Hlavní navigace

Jaké jsou skutečné platy politiků od starosty po prezidenta?

20. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Politici nemají na růžích ustláno, alespoň ne v Česku. Dvacet let po revoluci jsou většinovou společností stále nazíráni jako ti, kteří se chtějí v politice jen přiživit a pro lid nehnout ani prstem. Navíc musejí čelit i častým výtkám ohledně výše jejich platů. Jen málokdo je ochoten připustit, že platy politiků nejsou až tak vysoké.

Problémem politika je jeho viditelnost. Nemůže se skrýt tak dobře jako ředitel bankovní pobočky nebo primář chirurgického oddělení, kteří jsou známí pro úzký okruh lidí a pokud nejsou medializovaní, nemusejí se příliš starat o to, s kým jsou a kde viděni. Zato politik od nejnižší úrovně je již pod drobnohledem. V menších obcích a městech neuniká bedlivému dohledu místních obyvatel, ve větších sídlech tuto funkci přebírají média.

Zatímco ředitel působící v soukromé sféře je do určité míry ve své pozici díky svým znalostem a zkušenostem, politik je dosazen vrtkavou štěstěnou svých voličů a jejich přízní. Důvodem ke zvolení politické dráhy je často zájem o veřejné věci. Do politiky mě přivedla nespokojenost se stavem věcí veřejných, říká hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová (ČSSD). Finanční důvody nemusejí hrát příliš velkou roli a občas si může politik i pohoršit. Dokládají to slova Jany Bobošíkové, nezávislé europoslankyně: Můj poslanecký plat je nižší, než byly mé předešlé příjmy. Rodinu finančně zajišťuje manžel.

Politická struktura aneb kdo je kdo

Výše a stanovení výpočtu platů pro jednotlivé politické úrovně je největším kamenem úrazu. K platům je potřeba ještě připočítat funkční požitky, které jsou pro každou politickou úroveň odlišné. Jestli se chcete angažovat v politice, máte na výběr z celkem pěti úrovní: zastupitelstva obcí a krajů, parlamentní úroveň  – poslanec a senátor. Pátou úrovní, kde se můžete realizovat, je být poslancem v evropském parlamentu.

Představte si oněch pět úrovní jako pyramidu. Nejširší základnou jsou zastupitelstva obcí. Obcí je v České republice podle Českého statistického úřadu přesně 6249, ale ne každá obec má své zastupitelstvo. Druhým poschodím pomyslné pyramidy jsou zastupitelstva krajů. Těch je v současné době čtrnáct (více informací naleznete v zákoně o krajích č. 129/2000 Sb). Hejtmanů, jejich zástupců a krajských zastupitelů je podstatně méně než u jejich kolegů z obecních zastupitelstvech. Ve třetí a čtvrté skupině jsou poslanci (200 hlav) a senátoři (81). Pátá příčka je vyčleněna 24 europoslancům. Prezident republiky do naší pyramidy nepatří, neboť není volen přímo, ale předepsaným způsobem, který vychází z ústavy (je volen poslanci a senátory). Dalším politickým postem, který bychom mohli coby politik (politička) obsadit, je eurokomisař. Jeho měsíční příjem je v současné době lehce přes 18 000 euro (cca 522 000 Kč).

Veškeré platy obecních a krajských zastupitelů, starostů, hejtmanů a jejich zástupců se odvozují od velikosti sídla, potažmo územní jednotky. Nejinak tomu je i v případě pražského primátora. Poslanci a senátoři mají pevně stanovený základ platu. Ten se navyšuje podle jejich parlamentních pos­tů.

Starosta nebo primátor?

Starosta a primátor jsou v obou případech vrcholní představitelé územní samosprávy. V prvním případe je starosta většinou v obcích do padesáti tisíc obyvatel a jeho úřad se nazývá radnicí. Primátor sídlí na magistrátě a ve městech nad padesát tisíc obyvatel.

Zastupitelé obcí

České republice je ke dni publikace článku 6249 obcí, ale starostu nebo zastupitelstvo v každé obci nenajdete. Pro získání orientační představy o výši platů a počtu osob, které ho pobírají, je vhodné zvolit demonstrační vzorek. Tím jsou pro nás obce s počtem obyvatel nad 5000 a takových obcí je v Česku 273, žije v nich zhruba 5,2 milionu obyvatel.

V každém z výše uvedených 273 měst stojí v čele starosta nebo primátor. Počet členů zastupitelstva je podmíněno velikostí obce, který dokresluje přiložená tabulka.

