Hlavní navigace

Jak postupovat při ztrátě a nálezu peněz, osobních dokladů a majetku?

9. 4. 2009
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ztráta dokladů nebo peněz je vždy nemilou situací. Čeká vás nezbytné martyrium po příslušných úřadech, čekání na nové doklady a v případě ztráty peněz i jejich nahrazení jinými. Postup, při kterém řešíte ztrátu anebo nález se však od sebe liší.

Přitom ztrátou anebo krádeží osobních dokladů, peněz, platebních karet a dalších identifikačních dokladů můžete přijít o více, než je na první pohled patrné. Zvyk nechávat veškerou hotovost, doklady a platební karty v peněžence se může v případě ztráty nebo odcizení krutě vymstít. Pokud se tak stane, zachovejte chladnou hlavu a pokuste se co nejrychleji zablokovat platební kartu, nahlásit zmizelé doklady na obecním úřadě nebo příslušné městské čtvrti (obvodu) a od policie si nechte vystavit potvrzení o ukradených dokladech.

Kromě manipulaci další osobou, která vám může způsobit další škody při výběrech hotovosti kartou nebo jejím utracením, se vystavujete i výdajům v podobě poplatků za nové vystavení dokladů, čekáním na ně a třeba cenu za dopravu, bydlíte-li mimo obec, která vám doklady vystavuje.

Při používání vašich dokladů nebo peněz si vše rozdělte na více míst. Nenoste platební karty v peněžence, kde máte zároveň peníze a další osobní doklady. Totéž platí i pro doklady. Při cestě do práce jistě nepotřebujete cestovní pas anebo veškeré platební karty, které máte. To samé platí o nošení příliš vysoké hotovosti. Jestliže potřebujete zaplatit vyšší položkou, použijte raději platební kartu. Převody pomocí platebních karet jsou zdarma. V případě, že potřebujete kartu zablokovat, vyjde vás to na několik minut a maximálně stokorun, které zaplatíte bance.

Ztráta nebo krádež?

Ztráta nebo krádež mají jedno společné. V obou případech vám chybí věc, kterou potřebujete pro váš každodenní život. Postup při ztrátě anebo odcizení občanského průkazu je však mírně odlišný. Při ztrátě občanského průkazu vše oznamte na obecním úřadě podle místa bydliště, ale v případě krádeže neprodleně informujte policii České republiky.

K vyřízení žádosti o vystavení nového občanského průkazu musíte předložit vyplněnou a podepsanou žádost, jednu fotografii pasového formátu a rodný list. Úřad má na vystavení 30denní lhůtu.

Ztrátu řidičského průkazu oznamte na obecním úřadě v místě podle vašeho bydliště. Technický průkaz vozidla pak na příslušném odboru dopravy městského úřadu. Evropský průkaz pojištěnce vyřídíte u zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěni. Ztrátu průkazky MHD, časové jízdenky, pražské opencard oznamte společnosti, která vám ji vydala. Karty, průkazky nebo legitimace, které používáte při vstupu do knihovny, posilovny, bazénu, klubu nebo jako kartu pro slevy, nahlaste vždy u jejich vydavatele.

Co s nálezem dokladů nebo majetku?

Při nalezení movité věci nebo zvířete byste měli postupovat podle § 135 občanského zákoníku a vydat jej vlastníkovi. Jestliže však vlastník věci není znám, předejte věc na obecní či městský úřad, na jehož území došlo k nálezu. Můžete se rovněž pokusit věc doručit, jde-li například o občanský průkaz, ale s klidným svědomím ho stačí odevzdat na úřadě.

Při nalezení osobních dokladů, ale i peněz se obraťte na nejbližším obecní úřad. Je to v jejich kompetenci, sděluje kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíková, vrchní komisařka z Policejního prezidia ČR.

Doklady můžete nechat doručit poštou, ale zde zvažte, jestli to pro vás nebude časově a finančně náročnější, než výše uvedený postup. Zaslání poštou se může dopis ztratit a v případě doporučeného psaní nebo zásilky do vlastních rukou vystavujete adresáta nutnosti se prokázat dokladem totožnosti. Pokud nemá cestovní pas, vrátí se zásilka zpět a vám vzniknou náklady navíc. Ani dodání dokladu na adresu v něm uvedenou nemusí být nejlepším nápadem. Stačí, aby došlo k přestěhování osoby a vy jste opět na začátku. Nehledě na to, že jakýkoliv pokus o doručení způsobí zbytečné prodlení. Totéž platí i v případě, že najdete cestovní pas. Čtěte více: Chcete poslat balík? Připravte se na týdny dodací lhůty

V opačném případě když to vyjde a dokumenty k majiteli dorazí, můžete původnímu majiteli dokladů ušetřit nejednu pernou chvilku nebo cenu za poplatky.

