Hlavní navigace

Jaké jsou minimální odvody na pojistné pro OSVČ v roce 2006?

7. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Před téměř dvěma roky provedla vláda zásadní změnu ve výpočtech pojistného pro OSVČ. V jejich důsledku musí OSVČ s nižšími příjmy každoročně odvádět vyšší minimální pojistné, a to jak na sociální zabezpečení, tak na zdravotní pojištění. Jak se změní tyto odvody v roce 2006?

Zdravotní pojištění

Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je u OSVČ vázán na tzv. všeobecný vyměřovací základ. Tím je průměrná mzda obvyklá v národním hospodářství, která dva roky předcházela danému kalendářnímu roku. V letošním roce to tak bude mzda za rok 2004. Kromě toho se zvyšuje i procentní výměra z vyměřovacího základu, která vzroste letos na 50 %, minulý rok činila 45 %.

Minimální mzda versus minimální vyměřovací základ

Minimální mzda je minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance v pracovním poměru a vyměřovacím základem pro osoby bez zdanitelných příjmů. Ta pro rok 2006 činí 7 570 Kč, z čehož plyne, že minimální pojistné pro zaměstnance dosahuje výše 1 022 Kč. Od 1. července se minimální mzda zvýší ještě jednou, tentokrát na 7 955 Kč, čímž dosáhne minimální pojistné 1 074 Kč.

Minimální mzda a pojistné pro zaměstnance
Období Minimální mzda Minimální pojistné
1.1.1993 – 31.12.1995 2 200 Kč 297 Kč
1.1.1996 – 31.12.1997 2 500 Kč 338 Kč
1.1.1998 – 31.12.1998 2 650 Kč 358 Kč
1.1.1999 – 30.6.1999 3 250 Kč 439 Kč
1.7.1999 – 31.12.1999 3 600 Kč 486 Kč
1.1.2000 – 30.6.2000 4 000 Kč 540 Kč
1.7.2000 – 31.12.2000 4 500 Kč 608 Kč
1.1.2001 – 31.12.2001 5 000 Kč 675 Kč
1.1.2002 – 31.12.2002 5 700 Kč 770 Kč
1.1.2003 – 31.12.2003 6 200 Kč 837 Kč
1.1.2004 – 31.12.2004 6 700 Kč 905 Kč
1.1.2005 – 31.12.2005 7 185 Kč 970 Kč
1.1.2006 – 30. 6.2006 7 570 Kč 1 022 Kč
1.7.2006 – 7 955 Kč 1 074 Kč

Zdroj: VZP

Pro OSVČ je pak platný následujícím způsobem vypočtený minimální vyměřovací základ:

MVZ = 12 * ½ * PRŮMĚRNÁ MZDA V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍt-2
Minimální vyměřovací základ = 18 035 Kč * 12 * ½ = 108 210 Kč.

Měsíčně tedy 9 018 Kč.

Minimální měsíční záloha = 9 018 * 0,135 = 1 218 Kč.

Kde 0,135 je 13,5% sazba pro výpočet zálohy na zdravotní pojištění.

Pro letošní rok tak má OSVČ minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 9 018 Kč, oproti loňským 7 929 Kč, a minimální měsíční záloha na pojistné činí 1 218 Kč, oproti 1 071 Kč v minulém roce.

Výpočet výše pojistného

Pojistné za rok 2006 se stanoví podle vzorce:

Pojistné za rok = 0,135 * 0,50 * (PŘÍJMY – VÝDAJE)

Kde 0,135 je sazba pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu, 0,50 je 50 % vyměřovací základ pro rok 2006 z příjmů po odpočtu výdajů, který se tak v letošním roce zvýšil z loňských 45 % na 50 %.

PŘÍJMY, VÝDAJE = zahrnují se pouze příjmy a výdaje dosažené v daném roce.

Měsíční záloha na pojistné pro OSVČ, pro kterou je výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů, se určí podle počtu měsíců, po které byla v roce výdělečná činnost vykonávána. Měsíční záloha i pojistné, připadající na jeden měsíc, musí být vypočteny nejméně z minimálního vyměřovacího základu.

Sociální pojištění

V roce 2006 se u OSVČ rovněž mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení. Nové zálohy bude přitom OSVČ platit až po podání Přehledu příjmů a výdajů OSVČ za rok 2005, které mohou OSVČ za rok 2005 nově podat také elektronicky.

OSVČ se od začátku roku 2004 rozlišují na osoby, které vykonávají živnost jako hlavní, a na osoby vykonávající tuto činnost pouze jako vedlejší. Platí, že za vedlejší se samostatná výdělečná činnost považuje tehdy, když OSVČ v kalendářním roce:

  • vykonávala zaměstnání a z něho plynoucí příjem, který byl v daném kalendářním roce dosažen, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou,
  • měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,
  • byla nezaopatřeným dítětem podle zákona o důchodovém pojištění (studenti),
  • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

V jiných případech se považuje činnost za hlavní. Podle informací MPSV tak OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Dosud je to minimálně 1 192 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě OSVČ hlavní povinná vždy, tedy i v případě, že je ve ztrátě.

Pro OSVČ vedlejší bude po podání Přehledu za rok 2005 minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč (dosud je to minimálně 530 Kč), avšak pouze v případě, že se k účasti na pojištění na rok 2006 dobrovolně přihlásila nebo pokud její příjmy po odečtení výdajů činily v roce 2005 alespoň 42 922 Kč. OSVČ, která tohoto rozhodného příjmu nedosáhne, se účastnit tedy nemusí.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné. U OSVČ hlavní bude po podání Přehledu za rok 2005 činit 208 Kč měsíčně, u vedlejší pak 83 Kč měsíčně. Dosud je to u hlavní 178 Kč měsíčně, u vedlejší pak 79 Kč měsíčně.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Kromě minimálního pojistného se pro letošní rok pro OSVČ mění i výpočet vyměřovacího základu, který se stejně jako u zdravotního pojištění zvyšuje na 50 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení (oproti 45 % v roce 2005).

Minimální měsíční zálohy v roce 2006
Zvýšení minimálních měsíčních záloh v roce 2006
Druh zálohy Zálohy v roce 2006 u činnosti Zálohy v roce 2005 u činnosti
hlavní vedlejší hlavní vedlejší
Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění 1 394 Kč 558 Kč 1 192 Kč 530 Kč
Minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění 208 Kč 83 Kč 178 Kč 79 Kč
Min. roční záloha na důchodové pojištění 16 728 Kč 6 696 Kč 14 304 Kč 6 360 Kč
Min. roční záloha na nemocenské pojištění 2 496 Kč 996 Kč 2 136 Kč 948 Kč

Zdroj: ČSSZ

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Podnikáte?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).