Hlavní navigace

Jak na přehled pro pojišťovnu, když jste ji během roku změnili?

15. 3. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jednou ročně můžete změnit zdravotní pojišťovnu, ale OSVČ se tím zkomplikuje život se zasláním ročního přehledu. S formulářem si neporadili ani přímo v pojišťovně.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 (dále jen Přehled) musíte zdravotní pojišťovně odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měli za povinnost odevzdat daňové přiznání. Pokud odevzdáváte přiznání v řádném termínu, nejzazším termínem pro podání Přehledu je do konce dubna. Využíváte-li služeb daňového poradce, posouvá se vám termín pro odevzdání Přehledu na konec července. Do konce dubna ale musíte zdravotní pojišťovnu informovat o tom, že vám přiznání zpracovává poradce. Čtěte také: Zdravotní pojištění se vždy platit nemusí

S podáním Přehledu není vhodné příliš dlouho otálet, protože ačkoli podat ho musíte až do konce dubna, případný nedoplatek na zdravotním pojištění musíte mít uhrazený nejpozději osmý kalendářní den po podáním daňového přiznání. Pamatujte ale, že dnem platby už není den, kdy vám odešly prostředky z účtu. Je jím den, kdy se připíší na účet banky vaší zdravotní pojišťovny.

Praktický příklad vyplnění Přehledu pro zdravotní pojišťovnu jsme si ukázali v článku: Jak na Přehled pro zdravotní pojišťovnu (NÁVOD). Jak ale vyplnit Přehled, pokud jste během roku přešli od jedné zdravotní pojišťovně k jiné?

Pan Pentlička změnil pojišťovnu

Pan Pentlička změnil vloni pojišťovnu. V polovině roku přešel od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR (ZPMV). Na změnu pojišťovny má pojištěný právo, může tak ale učinit maximálně jednou za rok. Čtěte více: Podnikatelé mají změnu pojišťovny komplikovanější (postup)

Pan Pentlička si jako OSVČ měsíčně vydělává 30 000 Kč. Využívá daňový paušál, který pro rok 2009 činí 60 %. Celý minulý rok platit zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši převodem z účtu. Každý měsíc zaplatil 1590 Kč. První půl rok platil tyto zálohy VZP, druhé pololetí pak ZPMV. Nemá žádný přeplatek na pojistném.

Pokud se rozhodnete změnit zdravotní pojišťovnu, musíte za příslušný rok podat Přehled u obou pojišťoven. Případný nedoplatek nebo přeplatek vrací každá pojišťovna v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. Jako OSVČ nemusíte podávat žádost o vrácení přeplatku (tou je podání Přehledu), ale musíte doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byl v kalendářním roce pojištěn, o vyměřovacím základu a platbách pojistného v kalendářním roce, uvedl tiskový mluvčí VZP Jiří Rod.

Formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven jsou k dispozici na jejich webech  nebo si je můžete stáhnout i na našem serveru. Interaktivní formuláře daňového přiznání, které si u nás můžete také stáhnout, propojí daňové přiznání s přehledem pro pojišťovny VZP, OZP a ZPMV.

Vyplnění Přehledu

Pan Pentlička musí tedy podat Přehled u VZP za první půl rok a ZPMV za druhé pololetí roku 2009. Protože vyplňované údaje budou pro obě pojišťovny stejné, ukážeme si na Přehledu VZP jeho podrobné vyplnění. Přehled pro ZPMV bude už obsahovat stejné údaje.

Ještě před vyplňováním je potřeba upozornit na jednu věc, kterou, jak jsme zjistili malým mystery shoppingem, si nejsou jisti ani samotní zaměstnanci pojišťoven. Ačkoliv by se mohlo zdát někomu logické vyplňovat u každého Přehledu příjmy a výdaje za rok 2009 pouze v poloviční výši (za každý půl rok polovinu),  nebyly by jeho formuláře správně. Čtěte více: Jak na penále ve zdravotním pojištění?

Anketa

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/-a?

I pokud je formulář pro zdravotní pojišťovnu podáván jen za část roku, příjmy a výdaje je nutné uvést v roční výši. Částky se poměrně začnou krátit v místě, kde uvádíte počet měsíců, po které jste byli pojištěni zrovna u té pojišťovny, jejíž Přehled vyplňujete. Bohužel, zavoláte-li pro tuto informaci na oddělení pojistného pro OSVČ do zdravotních pojišťoven, může se vám klidně stát, že obdržíte mylné informace, tak jako my. V dobré víře, že máte informace z povolaných míst, pak můžete formulář vyplnit chybně. Proto nezbývá než poradit, abyste sdělené údaje ještě alespoň dvakrát ověřili  telefonicky na jiných pobočkách. (Nám pracovnice z VZP i ZPMV ve dvou případech sdělily, že příjmy a výdaje se při změně pojišťovny v půlce roku mají do Přehledu uvádět pro každou pojišťovnu přesně v poloviční výši.)

