Hlavní navigace

Boj proti alkoholismu a ochrana veřejného zdraví

29. 11. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Opět zaměříme svoji pozornost na právní normy dnes již zaniklého Rakousko-Uherského mocnářství. Z jeho "rakouské" části, jíž jsme byli až do vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 součástí, vybíráme z obsahu dalších právních norem: pro zábavu, ale i pro poučení...

Alkohol je starý jako lidstvo samo. Stejně dlouhé období prodělalo i úsilí o jeho potírání a boj s alkoholismem. A tak sumární vzorec alkoholu C2H5OH zaměstnává již po staletí i zákonodárce při vymýšlení léček na jeho dopadení nebo omezení.

Zlatý Měšec - logo

Zlatý Měšec 2005

Anketa Zlatý Měšec 2005 se blíží ke svému vrcholu. Máte poslední šanci přidat svůj hlas nejoblíbenější finanční instituci a zapojit se do slosování o hodnotné ceny – zájezdy v ceně 30 tis. Kč a 20 tis. Kč, mobilní telefon a mnoho dalších.

Podívejme se na obsah zákona č. 67/1877 Zákoníku říšského: jeho hlavním úsilím bylo stanovení pravidel, jak zameziti opilství. Hned jeho 1. paragraf pravil: Kdo byl v nějaké hospodě nebo šenkovně, na ulici nebo na nějakém jiném místě nalezen tak opilý, že by to zjevně dalo příčinu k pohoršení, bude potrestán vězením do jednoho měsíce nebo pokutou do 50 zlatých. Taktéž budou potrestáni majetníci hospod neb šenkoven, kteří dávají alkoholické nápoje hostům, jenž jsou opilí, nebo osobám nedospělým. Takže v porovnání s naším platným zákonem o boji proti alkoholismu to není nic tak nového pod sluncem…

Důraznější byla ruka zákona vůči tomu, kdo byl do roka třikrát pro opilství potrestán, neboť tomu polický úřad zakázati na rok choditi do hospod neb šenkoven toho místa, kde bydlí, a nejbližšího okolí.

Velmi zajímavě, a svým způsobem velmi účinně výchovně, bylo formulováno právo vymáhání dluhu za lihové nápoje. Pokud host dlužil šenkýři za alkoholické nápoje a dluh nezaplatil, další částku za kterou hospodský neb šenkýř podal lihový nápoj, nemohl úspěšně soudně vymáhat ani jen započíst proti jiné pohledávce dlužníka.

A trochu z jiného soudku na úseku dobrého pití – světová proslulost a kvalita českého chmelu vyžadovala i právní ochranu, a proto byl přijat zákon č. 93/1907 ZŘ o označování místního původu chmele, v němž byly vymezeny tzv. výrobní obvody chmelu. V prováděcím vládním nařízení č. 237/1907 ZŘ to byly okres a kraj Žatecký, Úštěk a Dubá. Oproti jen několika místům v Rakousku a Štýrsku čteme v přehledu jednotlivých lokalit v uvedených oblastech jména desítek českých obcí, např. na Mostecku již dávno zaniklých v důsledku těžební činnosti, jež tehdy reprezentovaly slávu našeho chmelařství ve světě.

Opilství není trestné… pokud nepijete za volantem (jedoucího automobilu, samozřejmě). Stát se přesto brání, aby se z národa českého nestal národ notorických alkoholiků – především spotřební daní.

I za rakouského císařství byla zabezpečena péče o veřejné zdraví

Ochranná opatření státu proti zavlečení chorob a škůdců cestou potravinového řetězce na jeho území nejsou novou záležitostí, byť ta „historická“ nesou pečeť poznání a úrovně zdravotní péče té doby. Proto můžeme v Říšském zákoně z 29. 4. 1875, který byl platný na území dnešního českého státu, číst: Zakázáno jest dovážeti zemáky čili kartofle se Spojených států severoamerických [nevím, jak by nám dnes takový zákaz prošel], též slupky a jiné odpadky takových zemáků a pytle, bedny, listí neb jiné věci, z nichž takové zemáky neb odpadky byly zapakovány nebo chovány.

Zdravotně hygienická opatření usměrňující kvalitu a nezávadnost potravin byla přijímána formou zákonných zákazů již v 19. století. Svědčí o tom např. zákon č. 35/1880 Zákoníku říšského, o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích.

V té době činil velký problém tehdejším veterinářům tzv. nepravý (prasečí) mor. Proto byl vedle citovaného zákona vydán speciální zákon o zamezení a potlačení vepřového moru, který byl organizačním základem nové kampaně k ozdravění jatečních prasat. Byly zřízeny úřední nákazové komise (viděli jste někdy, že by se nějaký problém v naší kotlině obešel bez příslušné komise?), které měly pravomoc rozhodovat o zabití zvířat nemocí nakažených a o provedení dalších příslušných opatření.

Rovněž dozor nad obecnou hygienou není novou záležitostí. Pokud nahlédneme do Služební instrukce pro zeměpanské zvěrolékaře okresní c. a k. Rakouska-Uherska z 21. 6. 1882, zjistíme, jak rozsáhlý byl dohled těchto úředních osob nad tím, aby živočišné produkty byly bez zdravotních závad a celkově dobře prospívaly.

V části vymezující dohled nad zdravotním stavem domácích zvířat se dočteme, že zeměpanský zvěrolékař jest povinen, aby sobě zjednal co možná nejpodrobnější známost, v jakých poměrech zvířata v jeho obvodu úředním se nacházejí, jaké jest podnebí, poměry povětrnostní, jaký způsob chlévů, ošetřování zvířat domácích, způsob krmení, druhy a způsob krmiva a pastvin, jakož i povahu vod a napajedel. Třeba posouditi způsob potřebování zvířat ku práci, jaké škodné zvyklosti v příčině zdraví apod. Pokud by byly zjištěny uvedené závady, jest povinen příslušnému hejtmanu návěští o tom dáti a vhodné prostředky k odstranění vad navrhnouti.

legislativni_zmeny_21

Problémy se zdravotní způsobilostí a nezávadností výrobků pro přípravu potravin, se kterými nás ještě dnes zatěžují někteří pokoutní dovozci různých hrnců a pánví, byly známé a náležitým způsobem řešené již na konci 19. století. Zákon č. 89/1897 ZŘ, o obchodu s potravinami a některými předměty užitečnými stanovil jednoznačná práva a povinnosti dozorčích orgánů a povinnosti obchodníků na tomto úseku.

Výroba nádobí k jídlu, pití, vaření a uchovávání potravin podléhala úřední kontrole. Nezapomínalo se ani na sankce, od pokut po tresty vězení, takže podpis císaře pána pod tímto zákonem (na rozdíl od některých našich zákonů, na které nikdo nedbá a nikdo jejich dodržování opravdově nevyžaduje) byl náležitou tečkou a potvrzením, že co jest dáno, bude náležitě dodržováno…

Snad je to mírností trestů, že se hypermarkety mohou dopouštět ohrožování lidského zdraví jen pod hrozbou pokuty – a jejich manažeři vyváznou se zdravou kůží. Ostatně, přesvědčte se sami v článku Kde končí podvod a začíná podnikání.

Anketa

Mělo by být opilství trestné?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).