Hlavní navigace

Jak odvolat vlastní výpověď?

3. 12. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rozmysleli jste si vlastní výpověď a teď přemýšlíte, jak ji odvolat? Máme pro vás praktický návod.

Horká hlava vychladne. Říká se, že ráno moudřejší večera. Jednali jste v emocionálním vypětí nebo s vidinou lepšího zaměstnání a dali výpověď. Jenže to lepší místo je už obsazené nebo jste zjistili, že u jiného zaměstnavatele to zase tak úžasné není a rádi byste zůstali u dosavadního zaměstnavatele. Jak na to?

Když chcete zůstat trvale

Jako zaměstnanec už nemůžete zaměstnavateli doručenou výpověď odvolat, vzít jednostranně, respektive bez jeho součinnosti (souhlasu) zpět. Výpověď může být podle zákoníku práce odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Pokud tedy zaměstnavatel souhlasí s vaším setrváním v pracovním poměru, protože má o vás a vaši práci nadále zájem, bude nejvhodnější o tom sepsat dohodu, v níž vy jako zaměstnanec odvoláte výpověď a zaměstnavatel s tím vysloví souhlas.

Když chcete zůstat a pokračovat jen dočasně

Může se stát také to, že zaměstnavatel má zájem o vaši práci, ale již jen po určitou dobu, například k dokončení prací, které vykonáváte, nebo než sežene jinou pracovní sílu místo vás a zaškolí ji. A vám to také vyhovuje. Nabízí se pak teoretické řešení prodloužit dohodou výpovědní dobu ze zákonných 2 měsíců na delší dobu. Výpovědní doba pak může být delší než jen 2 měsíce.

Prodloužení výpovědní doby raději ne

Výpovědní doba podle zákoníku práce musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Smí být podle zákoníku práce prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato smlouva musí být písemná. Dvouměsíční výpovědní doba je tedy minimální, kratší není přípustná. Lze ovšem sjednat delší výpovědní dobu, a to výhradně smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Není přípustné, aby byla delší výpovědní doba dohodnuta v kolektivní smlouvě nebo stanovena vnitřním předpisem. Jenže k takovému řešení, aby mohla být prodloužena výpovědní doba, když už výpověď padla (byla doručena zaměstnavateli), se Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku, ze dne 21. dubna 2010, vyjádřil negativně: K dohodě o delší výpovědní době, než kolik činí podle zákoníku práce, musí dojít dříve, než taková doba začala běžet.

Jakmile tedy už výpovědní doba běží, není její prodloužení přípustné. Pokud dal zaměstnanec výpověď například v průběhu měsíce října, pak až do konce tohoto měsíce, tedy i po doručení výpovědi zaměstnavateli, je zřejmě možno výpovědní dobu dohodou prodloužit. Nikoliv již po 31. říjnu, neboť 1. listopadu již začne (začala) výpovědní doba běžet.

Dohoda o zrušení výpovědi a termínovaném pracovním poměru

Nejvhodnější proto asi bude (ve spojitosti se zpětvzetím výpovědi zaměstnancem a souhlasem zaměstnavatele s tím) ujednat si zároveň určitou dobu trvání pracovního poměru. (Změnit tedy dosavadní pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou na pracovní poměr na dobu určitou, případně, pokud už jde o pracovní poměr na dobu určitou, tak změnu doby jeho trvání.)

Pokud skončíte na úřadu práce, dostanete vyšší podporu

Pro vás jako zaměstnance to bude mít navíc tu výhodu, že v případě, že se stanete uchazečem o zaměstnání v evidenci úřadu práce, nebudou se na vás vztahovat pravidla o nižší podpoře v nezaměstnanosti. Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám výpovědí, má totiž nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Zatímco jinak běžná sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání.

Jestliže totiž váš pracovní poměr nově sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby, tak už nepůjde o ukončení pracovního poměru takovým způsobem, jak jej má na mysli zákon o zaměstnanosti, tedy ukončení posledního zaměstnání samotným uchazečem nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážných důvodů, nýbrž půjde o skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby jeho trvání dle zákoníku práce.

Tip do článku - účto fakturace duben

Není dohoda jako dohoda

A s tímto způsobem skončení (rozvázání) pracovního poměru nejsou spojeny žádné sankce v podobě nižší podpory v nezaměstnanosti jako u výpovědi, pokud úřadu práce neprokážete, že jste výpověď dali z vážných důvodů, jak je uvádí zákon o zaměstnanosti.

Pokud však neuzavřete dohodu, kterou se pracovní poměr mění na pracovní poměr na dobu určitou, ale jen prostou dohodu o skončení (rozvázání) pracovního poměru k určitému datu, nižší podpora vám v nezaměstnanosti hrozí.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).