Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání v Excelu (příklady)

22. 2. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Doba podávání daňových přiznání je v plném proudu. Víte i vy, jak vyplnit to vaše? Ukážeme vám, jak jej vyplnit krok za krokem.

Připravili jsme si pro vás pár modelových příkladů, jak vyplnit krok za krokem Přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Pro vyplňování jsme použili daňové formuláře dostupné na našem webu.

Příklad: zaměstnaný a sem tam si přivydělá na živnost

Pro ukázku prvního modelového příkladu jsme zvolili složitější variantu. V minulém roce jste byli zaměstnáni na základě nějaké smlouvy jako zaměstnanci, ale i jste si něco málo přivydělali jako OSVČ. V tomto případě budete k vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob potřebovat následující dokumenty:

V excelovském souboru, ve kterém jsme se rozhodli celé daňové přiznání vyplnit, nejprve vyplníme kolonku ZÁKL_DATA.


Autor: Veronika Doskočilová

Kolonky „Finanční úřad“, „Územní pracoviště“, „Stát“ a „Předmět podnikání“ vybereme z přednastavené nabídky. Vzhledem k tomu, že jsme použili formulář dostupný na Měšci a vyplnili nejprve tato základní data, usnadní nám při vyplňování další postup. Následně se nám totiž zkopírují na příslušná místa v celém daňovém přiznání.

A nyní přejdeme na kolonku DAP2. V ní budeme prozatím vyplňovat pouze následující kolonky:

 • Řádek 31 – Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
 • Řádek 32 – Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona

Obojí získáme z Potvrzení o zdanitelných příjmech, které je na požádání povinen vydat zaměstnavatel. Pokud jste měli v loňském roce více zaměstnavatelů, budete mít od každého z nich jedno potvrzení. Výslednou částku, kterou napíšete do daňového přiznání, pak získáte sečtením jednotlivých položek z těchto potvrzení. V Potvrzení o zdanitelných příjmech se tyto částky nacházejí pod řádky č. 1 a č. 6.


Autor: Veronika Doskočilová

Autor: Veronika Doskočilová

Ačkoli jsme vyplnili pouze zmíněné dvě kolonky, zbytek se ve formuláři sám dopočítal. Na řádku 60 je nyní vypočítaná daň, kterou je nutné zaplatit. Výsledná daň ale nebude takto vysoká, protože jsme ještě neuplatnili žádné slevy.

Odečtěte si, co jste již zaplatili

Přesouváme se tedy na záložku DAP3. Zde budeme momentálně vyplňovat pouze následující kolonku:

 • Řádek 84 – Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani)

Tu najdeme opět v Potvrzení o zdanitelných příjmech, a to na řádku č. 12.


Autor: Veronika Doskočilová

Po vepsání této částky se nám na řádek 91 automaticky dopočetla skutečná výše daně. Ta může mít dvě podoby:

 • Výše daně, která zbývá doplatit, je záporná – vy dostanete od finančního úřadu přeplatek.
 • Výše daně, která zbývá doplatit, je kladná – vy musíte tuto částku finančnímu úřadu doplatit.

Momentálně tedy získáváme přeplatek ve výši 12 420 Kč.

Přílohy a přeplatek

Přesuneme se na záložku DAP4, kde vyplníme následující kolonku:

 • Řádek č. 9 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období…

Zde vepíšeme, kolik těchto potvrzení jsme pro účely vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob použili. V našem případě to bylo jedno jediné, a proto vepisujeme číslo 1.


Autor: Veronika Doskočilová

Autor: Veronika Doskočilová

A všimněme si, že se nám v záložce DAP4 dolů propsala i žádost o přeplatek v požadované výši.

Tímto jsme vyplnili část daňového přiznání, která se týká příjmů ze závislé činnosti. Ale protože jste si i něco málo v loňském roce přivydělali jako OSVČ, musíme vyplnit i část týkající se těchto příjmů.

Příjmy z podnikání

Přesuneme se na záložku 1Př1. Muž z našeho modelového příkladu má i příjmy z podnikání a vede si účetnictví a uplatňuje reálné výdaje, nikoli paušální. Zaškrtneme tedy, že si vede účetnictví, a dále budeme vyplňovat následující kolonky:

 • Řádek 101 – Příjmy podle § 7 zákona
 • Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Muž v našem příkladu měl příjmy z podnikání ve výši 200 000 Kč a výdaje ve výši 50 000 Kč.


Autor: Veronika Doskočilová

Další údaje se již do formuláře dopočítaly samy. Rozdíl, který je potřeba zdanit, činí 150 000 Kč. Ten se zároveň propsal i do záložky DAP2 na řádek 37.


