Hlavní navigace

Jaké výhody a úlevy má zaměstnanec vykonávající veřejnou funkci?

28. 8. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zaměstnanec může vedle své práce vykonávat i veřejnou funkci. Zákoník práce pak stanoví pravidla, která zakládají nárok na určité výhody v zaměstnání.

Výkonem veřejné funkce se pro účely zákoníku práce rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím a obsazovaná na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o obcích).

Výkonem veřejné funkce je například výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, senátora Senátu Parlamentu, člena zastupitelstva územního samosprávného celku (obce nebo kraje) apod. Ust. § 201 odst. 1 zákoníku práce vymezuje, v kterých případech jde o výkon veřejné funkce. Nejde však o vymezení věcného charakteru určité funkce, ale o způsob a formu, jakým byl zaměstnanec do funkce ustanoven. V ust. § 201 odst. 2 zákoníku práce je také podán demonstrativní (příkladmý) výčet jednotlivých typů veřejných funkcí. Čtěte také: Jaké jsou skutečné platy politiků od starosty po prezidenta?

Při zaměstnání

Zaměstnavatel poskytne (ve smyslu ust. § 200 zákoníku práce) zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkce, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

Zaměstnanci, který vykonává veřejnou funkci vedle plnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, může být z důvodu výkonu veřejné funkce poskytnuto pracovní volno v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce. (Viz ust. § 201 odst. 3 zákoníku práce.) Tip: Odcházíte z práce? Zaměstnavatel vám musí dát volno na hledání nové

Dovolená při dlouhodobém uvolnění

Byl-li zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, poskytne mu dovolenou (její část) právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je uvolněný zaměstnanec činný; tato právnická nebo fyzická osoba mu poskytne též tu část dovolené, kterou nevyčerpal před uvolněním. Nevyčerpal-li zaměstnanec dovolenou před uplynutím doby uvolnění, poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel. (Viz ust. § 212 odst. 4 zákoníku práce.) Čtěte: Na jak dlouhou dovolenou máte nárok?

Zákaz výpovědi

V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, mu nesmí zaměstnavatel (podle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákoníku práce) dát výpověď z pracovního poměru. Ochrana funkcionářů vykonávajících veřejné funkce však není bezbřehá, ze zákazu výpovědi jsou stanoveny (v § 54 zákoníku práce) určité výjimky.

Zákaz výpovědi se nevztahuje zejména na výpověď danou zaměstnanci pro organizační změny uvedené v ust. § 52 písm. a) a b) zákoníku práce (tj. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část), to neplatí v případě organizačních změn uvedených v ust. § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, pak zákaz výpovědi platí. (Při výpovědi pro nadbytečnost podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce zákaz výpovědi rovněž platí.)  Čtěte také: Kdy je výpověď pro nadbytečnost platná?Když se zaměstnanec stane v práci nadbytečným

Zákaz výpovědi platí při organizační změně uvedené v ust. § 52 písm. b) zákoníku práce v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Tip: Odmítl pracovat byť jen o kousek jinde, než původně, a soud mu dal za pravdu

Náhrada mzdy vedoucího zaměstnance uvolněného pro výkon veřejné funkce – Z judikatury:

Zaměstnanec, který byl zvolen členem zastupitelstva obce a který byl pro výkon této veřejné funkce dlouhodobě uvolněn, nemůže vykonávat práci u zaměstnavatele pro překážky na straně zaměstnance.

Vedoucí zaměstnanec, který byl odvolán z pracovního místa nebo který se tohoto místa vzdal a pro kterého zaměstnavatel nemá jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci nebo který takovou práci nabídnutou mu zaměstnavatelem odmítl, nemá nárok na náhradu mzdy nebo platu pro překážku v práci na straně zaměstnavatele, jestliže byl zvolen členem zastupitelstva obce nebo starostou a jestliže byl pro výkon těchto veřejných funkcí dlouhodobě uvolněn.

(Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 2745/2013, ze dne 27. 5. 2014)

Návrat do práce

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce do práce, zařadí jej zaměstnavatel (ve smyslu ust. § 47 zákoníku práce) na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí jej zaměstnavatel podle pracovní smlouvy. (Pokud se vrací do zaměstnání po skončení výkonu např. funkce uvolněné členky zastupitelstva a rady města kupř. redaktorka kulturní rubriky časopisu má právo se vrátit na stejnou pozici redaktorky v oddělení kultury, jestliže však bylo toto místo zrušeno, může být zařazena např. na místo redaktora politického zpravodajství nebo sportu). Tip: Rodičovská dovolená v praxi

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).