Počet zastupitelů v závislosti na velikosti obce
Počet občanů Počet členů zastupitelstva
do 500 5 – 15
500 – 3000 7 – 15
3000 – 10 000 11 – 25
10 000 – 50 000 15 – 35
50 000 – 150 000 25 – 45
150 000 a více 35 – 55

Zdroj: § 6 odst. 1 zák. 128/2000 Sb.


Plat starosty je závislý na počtu obyvatel obce. Základní výměra jeho platu je 25 110 korun a tento základ pobírá jak starosta malé vesničky se sty obyvatel, tak primátor hlavního města Prahy. Starosta standardního bývalého okresního města s nejméně 20 000 obyvateli si tak přijde na 49 848 korun. Navíc za každých 100 obyvatel získává 20,70 Kč. Výpočet pro středně velké okresní město s 40 000 obyvateli by vypadal následovně.

Příklad:
Základní výměra: 25 110 Kč
Příplatek 1 (za prvních za 20 000 obyvatel): 24 738 Kč
Příplatek 2 (za dalších 20 000 obyvatel): 20 000 / 100×20,70 = 4140 Kč
Celkem: 53 988 Kč

Platy starostů a místostarostů
Počet obyvatel Starosta* Místostarosta** Člen rady
do 1000*** 25 110 Kč 18 200 Kč 11 760 Kč
1001 – 3000 11 940 Kč + 178, 50 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel
3001 – 10 000 15 506 Kč + 66,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 3000 obyvatel
10 001 – 20 000 20 152 Kč + 45,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel
20 001 – 50 000 24 738 Kč + 45,90 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel
50 001 – 100 000 30 952 Kč + 7,40 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel
statutární města a města nad 100 000 34 670 Kč + 6,30 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel
města Brno, Ostrava a Plzeň 39 265 Kč + 6,10 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel

Zdroj: zákon č. 614/2006 Sb. Pozn.: *) též primátor, **) též náměstek primátora, ***) Příplatek činí 1194 Kč na každých 100 obyvatel.


Uvolněný a neuvolněný

Platy politiků působících v zastupitelstvech obcí a krajů se dělí do dvou skupin. Do první skupiny spadají tzv. uvolnění členové zastupitelstev, kteří mají výkon své politické funkce jako řádné zaměstnání. Druhá skupina, neuvolnění, jsou ostatní politici, kteří vykonávají svou činnost při zaměstnání. Uvolnění mají vyšší plat než jejich neuvolnění kolegové. Rozdíly jsou v násobcích. Pro ilustraci, základní platová výměra uvolněného starosty je 25 110 korun, jeho neuvolněného protějšku pouhých 8360 Kč. Současně si může neuvolněný starosta nárokovat stejnou výši příplatku jako jeho uvolněný kolega.

Hejtman, náměstek a krajské úřady

Obdobně jako u obcí se počítají i platy krajských politiků. Jen s jedním rozdílem. Jejich základy jsou o trochu vyšší než u starostů a dalších politických funkcionářů na radnicích a magistrátech. Čtěte více: Stát dal život regulačním poplatkům a v zemi zavládl chaos

Platy krajských politiků
Počet obyvatel kraje Hejtman Náměstek hejtmana Předseda zvláštního orgánu Člen rady Předseda výboru nebo komise
do 600 000 (45 zastupitelů) 74 270 Kč 67 430 Kč (8 740 Kč) 60 810 Kč (8 150 Kč) 54 200 Kč (7 680 Kč) 50 420 Kč (7 320 Kč)
do 900 000 (55 zastupitelů) 80 280 Kč 73 560 Kč (9 320 Kč) 66 820 Kč (8 930 Kč) 60 220 Kč (8 270 Kč) 55 610 Kč (7 920 Kč)
nad 900 000 (65 zastupitelů) 85 600 Kč 78 510 Kč (9 920 Kč) 74 500 Kč (9 560 Kč) 72 020 Kč (9 090 Kč) 66 350 Kč (8 740 Kč)

Zdroj: zákon č. 614/2006 Sb., Pozn.: v závorkách jsou uvedeny i platy neuvolněných politiků


V tabulce chybí platy neuvolněných členů zastupitelstev a členů výborů, komise rady nebo zvláštního orgánu. Platové pásmo je opět závislé na počtu obyvatel v kraji a limity jsou mezi 3310 – 8740 korunami. Počty radních, kteří mohou být v krajích, jsou opět odstupňovány podle počtu obyvatel. Do 600 000 obyvatel je 9 radních, přes 600 000 již 11. V každém kraji musí být nejméně jeden náměstek. Horní limit není omezen.

Po každých krajských volbách se vyplatí sledovat, jak nová politická garnitura obsazuje výše uvedené posty. Personálním hitem posledních krajských voleb je hojné zřizování uvolněných předsedů zvláštních orgánů. Do této doby byly tyto posty v režimu neuvolněných a tudíž i málo finančně ohodnocených.