Co dělat při nalezení peněz?

Jestliže se vám poštěstí nalézt větší finanční sumu, nenechávejte si ji. Pomyslete na situaci, kdy by se ztráta přihodila vám. Jako poctivý nálezce máte nárok na odměnu, která činí 10 % z nalezené věci. Nárok vyplývá z občanského zákoníku (§ 135, odstavec 2). K tomu si můžete připočítat i náklady, které vám vznikly oznámením. Peníze předejte na obecním úřadě (městské čtvrti) a to podle místa nálezu. Chtějte od úředníků potvrzení o převzetí nálezu. Tím se vyhnete zneužití peněz ze strany úředníků, kteří by s předanými penězi měli jiné cíle.

Našli jste peníze v bankomatu? Bance je nedávejte

Když se vám stane, že v bankomatu naleznete peníze, které si zapomněl odebrat klient před vámi, nesnažte se je nést do banky. Banka sice může majitele peněz dohledat, ale je to jen její dobrá vůle. Naopak, zatajením nalezené hotovosti se dopouštíte trestného činu. Nejlepší je proto peníze odevzdat na obecní úřad (chcete-li nálezné), anebo na Policii ČR, ta má totiž všechny prostředky k tomu, aby roztržitého majitele hotovosti našla. Po bance navíc bude policie vyžadovat součinnost k nalezení majitele (kamerový záznam, výpis transakcí z bankomatu apod.) Naopak, jen pro vaši dobrou vůli toto banka udělat nemusí.

Jako nálezce se průběžně informujte, jestli se nepodařilo najít původního majitele. V tomto okamžiku máte právo po něm chtít nálezné. V opačném případě, když se obci nepodaří najít původního vlastníka, propadají peníze obci a vy z nich opět máte nárok na podíl. Zákonem vymezená lhůta, po kterou je věc uložena na obecním úřadu je 6 měsíců. V případě, že byste šli na policii, měli by vás policisté odkázat na patřičný obecní úřad. Čtěte více: Padělek je levnější poznat před tím, než se vám dostane do peněženky

Když naleznete peníze nebo jinou věc, můžete je předat na naši služebnu, kde o tom vyhotovíme záznam, říká pro Měšec.cz ostravský příslušník Policie ČR, který si však nepřál být jmenován, protože nemá oprávnění komunikovat s tiskem. Snažíme se majitele vypátrat, pokud se nám to nepodaří, předáme nalezenou věc nebo hotovost obecnímu úřadu, na jehož území se to stalo, doplňuje policista.

Finanční odměna vs. vypátrání původního majitele

Výše uvedené postupy, jak se zachovat v případě nalezení dokladů nebo peněz jsou první možností, ale existuje i možnost odevzdat nalezený předmět, hotovost na služebnu policie České republiky. Vše se však liší maličkostí, která může rozhodnout o vaší odměně. Odevzdáním peněz na obecní úřad si můžete být jisti, že po uplynutí půlročního doby a nenalezení původního vlastníka, získáte desetinu z nalezené sumy od úřadu, anebo od vlastníka, pokud si věc vyzvedne. Jestliže však nález oznámíte policii, nevzniká vám nárok na odměnu. Na druhé straně však rostou však šance, že se peníze dostanou k tomu, kdo je ztratil, protože Policie ČR na rozdíl od úřadu má šanci poškozeného člověka vypátrat.

Oficiální postup při ztrátě nebo nálezu věci

  • Nalezenou věc (nebo hotovost, zvíře apod.) předejte na obecní úřad, na jehož území jste ji našli. Nechte si vystavit potvrzení o tom, že jste věc předali.
  • Při nálezu máte ze zákona nárok na odměnu ve výši 10 % z hodnoty nalezené věci. Tu vám vyplatí majitel (pokud se o věc přihlásí) anebo obecní úřad (po uplynutí 6 měsíců čekání na majitele věci).
  • Nalezenou věc můžete předat i Policii České republiky, zvýší se tím šance na vypátrání původního majitele. V tomto případě však nemáte nárok na nálezné.
  • Ponechání nalezené věci je trestný čin a v případě jeho prokázání hrozí peněžitý trest nebo trest odnětím svobody až na jeden rok (§ 254 Trestního zákona – zatajení věci). Pokud však zatajením nálezu vznikne nálezci značný prospěch, zvyšuje se trestní sazba až na 5 let. To je například situace, kdy naleznete výherní tiket nebo větší peněžní obnos.
  • Nalezené osobní doklady předejte na obecní úřad anebo na služebnu Policie České republiky. Můžete je vložit i do tzv. schránek důvěry, které jsou u některých policejních služeben. Podstatou je zamezit potenciálnímu zneužití osobních dokladů, a to lze jedině předáním na úřad nebo Policii – ztracený doklad se pak zapíše do databáze, která je veřejně přístupná na internetu. Majitel je však chudší o poplatek za duplikát.

