec žalobě vyhověl, žalovaný se proto bránil podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který věc uzavřel svým rozsudkem spis. zn. 21 Cdo 3177/2006, ze dne 11. 9. 2007.

Jestliže odvolací soud dospěl k závěru, že zaměstnanec popsaným jednáním porušil svoji povinnost řádně zabezpečit majetek zaměstnavatele před jeho ztrátou (odcizením), jak mu to ukládá zákoník práce, Nejvyšší soud ČR neměl důvodu na tom cokoliv měnit. Pokud byl totiž zaměstnanci svěřen služební automobil a dohodnuto s ním, že jej může parkovat v místě svého bydliště, bylo na něm, aby „po zaparkování automobil obvyklým způsobem zabezpečil, tedy řádně uzamkl, a postaral se i o řádné uschování klíčů od vozidla“.

Závěry Nejvyššího soudu ČR

Dohodne-li zaměstnavatel se zaměstnancem, že zaměstnanec bude svěřené služební vozidlo po skončení pracovní doby ukládat (parkovat) ve svém bydlišti, je i odvoz vozidla do bydliště zaměstnance (včetně jeho uložení) v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů.

Účto_tip_změny21

Z hlediska zkoumání příčiny odcizení služebního automobilu je zřejmé, že, kdyby žalovaný splnil svou povinnost řádně zabezpečit majetek zaměstnavatele před jeho ztrátou a „postaral se o řádné uschování klíčů od vozidla“, k odcizení vozidla by nedošlo. Za tohoto stavu je odůvodněn závěr, že porušení pracovních povinností ze strany žalovaného protiprávní jednání třetích osob umožnilo a nepochybně (byť jako jedna z příčin, ovšem důležitá, podstatná a značná) vedlo ke vzniku škody.

Tohoto možného následku zanedbání povinnosti k ochraně majetku zaměstnavatele si přitom žalovaný musel být vědom; z hlediska svého subjektivního vztahu k porušení této pracovní povinnosti tedy žalovaný měl a mohl vědět vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům, že svým jednáním může způsobit škodu. Tip: Škoda na svěřeném majetku: případy z praxe a jejich řešení

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).