Hlavní navigace

Seriál Listování v zaprášených paragrafech

Právo se v zemích českých rozvíjí od nepaměti. Poohlédněme se před první republiku, do dob Rakouska-Uherska, a poznejme, jak se právo vyvinulo.

Dozor na státními financemi za první republiky

Dnešní naše ohlédnutí za starými a již neplatnými právními předpisy věnujeme důležitému zákonu, který zabezpečoval, aby nově vzniklý stát měl pořádek ve svých financích. Tedy požadavek stále aktuální... tehdejší právní úprava byla mnohem efektivnější než současný stav.

Doba čtení: 2 minuty

Konec vykořisťování v Československu

Mladé Československo zdědilo po rakousko-uherské monarchii nejen válkou poničenou zem, ale také řadu sociálních problémů v čele s nezaměstnaností a vykořisťovatelskými podmínkami práce. Jak si s nimi nová republika poradila a jak se k pracovnímu právu stavíme dnes?

Doba čtení: 4 minuty

Manželství a jeho zánik - za císaře a dnes

Rozvést se dnes je poměrně snadné. Dříve tomu tak ale nebylo. Jaká byla práva a povinnosti manželů za císaře pána? Ač si to mnozí nechtějí připustit, dříve i nyní jde v manželství o peníze. A tak manželský svazek byl smluvním aktem zakládaným "manželskou smlouvou".

Doba čtení: 3 minuty

I pradědečci platili spotřební daně

Opět pro zábavu a snad i poučení prolistujeme zpuchřelé folianty více než sto let starých právních předpisů, které platily v době, kdy na stěně každého státního úřadu musela viset podobizna císaře pána. Dnes se podíváme na "dopravní" předpisy a paragrafy, které se kolem této činnosti točily...

Doba čtení: 2 minuty

Boj proti alkoholismu a ochrana veřejného zdraví

Opět zaměříme svoji pozornost na právní normy dnes již zaniklého Rakousko-Uherského mocnářství. Z jeho "rakouské" části, jíž jsme byli až do vzniku samostatného Československého státu v roce 1918 součástí, vybíráme z obsahu dalších právních norem: pro zábavu, ale i pro poučení...

29. 11. 2005 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Podnikání za starého mocnářství

Podniká se vám těžko? Stát vás nutí dělat věci, které nechcete? Pak se s námi ohlédněte do zažloutlých listin starých právních předpisů, které určovaly běh života ve starém rakousko-uherském mocnářství. Podíváme se, jak se tehdy dařilo podnikání... a jeho regulaci.

Živnosti a sčítání lidu za starého mocnářství

Historie je učebnicí života. Proto opět otevíráme staré folianty právních předpisů zaniklého rakousko-uherského mocnářství, abychom se podívali na právní předpisy, které na našem území platily před více než sto lety. Tentokráte si posvítíme na živnostníky a sčítání lidu.

Doba čtení: 4 minuty

Titulománie aneb Titul místo školy

Čas od času vyjde na světlo světa informace, že ten či onen významný vysoce postavený politický činitel své místo získal kvůli nepravdivé informaci o ukončeném vzdělání ověnčeném tituly. Není to nic nového, ale v dobách rakouského císařství to bylo zcela v souladu s právem...

Doba čtení: 2 minuty

Telekomunikace pod císařským dohledem

Říšský zákon vymezoval, že telefonní linky lze používat pouze k hovorům. Ostatně k čemu jinému, že? Doba se ale mění... proto také ani 3% úrok, garantovaný v poštovních spořitelnách zákonem, hned tak nedostanete... Poohlédněte se s námi mezi zaprášenými paragrafy rakouského mocnářství.

Razítko - mocný nástroj úředníka

Mnohé zákony od dob Rakouska-Uherska doznaly změny, přesto mnohé zůstalo nedotčeno. Razítko a správní poplatky přečkaly věky a zdá se, že ještě nějaký čas zůstanou mezi námi. Jinak je tomu s právem držet učně a s přísností, s jakou se dohlíželo na železnici...

19. 7. 2005 0:00
Doba čtení: 5 minut

Vracíme se k uherskému právu?

Podnikněte s námi malý výlet do historie, do dob poklidného Rakousko-Uherska, a zalistujme společně v zaprášených právních předpisech. Budete překvapeni, jak málo se od dob France Josefa změnilo... a jak moc se snažíme dnešní právo přiblížit zákonům doby dávno minulé.

Doba čtení: 4 minuty