Hlavní navigace

Hlídejte si své účty!

16. 7. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Je s podivem, kolik lidí nevěnuje pozornost dokladům o finančních transakcích, které se jich týkají. Při běžných nákupech si ani nevezmou účtenku a z bankovního výpisu je zajímá jen zůstatek účtu. Tento přístup se jim ale může docela vymstít.

Mějte své peníze pod kontrolou

Firmy a podnikatelé musejí vést o všech svých příjmech a výdajích přesnou evidenci doloženou účetními doklady. Tato nepříjemná povinnost jim vyplývá přímo ze zákona. Pokud by účetnictví řádně nevedli, vystavovali by se nebezpečí postihu ze strany finančního úřadu. Mimo to by si ale také jen stěží udrželi přehled o své finanční situaci, majetku a pohledávkách a závazcích. Neměli by tedy ani přehled o tom, jak jsou v podnikání úspěšní.

Běžný občan žádnou povinnost evidovat své příjmy a výdaje nemá. Přesto by si alespoň rámcový přehled o tom, kam plynou jeho peníze, udržet měl. Nemusí si zrovna vést podrobnou knihu příjmů a výdajů nebo pečlivě archivovat úplně všechny účtenky, ale na druhou stranu nezabývat se vůbec svými příjmy a výdaji a vývojem finanční situace svědčí o velké lehkovážnosti.

Jen málokdo je tak bohatý, aby ho nemuselo zajímat, kolik a za co utrácí a zda vyjde s penězi nebo bude muset sáhnout do svých úspor – pokud tedy nějaké má. Zjistit nenadále u pokladny v obchodě nebo u bankomatu, že zůstatek účtu klesl na nulu a platební karta je vám dočasně k ničemu, může připravit velmi nepříjemné překvapení.

Pokud takovouto horkou chvilku zažijete, měli byste se zamyslet, co na svém přístupu ke správě vlastních financí změnit. Dojdete-li pouze k závěru, že si hned zítra musíte pořídit kreditní kartu nebo otevřít ke svému účtu kontokorentní úvěr, nebude se jednat o zrovna optimální řešení. I úvěrový limit se dá při nekontrolovaném utrácení snadno vyčerpat.

Víte, za co utrácíte?

Přesnou statistiku veškerých svých vydání si asi vede jen málokdo. Je ale s podivem, kolik lidí má problém vyjít s penězi a přitom nemá skoro žádnou představu, za co vlastně nejvíc utrácí. Vždy koncem měsíce najednou zjistí, že se jim peníze někam rozkutálely, a oni nevědí, jak ten poslední týden před výplatou přečkají.

Tradičním, i když možná trochu nedůstojným řešením tohoto problému je obálková metoda. Není-li někdo schopen kontrolovat svá vydání a přizpůsobit je svým příjmům, je lepší, když si peníze rozdělí v době, kdy je ještě má. Především by mu vždy mělo zbýt na provoz domácnosti a úhradu nezbytných a neodkladných plateb, byť splatných až před výplatou.

Ať tak či tak, vůbec není od věci si vždy jednou za čas vzít tužku, papír a kalkulačku a zrekapitulovat své příjmy a výdaje. Jen tak lze začít finančně plánovat a třeba i hledat možnosti úspor, které by trochu ulevily napjatému rodinnému rozpočtu. Pokud dojdete k závěru, že většinu peněz vám odčerpávají výdaje za blíže nespecifikované nákupy, možná je na čase začít si schovávat účtenky.

Chcete-li začít šetřit, musíte hlavně vědět jak a kde. Nekonkrétní předsevzetí přestat úplně utrácet je sice tvrdé, ale jen velmi těžko splnitelné. Bez nákupů potravin a dalšího zboží se nejspíš neobejdete. Možná až nad kupou účtenek za minulý měsíc překvapeně zjistíte, jak velkou máte spotřebu a za co při nákupech utrácíte nejvíc peněz.

Kontrolujte účtenky

Spousta lidí si schovává účtenky jen při nákupu dražších věcí kvůli jejich případné reklamaci. V případě běžných nákupů si však účtenku často ani u pokladny nevezmou. Pokud kupujete jen máslo a pár rohlíků, asi to moc nevadí. Ovšem v případě nákupu více položek se vyplatí účtenku si vyžádat a věnovat jí pozornost z několika důvodů.

Jednak je dobré si hned v obchodě ověřit, zda vám bylo správně účtováno to, co si skutečně odnášíte. Zejména v supermarketech se stává, že některá položka naskočí dvakrát nebo se pokladní přepíše při ručním zadávání kódu a je vám tak naúčtováno jiné zboží, než jste si koupili. Nijak neobvyklé také není, že je na pokladně účtována jiná cena, než kterou bylo zboží označeno.