Platy poslanců, senátorů, prezidenta a dalších politiků

Při zmínce o platech poslanců nebo senátorů se mnoha lidem začne vařit krev. Základní platová výměra členů parlamentu je však na obdobné úrovni jako platy hejtmanů. Diskutabilním se stávají příplatky za funkce nebo za vedení kanceláře či plat asistenta. Většina těchto náhrad je nezdanitelných. Na druhou stranu je však výše platu a náhrad vrcholového politika vyvažovaná jeho značnou popularitou a náročností při jednání.

Celková výše odměny by měla podobně jako u vrcholových manažerů odpovídat míře odpovědnosti, kterou ten konkrétní post obnáší v rámci společného rozhodování o desítkách či stovkách miliard v rozpočtech obcí, krajů i státu. Odpovědnosti za rozhodnutí ovlivňující život různých skupin obyvatel od statisíců v regionech po miliony lidí na celostátní úrovni, říká poslanec za Občanské demokraty Petr Bratský. Podle něho jsou platy v politice závislé na tom, jaké lidi se podaří na konkrétní pozici sehnat. Doplňuje, že státní sektor v tomto nebude nikdy moci vážně soupeřit s privátní sférou.

Přehled platů vrcholných politiků
Politický mandát Základní platový výměr Maximální výše náhrady
Poslanec (200) 56 900 Kč
Senátor (81) 61 400 Kč 184 975 Kč
Prezident (1) 204 700 Kč 190 500 Kč
Předseda vlády (1) 164 900 Kč
Ministr (17) 108 000 Kč
Poslanec EP (24) 89 100 Kč
Komisař (1) 18 106 euro

Zdroj: zákon č. 582/2006 Sb., Pozn.: v závorkách je uveden počet mandátů


Pro uvedený výpočet náhrad je nutné znát platový základ, který je pro všechny politiky parlamentu stejný. Ten je od 1. ledna 2009 stanoven na 56 847 korun. Důležitým ukazatelem pro výpočet platu ministra, předsedy vlády nebo prezidenta jsou koeficienty, kterými se násobí platový základ. Zatímco ministr má koeficient 2,06, předseda vlády 2,9 a prezident 3,6. Násobky platové základny se zaokrouhlují nahoru na celé stokoruny. Plat senátora se od poslanecké odměny liší koeficientem 1,08. Proto má poslanec 56 900 korun, zatímco jeho kolega z horní komory 61 400 Kč.

Náhrady dosahují několikanásobku platu

Výdaje poslance nebo senátora
Název náhrady Náhrady v korunách
Výdaje na reprezentaci a stravování při tuzemských cestách (16 %) 9 100 Kč
Výdaje na činnost asistenta – zdravotně postižený (poslanec nebo senátor) 11 400 Kč
Výdaje na dopravné
do 50 km (40 %) 22 800 Kč
nad 50 km (45 %) 25 600 Kč
nad 150 km (50 %) 28 500 Kč
nad 250 km (55 %) 34 200 Kč
Výdaje na dministrativní práce (25 %) 14 210 Kč
Telefonní poplatky 7 000 Kč
Pronájem kanceláře
Praha 27 000 Kč
Brno, Ostrava, Plzeň 25 000 Kč
Statutární a lázeňská města 22 000 Kč
Mzdové náklady asistenta 35 875 Kč
Přechodné ubytování v místě Parlamentu 17 000 Kč

Zdroj: zákon č. 261/2007 Sb. Pozn.: procento v závorce udává nejvyšší možný poměr náhrady z platového základu


Politici jsou rovněž placeni za nejrůznější členství a předsednictví v jednotlivých komorách, mají náklady na svou reprezentaci, cestovní náklady, příplatky na bydlení. Náklady na asistenta dosahují výše 35 tisíc korun měsíčně. Pro ilustraci: průměrný plat vychází pro zaměstnavatele na zhruba 33 tisíc korun (kromě výplaty zaměstnance se k platu započítává sociální a zdravotní pojištění, které odvádí jeho zaměstnavatel).

Platová hladina poslanců Evropského parlamentu v současné době je o několik desítek procent vyšší než plat českého zákonodárce. Od června 2009 budou všichni poslanci EP mít základní plat ve výši 7665 euro měsíčně (cca 221 100 korun).

Platy politiků jsou na české poměry vysoké. V zemi, kde mají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva podprůměrnou výši platu se dá tato nuance očekávat. Ne každý je však ochoten podstoupit kvůli svému platu časté propírání v médiích, ztrátu svého soukromí a své rodiny a žít prací ve dne v noci.

Myslíte si, že jsou tuzemští politici dobře ohodnoceni?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).