Platební karty

Kromě ztráty nebo nalezení peněz nebo osobních dokladů můžete nalézt i platební karty. Zde je možností, jak postupovat více. Většina karet obsahuje logo banky, která ji nechala vydat. V nejobyčejnějším případě stačí zanést kartu do nejbližší banky. Avšak můžete postupovat obdobně jako v případě nalezení peněz, jen si vystavit potvrzení, že jste kartu předali.

Pokud klient zjistí, že mu byla zcizena platební karta anebo ji ztratil, je nutné neprodleně kontaktovat Českou spořitelnu a kartu zablokovat, říká Kristýna Havligerová, tisková mluvčí České spořitelny. Můžete tak učinit telefonicky anebo osobně zajít na kteroukoliv pobočku.

V tomto případě je ale nutné, aby majitel účtu či držitel karty zákaz telefonicky nebo v jakékoli pobočce blokaci potvrdil do jednoho kalendářního dne. To znamená den po zákazu plus následující 1 kalendářní den do půlnoci. Pokud tak neučiní, zákaz se automaticky zruší. Za blokaci provedenou třetí osobou a nepotvrzení držitele karty se neúčtuje poplatek, dodává Havligerová

Podobně jsou ošetřeny podmínky zablokování platební karty i u dalších bank. Kontaktujte nejbližší pobočku jakékoli banky a předejte platební kartu na přepážce banky. O předání nalezené platební karty sepište písemný protokol. Pracovníci banky budou platební kartu hlásit k blokaci v mezinárodních systémech Visa a nebo MasterCard, říká Tomáš Pavlík, z UniCredit Bank.

Jestliže však platební kartu ztratíte vy, zavolejte na infolinku, která je určená přímo pro blokaci karet. Zablokovat kartu můžete i z jakékoliv pobočky banky, která vám kartu vydala. Není nic snazšího, než si telefonní číslo na zablokování karty uložit do mobilu a v případě nutnosti na něj zavolat. Pro hladký průběh blokace karty sdělte operátorovi vaše jméno a příjmení, rodné číslo a číslo platební karty. Banka vždy doporučuje, abyste ztrátu a nebo odcizení osobních dokladů ihned ohlásili na Policii ČR nebo v zahraničí, dodává Tomáš PavlíkUniCredit Bank.

skoleni_27_5

Zapamatujte si: V obcích mají ztráty a nálezy

Na každém obecním úřadu by měly existovat ztráty a nálezy a úžasné by bylo, kdyby si všichni občané pamatovali, že když něco ztratí nebo naleznou, jejich první kroky půjdou právě na tato místa. Tak se zvýší šance pro nálezce i pro toho, co věc ztratil. Je to oboustranně ta nejlepší spravedlivá cesta.

Kam uložit telefonní čísla na blokační linky?

V případě ztráty platební karty nebo jiného dokladu, který lze poměrně snadno zneužít, využijte pro jejich zablokování telefonních linek. Čísla naleznete v každé smlouvě. Přepište si je na jeden papír, abyste měli veškeré náležitosti pohromadě. V případě nutnosti udělejte více kopií a ty rozmístěte po místech, po kterých se často pohybujete (chalupa, zaměstnání, rodinný přítel). Není na škodu mít tento seznam uložený v e-mailu. Do seznamu, který se rozhodnete uložit do svého počítače nebo e-mailu, nepište PINy, přístupová jména a hesla. Vše je snadno zneužitelné a vy se tak vystavujete zbytečnému riziku.

PIN od platební karty si nepiště na samotnou kartu a už vůbec ne na papírek, který chcete nosit v peněžence spolu s kartou. Neukládejte si ani PIN do mobilního telefonu v podobě telefonního čísla. Nejlepší variantou je PIN si zapamatovat.

Anketa

Co byste udělal/-a nalezenými doklady včetně hotovosti ve výši 50 000 Kč?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).