1. strana Přehledu

Na první straně Přehledu se pan Pentlička příliš nezapotí. Vyplní jen své osobní údaje, informaci o tom, zda má daňového poradce nebo jestli je povinný podávat daňové přiznání. V dalším oddíle vyplňuje datum odevzdání daňového přiznání. V případě, že by ho podával už po řádném termínu, vyplní i datum, kdy mělo být odevzdáno. Nezapomeňte, že pokud vám vznikne nedoplatek na zdravotním pojištění, musíte ho uhradit do 8 kalendářních dní od data, kdy jste podávali přiznání. Čtěte také: Souběh zaměstnání s podnikáním ve zdravotním pojištění

Další část Přehledu slouží k tomu informovat pojišťovnu o tom, jak má naložit s případným přeplatkem na pojistném. Můžete si ho nechat na úhradu dalších záloh nebo je možné žádat o jeho vrácení. Doručen vám bude buď poštovní poukázkou nebo na bankovní účet – podle toho, jak hradíte pojistné vy. Pan Pentlička platí zálohy převodem z účtu. Čtěte více: Jak správně platit zálohy na zdravotní pojištění v roce 2010 (+ kalkulačka)

V části „Prohlášení“ vyplňujete u písmene A měsíce, kdy pro vás neplatila povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu zaměstnání nebo nemoci. U písmene  B se vyplňují měsíce, ve kterých nebyl pro pojištěného platný minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Pan Pentlička nebyl nemocný, není zaměstnanec ani se na něj nevztahuje žádná z dalších podmínek, tuto část proto nechává nevyplněnou. Čtěte také: Máte nízký příjem? Musíte doplatit zákonné minimum zdravotního pojištění

Přehled VZP 1.strana

2. strana Přehledu

Tato část formuláře je složitější, vysvětlíme si proto vyplnění řádek po řádku.

1  vyplníte částku všech příjmů z výdělečné činnosti. Pan Pentlička si vydělá 30 000 Kč měsíčně. Jeho roční příjmy tedy dosahují 360 000 Kč.

2 vyplníte výdaje spojené s podnikáním. Pan Pentlička uplatňuje paušální výdaj ve výši 60 % z dosažených příjmů, zapíše tedy 216 000 Kč.

3 třetí řádek se na pana Pentličku nevztahuje, vyplňuje tedy nulu

4 Do tohoto řádku vyplňujete délku výdělečné činnosti v roce. Započtěte i ty měsíce, ve kterých samostatná výdělečná činnost trvala jen část měsíce. Pan Pentlička vykonával samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) po 12 měsíců.

5 Zde vyplňte počet měsíců, po které jste pojištěni u dané zdravotní pojišťovny. Pan Pentlička vyplní 6 měsíců.

6 Sem zapište počet měsíců, kdy pro vás jako pro OSVČ platil min. vyměřovací základ. Pan Pentlička vyplní 12 měsíců.

9 – 16 výpočet podle uvedených vzorců

41 Zde vypište souhrn uhrazených záloh za rok 2009. Pak Pentlička platil zálohy v minimální výši a za šest měsíců pojišťovně odvedl 9540 Kč.  

43 Sem patří rozdíl předepsaného pojistného a jeho úhrad. Pan Pentlička nemá přeplatek ani nedoplatek, vyplní tedy 0 Kč.

51 Zde se vypočítávají zálohy pro rok 2010 podle vzorce. Pak Pentlička od VZP odešel, zapíše tedy nulu. V Přehledu pro ZPMV  ale v této části zaškrtne zálohy ve výši 1601 Kč, protože minimální záloha na zdravotní pojištění se od roku 2010 zvýšila.

skoleni11_1

52 – 54 Toto jsou řádky určené osobám, kdy jsou také zaměstnány a jako OSVČ přesáhnou maximální vyměřovací základ. Pan Pentlička tyto podmínky nesplňuje, nebude tedy vyplňovat nic. Čtěte více: Zdravotní pojištění a maximální vyměřovací základ v roce 2010

Přehled VZP 2. strana

Přehled  pro ZPMV bude identicky vyplněný, až na část, ve které určuje podle zadaných vzorců novou výši záloh pro rok 2010.

Přehled ZPMV
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).