Hlavní navigace

Spotřebováváte? Tak plaťte!

11. 10. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=241856
dtack@mbox.com.au
Daně. Jsou všude. Některé skryté, jiné lépe viditelné. A právě ty, které jsou nejvyšší, často bývají nelépe ukryty před zraky daňových poplatníků. Jednou skupinou daní, na níž se podílí každý z nás, jsou daně spotřební. Víte, z čeho a v jaké výši je platíte?

Zvyk je želená košile, říká staré české přísloví. Již jsme si zvykli na to, že za vše, co chceme spotřebovat, zaplatíme. Zvykli jsme si i na to, že zároveň s hodnotou výrobku či služby platíme i daně – daň z příjmů, ač ji spotřebitel zaplatí nepřímo, patřící do přímých daní, daň z přidané hodnoty, která je sice uvedena přímo na každém paragonu, ale řadící se do rodiny daní nepřímých, a v mnohých případech také daň spotřební.

Pro úplnost nutno dodat, že ani výše uvedený výčet není zdaleka kompletní. Při různých příležitostech zaplatíte nesčetné místní daně a poplatky – např. s koupí vstupenky na ples přispějete do kasy místnímu úřadu, ubytujete-li se v hotelu či jiném ubytovacím zařízení, nemalá částka neputuje k zvelebení vašeho lože, ale lože starosty a místních zastupitelů (resp. k účelům, které obec považuje za užitečné).

Spotřební daň, ač svým názvem evokuje představu spotřeby jako celku, se vztahuje pouze na vybrané skupiny produktů – alkoholické nápoje, tabákové výrobky a pohonné hmoty. Konkrétně se spotřební daň platí z

  • minerálních olejů,
  • lihu,
  • piva,
  • vína a meziproduktů a
  • tabákových výrobků.

Výše spotřební daně tvoří vždy nemalou a zpravidla podstatnou část ceny zboží touto daní zatíženého. A aby se to nepletlo, navzdory nesčetným dohodám o zamezení dvojího zdanění (které se ale týkají především daní z příjmů) se při výpočtu daní vždy nejprve spočítá spotřební daň a teprve poté se z ceny zboží se zahrnutou spotřební daní vypočítá daň z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se tedy platí nejen z hodnoty zboží přidané výrobci, dopravci a obchodníky, ale též ze spotřební daně. Jako by stát spotřební daní přidával nějakou hodnotu… Výše spotřební daně závisí na druhu zboží, z něhož se platí.

Benzín, nafta a LPG

Benzín, nafta a LPG jsou jen tři zástupci z mnoha desítek, o nichž se zmiňuje daňová legislativa v rámci povinnosti zaplatit spotřební daň z minerálních olejů. Výše spotřební daně v této kategorii ukazuje následující tabulka.

Spotřební daň vybraných pohonných hmot
Název pohonné hmoty Sazba spotřební daně
Benzíny s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 11,84 Kč/l
Benzíny s obsahem olova nad 0,013 g/l 13,71 Kč/l
Zkapalněné ropné plyny (LPG) 3 933 Kč/t

Zákon ve snaze ujednotit ropné produkty a jiné minerální oleje je označuje nomenklaturním číslem, čímž je sice jasné, jaký druh paliva má zákonodárce na mysli, ale běžný občan téměř nemá šanci výši daně zjistit. U skupiny výrobků obsahujících naftu je navíc uvedeno zdaňují se stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1 [skupina s benzíny], kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují. A samozřejmě existuje celá řada výjimek a možností osvobození.

Pokud k pohonu svého naftového miláčka používáte alternativní palivo (hojně se užívá rostlinný olej), měli byste si být vědomi krom pravděpodobného většího opotřebení motoru a výkonu přibližně o desítku procent nižšího též povinnosti zaplatit spotřební daň ve výši 9,95 Kč/l. Neznáte nikoho, kdo by ji platil? Já také ne…

Daň z lihu

Daň z lihu se platí (až na tradiční výjimky) ze všech konzumních produktů obsahujících ethanol (líh). Z piva, vína i dalších kvasných nápojů (medoviny, hruškovice ad.), pokud obsah alkoholu v nich překročí 1,2 %, a lihoviny s obsahem alkoholu alespoň 22 %.