Dalším důvodem, proč je dobré si vzít účtenku, je případná reklamace kvality zboží. Reklamovat lze totiž i potraviny. Pokud by se vám třeba náhodou stalo, že po rozbalení nákupu na vás doma vykoukne něco nečekaného, bez účtenky jen stěží dokážete, kdy a kde jste zboží koupili – ať už ho půjdete vrátit do obchodu nebo budete volat do televize.

Zvláštní případ v tomto směru představují nákupy pohonných hmot. Účtenky si u čerpacích stanic obvykle berou jen podnikatelé a řidiči služebních vozidel. Ovšem takový nákup byť jen několika litrů nekvalitního benzínu či nafty za pár stokorun může způsobit škodu na motoru vozidla za mnoho tisíc korun. Bez účtenky budete jen stěží prokazovat, kdo za to může.

Spíše jako kuriozitu je pak možno zmínit i skutečnost, že účtenka za nákup v hodnotě pár korun vám může skvěle posloužit pro podporu vašeho tvrzení, kde jste se v určitou dobu nacházeli. Nemusí se přitom jednat o alibi potřebné k vyloučení vašeho podezření ze spáchání úkladné vraždy, ale třeba jako doklad pro pojišťovnu, zaměstnavatele či žárlivou manželku.

Věnujte pozornost bankovním výpisům

Pokud používáte k placení hlavně platební kartu, můžete snadno ztratit přehled, co všechno jste nakupovali a kolik jste utratili. Zjistit to snadno můžete následně z bankovního výpisu. To byste mu ale museli věnovat pozornost. Podívat se pouze na aktuální zůstatek účtu a výpis odložit, nebo dokonce vyhodit do koše je krajně nezodpovědné, i když se rozborem svých výdajů zabývat nehodláte.

Z bankovního výpisu můžete zjistit, že vám nedorazila očekávaná platba, protože odesílatel popletl číslo vašeho účtu, nebo že se vrátila platba vámi odeslaná, protože jste číslo bankovního účtu příjemce popletli pro změnu vy. Přitom pokud ve stanoveném termínu z jakéhokoliv důvodu nezaplatíte třeba daně, začne vám naskakovat nepříjemně velké penále.

Dále můžete z bankovního výpisu zjistit, že obsahuje transakční položky, o kterých nic nevíte. Lepší variantou je, pokud se vám na účtu objeví peníze, a vy nemáte ponětí proč. Nejedná-li se zrovna o pár miliónů, můžete zůstat v klidu a počkat, až se o ně někdo přihlásí. Rozhodně byste je ale neměli utrácet. Pokud vám nepatří, nejspíš je budete muset vrátit.

Příliš otálet byste naopak neměli, pokud vám z účtu peníze zmizí, aniž byste je sami vybrali, dali příkaz k jejich převodu či souhlas k inkasu. Může to znamenat, že někdo zneužil vašich osobních údajů a s vaším účtem neoprávněně nakládal. V tomto případě byste měli neprodleně kontaktovat banku, a pokud se vše nevyjasní, tak i policii.

Maximální ostražitost je v tomto případě určitě na místě, protože nikdy nemůžete vědět, zda si někdo nepřivlastnil vaši identitu a nečerpá zrovna vaším jménem úvěr, neodebírá zboží nebo si třeba nepůjčuje automobil. Nebudete-li schopni prokázat, že jste to nebyli vy (třeba i tou účtenkou dokládající vaší přítomnost úplně někde jinde), můžete se připravit na spoustu nepříjemností.

Schovávejte si doklady o platbách

Tak jako byste neměli hned zahazovat bankovní výpisy a účtenky, měli byste si zakládat i doklady o všech důležitých platbách. Nemusí se přitom jednat jen o velké částky. Třeba Česká televize nedávno v rámci kampaně proti neplatičům poplatků za televizní vysílání často vyzývala lidi, aby buď uhradili několik let starý dluh na poplatku, nebo prokázali jeho zaplacení. Pokud poplatek již zaplatili, ale nebyli schopni to prokázat, platili znovu.

FIN21

Totéž se týká například plateb daní, zdravotního a sociálního pojištění, úhrad pojistného, telekomunikačních poplatků, nájemného, energií a služeb, ale třeba i vracení půjček. Doklad o každé takovéto platbě se určitě vyplatí uschovat přinejmenším na několik let, zvláště nebyla-li provedena dohledatelným převodem z bankovního účtu. Ústřižek složenky nebo doklad o složení hotovosti vám může ušetřit nervy i spoustu peněz.

Je to tristní, ale pokud někdo bude třeba i s několikaletým odstupem tvrdit, že jste mu nezaplatili, a prokáže oprávněnost svého nároku u soudu, je jen na vás, zda se vám podaří soud přesvědčit o opaku. Pouhé vaše tvrzení, že své závazky zásadně platíte včas, k tomu stačit nebude. Pokud zaujmete pozici mrtvého brouka, může se vám snadno stát, že věc dospěje až do fáze exekuce, v níž se už vymáhaná částka třeba i zněkolikanásobí.

Anketa

Hlídáte si své výdaje?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).