Autor: Veronika Doskočilová

A změnila se i výše daně. Teď už nemáme přeplatek přes 12 000 Kč, ale naopak nedoplatek ve výši 10 080 Kč.


Autor: Veronika Doskočilová

Pokud nemáte manželku ani děti, na které byste si chtěli v daňovém přiznání uplatnit slevu, případně si nechcete odečíst například úroky z úvěru, dar či jiné položky, je pro vás výše daně finální. V opačném případě pokračujete ve vyplňování.

Odčitatelné položky

Pro uplatnění odečtu úroků a dalších položek se přesuneme opět na záložku DAP2, a to do oddílu 3 – nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem.

Muž v našem modelovém příkladu daroval minulý rok 2000 Kč a chce si uplatnit 850 Kč, které platil odborům. Bude vyplňovat následující kolonky:

 • Řádek 46 – Hodnota bezúplatného plnění – daru/darů
 • Řádek 50 – Odborové příspěvky

Autor: Veronika Doskočilová

Obojí bude mít samozřejmě vliv na výslednou výši daně, a to následující:


Autor: Veronika Doskočilová

Výše daně, kterou musí odvést, je nyní 9645 Kč.

Sleva na manželku a sleva na děti

Náš pán má ale i ženu a 3 děti, takže uplatní slevu i na ně. Pro uplatnění slevy na manželku a na děti se přesuneme do záložky DAP3. Nahoře vyplníme jméno a rodné číslo manžela/manželky a dále budeme vyplňovat tyto kolonky:

 • 65a – Sleva na manželku/manžela
 • Řádek 1, 2 a 3 v tabulce č. 2 – Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

Autor: Veronika Doskočilová

Jedno z dětí, na které pan Veselý uplatňuje slevu na dani, se narodilo teprve loni, a on tak může uplatnit slevu na dani pouze za 6 měsíců, kdy dítě žilo. Toto nejmladší dítě, které ještě nemá ani rok, dávejte vždy na první místo. V opačném případě se obíráte o vyšší slevu.

Vzhledem k tomu, že uplatnil slevu na manželku i dítě, vznikl mu nárok na daňový bonus. Už nemusí nic doplácet finančnímu úřadu, naopak od něj dostane daňový bonus ve výši 54 705 Kč.


Autor: Veronika Doskočilová

Příklad č. 2: živnostník s paušálem

Jako druhý příklad jsme zvolili o poznání lehčí variantu. Pan Novák z našeho příkladu je živnostník, který celý rok pracoval jako opravář obuvi, je bezdětný a uplatňuje výdaje 60% paušálem.

Nejprve vyplníme záložku ZÁKL_DATA jako v předchozím případě.


Autor: Veronika Doskočilová

A následně přejdeme rovnou na záložku 1Př1, kde budeme vyplňovat následující údaje:

 • Zaškrtneme, že uplatňujeme výdaje procentem z příjmů
 • Řádek č. 101 – Příjmy podle § 7 zákona
 • Sazbu paušálních výdajů v části 2. Doplňující údaje

Pan Novák měl za rok příjmy ve výši 250 000 Kč. Protože uplatňuje výdaje pomocí paušálu, musí do části 2 – Doplňující údaje výši tohoto paušálu doplnit. V našem případě se jedná o výši paušálu 60 %.


Autor: Veronika Doskočilová

Autor: Veronika Doskočilová

Nic víc už v této záložce vyplňovat nemusíme. Nyní se přesuneme na záložku DAP2, kam se nám propsala částka 100 000 Kč, kterou je potřeba zdanit. Stejně jako v předchozím příkladě, i zde se na řádku č. 60 zobrazuje výše daně, kterou musíme zaplatit.


Autor: Veronika Doskočilová

Tato daň činí 15 000 Kč. Ale stejně jako v předchozím příkladě ani zde se nejedná o konečnou výši daně. V záložce DAP3 totiž můžeme uplatnit slevu na poplatníka – na sebe. Na manželku ani na děti to už nelze, protože využíváme možnost odečíst si výdaje prostřednictvím paušálu.

Odečteme si tedy oněch 24 840 Kč na poplatníka a výše daně, kterou budeme muset zaplatit, činí 0 Kč.


Autor: Veronika Doskočilová

Daňové přiznání jste úspěšně vyplnili a teď už zbývá jen poslední krok. Musíte si jej vytisknout, vlastnoručně podepsat a následně odeslat na finanční úřad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).