Hlavní navigace

I pradědečci platili spotřební daně

14. 3. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Opět pro zábavu a snad i poučení prolistujeme zpuchřelé folianty více než sto let starých právních předpisů, které platily v době, kdy na stěně každého státního úřadu musela viset podobizna císaře pána. Dnes se podíváme na "dopravní" předpisy a paragrafy, které se kolem této činnosti točily...

Počátkem minulého století vstoupil automobilismus i do ulic měst, městeček a vesnic císařství, a bylo proto potřebné pro tehdejší království a země v říšské radě zastoupené, což byly tehdejší Horní Rakousky, Solnohradsko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutansko, Štýrsko, Krajina, Přímoří a Dalmátsko, Halič a Bukovina – a samozřejmě Čechy, Morava a Slezsko (Uhersko – a s ním i Slovensko – tvořilo zvláštní samostatný celek v rámci říše), stanovit jednotný právní předpis, který by upravoval provozování motorových vozidel a uvedl v život základní pravidla pro jejich řízení.

Stalo se tak nařízením ministra vnitra ze dne 27. 9. 1905, jímž byly vydány „bezpečnostní ustanovení policejní pro jízdu automobilů a motorových kol“. Právní předpis povoloval maximální rychlost 45km/hod., přičemž k řízení „silostroje“, jak se tehdy uvádělo, bylo třeba obdržet od úřadů koncesi.

Bez „koncese“ – řidičského průkazu – se neobejdete ani dnes. A co hůře, i když se vám podaří ho získat, budete o něj moci velmi snadno přijít. Přestože s ročním zpožděním oproti plánovanému zavedení, v polovině letošního roku bude přeci jen spuštěn tzv. „bodový systém“.

Pro silostroje, u kterých nezávisle na řidičově vůli jest naprosto vyloučena rychlost vyšší nežli 25 km bylo doplňujícím nařízením č. 221/1908 Zákoníku říšského benevolentně stanoveno, že pro jeho řízení není koncese třeba, ale postačí pouze úřední osvědčení o povaze takového vozidla.

Že si už před stoletím státní kasa hlídala, aby nebyla šizena na příslušných daních a dávkách, může doložit nařízení č. 190/1908 Zákoníku říšského, které stanovil barevné označení benzínu určeného k hnaní hybadel a motorů. Nařízení uvádělo, že za barvivo se musí užívat sehnaný roztok dehtového barviva – červeň discernát v nitrobenzolu.

Spotřební daně… jako by nestačilo, že cena ropy stoupá, jsou pohonné hmoty zatíženy spotřebními daněmi, které navíc vstupují do základu DPH, které je tak vyměřováno i z daně.

Problémy s odklízením sněhu na silnicích nejsou záležitostí jen našich „motorových“ dnů. Již v roce 1877 – kdy o automobilu se nikomu ani nezdálo – byl vydán říšský zákon č. 33 s prováděcím nařízením jimiž se ustanovuje, jak se má sníh na silnicích říšských odklízeti. Vzhledem ke způsobu dopravy s využitím saní byla tehdy se sněhem přeci jen menší patálie…

Bylo stanoveno, že odklízením sněhu se nerozumí jeho úplné odstranění, neboť je třeba míti na zřeteli ježdění na saních, a proto je třeba asi 20 centimetrů sněhu na silnici ponechati. Dále bylo stanoveno, že kromě zvláštních případů se odklízeti sníh má jen v šířce jedné koleje s místy k vyhýbání. Na kusech silnice, kde se silněji jezdí, odklízen buď sníh v šířce dvojí koleje; a to toliko na blízku velkých měst po celé vozové dráze.

Sníh není nebezpečím jen v podobě sněhové kalamity, když Prahu pokryjí tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři… Sníh letos dokázal pochroumat nejednu střechu.

Při cestě zasněženými silnicemi už 21. století vám přejeme hodně štěstí a méně karambolů. I podle našich platných zákonů máte sice určitou ochranu proti svévoli silničářů a vlastníků komunikací, ale není to zas tak převratné. Pozůstatky minulého socialistického režimu v bezzubosti práva na tomto úseku je tu stále patrný.

Anketa

Souhlasíte se zavedením bodového systému pro odebírání řidičských průkazů?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).