Hlavní navigace

Německo: Světová jednička ve vyspělosti infrastruktury

16. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jsou země, kde se bez auta neobejdete. Nejvyspělejší dopravní infrastrukturu na světě má Německo. Česko je ve lepší než třeba Itálie nebo Slovensko. Kde mají naopak nejhorší infrastrukturu? Jaký je v Evropské unii vztah infrastruktury k životnímu prostředí a počet dopravních nehod?

Rozvinutá a funkční infrastruktura je nezbytným předpokladem pro ekonomický rozvoj každé země. V dnešním vyspělém světě se každý den přepravuje stěží spočitatelné množství osob a zboží. Nejvyspělejší země světa se mohou spolehnout na všechny způsoby přepravy: leteckou, silniční, železniční i lodní.

Jak si stojí členské země Evropské unie při světovém srovnání s úrovní domácí infrastruktury a jak v mezinárodním srovnání dopadlo Česko? Podívejme se současně trochu blíže na infrastrukturu v nejvyspělejších zemích světa.

Evropa hraje prim

Hodnoceno bylo celkem 125 zemí světa podle široké škály ukazatelů – od hustoty silniční, dálniční a železniční sítě až po počet letišť. V první desítce zemí s nejvýkonnější domácí infrastrukturou je hned sedm zemí z Evropy, další tři místa zabírají ekonomické světové giganty, i když rozlohou malé – Hong Kong a Singapur. A na sedmém místě je Japonsko.

První místo patří Německu, Česko se umístilo na 33. místě světa a až za námi skončily některé členské země Evropské unie: Itálie, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Malta, Kypr. Poslední místa z hodnocených zemí světa patří samozřejmě africkým zemím.

USA: Bez auta se neobejdete!

Průmysl ve všech zemích první desítky je nesmírně výkonný, k čemuž výrazně přispívá kvalitní infrastruktura umožňující rychlý a bezproblémový transport lidí i zboží z místa vývozu do místa určení. Ve všech zemích je velice hustá síť silnic a železnic. Vlády všech zemí navíc vynakládají nemalé finanční prostředky na neustálé vylepšování dopravní situace v zemi.

Například ve Švýcarsku hraje velmi důležitou roli železniční doprava, objemem přepravovaného zboží patří švýcarské železnici jedno z předních míst světa i při světovém srovnání, a to i při malé rozloze Švýcarska (téměř polovina nákladní dopravy je realizována po železnici). Přeprava po železnici je rychlá a pro místní obyvatele levná. Švýcaři rádi létají a místní letiště patří k nejmodernějším v Evropě. Největší letiště jsou Zürich-Klotten, Ženeva a Basilej. Regionální letiště jsou potom i v menších městech. Největší letecké společnosti jsou Swiss a Air Engiadina.

Nejhustší dálniční síť na světě je v zemích Beneluxu (Belgie, Lucembursko a Nizozemí) a v Německu. Nejvíce letišť je ve Spojených státech amerických. Vlastnit auto a řidičský průkaz je ve všech vyspělých zemích světa naprosto nezbytné, umět řídit patří dle evropských zaměstnavatelů k druhotné gramotnosti zaměstnance. Kdo nemá řidičák, má oproti ostatním občanům při svém uplatnění na trhu práce veliký handicap.

Nejvíce aut na 1 000 obyvatel je však suverénně v nejvyspělejším státě, USA (874). Kdo nevlastní auto, jako by ani nežil. Bez auta se ve Spojených státech snad nedá existovat. V Evropské unii je nejvíce aut v Lucembursku (728) a v Itálii (660), zemi automobilům zaslíbené. Na třetím místě je Německo (589). Naopak nejméně aut je v nových členských zemích – Lotyšsku (247), Polsku (284) a na Slovensku (291).