Lihoviny

Sazba daně lihovin činí 265 Kč/l ethanolu (tzn. např. z 1 litru 40% pálenky zaplatí výrobce/dovozce 106 Kč) a na Evropské unii jsme vyzískali výjimku pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení na 133 Kč/l (tj. např. při výrobě 40% slivovice ze švestek z vaší zahrádky pro osobní spotřebu zaplatíte „pouze“ 53,20 Kč/litr).

Pivo

Víte, proč mají malé pivovary levnější pivo než velké? Vždyť to jde proti logice ekonomických úspor z rozsahu. Nikdy vám to nepřišlo divné? Tak vězte, že příčina dlí v nižší spotřební dani. Stát nižší sazbou podporuje malé nezávislé pivovary.

Spotřební daň z pivaSazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny 
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně Sazba daně
Základní sazba 24,00 Kč
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary do 10 000 12,00 Kč
nad 10 000 do 50 000 14,40 Kč
nad 50 000 do 100 000 16,80 Kč
nad 100 000 do 150 000 19,20 Kč
nad 150 000 do 200 000 21,60 Kč

Znamená to tedy, že malý nezávislý pivovar s výrobou do 10 tisíc hl ročně za své 12% pivo (ležák) zaplatí 1,44 Kč/litr, tedy 0,72 Kč za jedno pivo, kdežto velký (závislý) pivovar v základní sazbě zaplatí dvojnásobek (2,88 Kč/litr, tedy 1,44 Kč za jedno pivo). Nesmíme ale zapomínat ještě na daň z přidané hodnoty, placené i ze spotřební daně, která rozdíl ještě zvyšuje.

Víno a meziprodukty

Dani z vína kupodivu nepodléhá pouze víno, ale (opět) až na výjimky veškeré alkoholické nápoje, které nepodléhají dani z piva nebo dani z lihovin. Sazba spotřební daně z vína je jednotná ve výši 23,40 Kč/litr (v tomto světle by mne zajímalo složení zejména krabicových „vín“ v ceně kolem 20 Kč/litr…). Výjimku tvoří „tichá vína“ – pro bližší definici doporučuji využít zákonu o spotřební dani v kombinaci s celním sazebníkem, která zdaněna nejsou.

Daň z tabákových výrobků

Daň z tabákových výrobků se platí ze všech výrobků z tabáku, nejen z těch určených ke kouření. Platí ji taktéž uživatelé žvýkacího či šňupacího tabáku. Je sestavena ze dvou částí – pevné složky daně a procentní části z ceny pro koncového spotřebitele.

Spotřební daň z tabákových výrobků
Název tabákového výrobku Sazba daně
Pevná Procentní Celkem minimálně
Cigarety 0,48 Kč/kus 23% celkem nejméně 0,94 Kč/kus
Doutníky, cigarillos 0,44 Kč/kus 5% celkem nejméně však 0,79 Kč/kus
Tabák ke kouření
 – jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret 600 Kč/kg 7 % celkem nejméně však 660 Kč/kg
 – ostatní tabák ke kouření 600 Kč/kg 7 % celkem nejméně však 660 Kč/kg
Ostatní tabák určený k jiným účelům 600 Kč/kg 7 % celkem nejméně však 660 Kč/kg

Spotřební daň tvoří významnou součást nejen státního rozpočtu, ale výdajů domácností i firem. Neplatíme ji pouze ve výše uvedených výrobcích, ale „zprostředkovaně“ vstupuje do ceny všech výrobků. Když si půjdete koupit rohlík ke snídani, vzpomeňte si, že jeho cenu tvoří také spotřební daň zaplacená při dopravě surovin k jeho výrobě i při dopravě samotného rohlíku.

Jsou spotřební daně potřebné?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šefredaktor odbormných komutních webů Poradci-sobě.cz a Realiťáci-sobě.cz. Šéf obsahu EMA data.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).