Doprava v EU: Respekt k životnímu prostředí

Vysoká efektivnost dopravy je jednou z cest zvýšení konkurenceschop­nosti domácích podniků. Je také důležité respektovat potřeby jednotlivých občanů a zajišťovat jejich dopravní obsluhu. Na úrovni Evropské unie se členské země snaží v nejbližších letech zajistit především udržitelný rozvoj dopravy respektující životní prostředí, zlepšit bezpečnost a kvalitu městské dopravy a vytvářet efektivní systémy dopravních sítí kombinujících různé druhy dopravy.

Počet dopravních nehod v Evropě neklesá

Žijeme v hektické době, kdy na všechno je málo času, což se negativně promítá především do husté silniční dopravy (rychlá jízda, ztráta koncentrace, nedodržování předpisů, …). Následkem je vysoké množství dopravních nehod nejen na území starého kontinentu (stejný problém trápí i ostatní kontinenty).

Dopravní nehody jsou ve světě vážným problémem a jenom v Evropské unii při nich zahynou desetitisíce občanů. Počet smrtelných nehod připadajících na miliardu osobních kilometrů činí v Evropské unii u automobilů 15, na železnici 3 a v letecké dopravě 0,5. Snad ještě tragičtěji zní poznatek, že nehoda na silnici stojí na prvním místě příčin úmrtí osob ve věku do 40 let, a je tedy příčinou největšího zkrácení délky života. Zkracuje jej u obětí v průměru o 40 roků, kdežto rakovina o 11 roků a kardiovaskulární onemocnění o 10 roků.

FIN21

Nejhorší infrastruktura v Evropě? Albánie!

Infrastruktura v Albánii je ve špatném stavu. Železnice není propojena s mezinárodní sítí a její hustota je opravdu nízká. Chybí lokomotivy, vagóny, trať je ve špatném stavu. V zemi jezdí převážně hodně stará a opotřebovaná auta ze západní Evropy. Slabé investice vlády do infrastruktury byly v minulosti několikrát kritizovány Světovou bankou. Pouze okolo 15 % silniční sítě je mladší deseti let. Pro Albánii je velmi významná námořní doprava, má čtyři přístavy: Durres, Vlóru, Sarandu, Shengjin. V zemi jsou dvě důležitá letiště: Tirana a Kukes.

Index vyspělosti infrastruktury ve světě (za rok 2006)
Pořadí Země Index
1 Německo 6.51
2 Švýcarsko 6.34
3 Hong Kong 6.29
4 Francie 6.25
5 Dánsko 6.24
6 Singapur 6.16
7 Japonsko 6.11
8 Nizozemí 6.09
9 Švédsko 5.97
10 Finsko 5.91
11 Belgie 5.85
12 USA 5.82
13 Kanada 5.81
14 Velká Británie 5.74
15 Lucembursko 5.63
16 Taiwan 5.58
17 Rakousko 5.43
18 Austrálie 5.42
19 Norsko 5.41
20 Island 5.39
21 Jižní Korea 5.38
22 Španělsko 5.22
23 Malajsie 5.09
24 Izrael 5.06
25 Spojené Arabské Emiráty 4.99
26 Portugalsko 4.93
27 Nový Zéland 4.88
28 Barbados 4.85
29 Řecko 4.71
30 Estonsko 4.66
31 Irsko 4.61
32 Slovinsko 4.51
33 Česko 4.50
34 Kypr 4.47
35 Chile 4.41
36 Tunisko 4.39
37 Malta 4.37
38 Thajsko 4.36
39 Lotyšsko 4.33
40 Bahrain 4.26
44 Litva 4.14
47 Slovensko 4.08
48 Maďarsko 4.05
50 Itálie 4.00
57 Polsko 3.64
60 Čína 3.54
61 Rusko 3.52
63 Turecko 3.46
65 Bulharsko 3.41
71 Brazílie 3.29
72 Argentina 3.26
77 Rumunsko 3.05
121 Albánie 1.92
125 Chad 1.43

Pramen: World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2006 – 2007, ISBN: 1–4039–9636–9

Anketa

Jste spokojen/a s úrovní infrastruktury v České republice?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).