Hlavní navigace

Rodinný rozpočet: Jak vytvořit svůj rozpočet?

30. 3. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rodinný rozpočet potřebuje téměř každý bez ohledu na finanční situaci rodiny. Jen s ním lze efektivně spravovat rodinné finance. Jak ale dobrý osobní či rodinný rozpočet sestavit? Stačí trocha času a trpělivosti - a následovat pět jednoduchých kroků.

K vytvoření rozpočtu je zapotřebí vynaložit trochu času a přemýšlení. Často k tomuto účelu postačí tužka, papír a kalkulačka, někdy lze použít dostupných počítačových programů. Jako praktickou pomůcku k vytvoření svého rozpočtu můžete také použít Osobní kalkulačku (Kalkulačka osobního rozpočtu (XLS 27648 bytů)).

Mezi vytvářením osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti neexistuje zásadní rozdíl. Princip tvorby rozpočtu spočívá ve shrnutí všech příjmů a výdajů, rozdělených podle kategorií. V podstatě se jedná o soupis všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí výdaje, podle potřeby přehodnocování a přizpůsobení výdajů a v neposlední řadě také aktualizace rozpočtu.

Je zřejmé, že pokud bude odhad příjmů a výdajů špatný, bude špatný i rozpočet. Příjmy a výdaje je zapotřebí odhadovat pečlivě a je nutné nezapomenout na výdaje, jako jsou daně, dovolená nebo nečekaná vydání.

Samotný postup lze popsat pěti kroky

Krok první – soupis všech čistých příjmů

Prvním krokem při vytváření rozpočtu je vytvoření seznamu všech měsíčních příjmů (výplat, mezd, dávek,…). Pokud jsou některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc. Soupisem a sečtením všech příjmů se zjistí příjmová stránka rozpočtu, která limituje množství výdajů vyrovnaného rozpočtu.

Krok druhý – shrnutí všech měsíčních výdajů

Ve druhém kroku sestavování rozpočtu je zapotřebí shrnout vše, na co jsou peníze vynakládány. Nejprve je vhodné vytvořit soupis pevných výdajů. Tyto výdaje zahrnují platby, jako je nájemné, splátky hypotéky a spotřebních úvěrů, platba za rozhlas, televizi, elektřinu, vodu, telefony, bankovní poplatky, výdaje na dopravu nebo auto a další věci, které musíte zaplatit. Pokud se některé výdaje vyskytují méně často, je nutné je přepočítat na výdaje za měsíc.

Když jsou sepsány všechny placené účty, je zapotřebí sepsat další částky, jejichž platby odpovídají měsíčním výdajům. Sepisují se kolísající výdaje, jako jsou výdaje na nákupy (potravin, léků, oblečení, …) nebo využívané služby. Sečtením všech položek se zjistí celkové měsíční výdaje.

Jiný způsob může spočívat v tom, že se v průběhu času (např. jednoho měsíce) zapisuje, na co všechno jsou peníze vynakládány. Zaznamenávat lze kupříkladu každodenní výdaje. Na konci měsíce lze pak dílčí výdaje roztřídit do kategorií, jako je zábava, jídlo, časopisy, knihy atd. K tomu, aby údaje odrážely skutečnost, se musí jednat o typický, průměrný měsíc. Mnozí mohou být překvapeni tím, jak velké sumy postupně po malých částkách utratí.

Na výdajové straně rozpočtu jsou také pravidelně spořené částky. Pravidelné spoření je odkládání peněz „pro strýčka příhodu“, vytvoření pojistné rezervy na neočekávané výdaje související s nepředvídatelnými událostmi, jako je porucha auta. Je to vlastně prevence před donucením k použití nákladných půjček, které mohou snadno narušit plánovaný rozpočet. Jaký podíl svých příjmů spořit závisí na mnoha faktorech, lze se setkat s různými doporučeními nebo názory. Jako hrubé orientační pravidlo řekněme, že bychom měli spořit nejméně 3 % čistého příjmu.

Krok třetí – určení, zda příjmy pokrývají stávající výdaje

Když je spočten rozdíl mezi příjmy a výdaji, zjistí se, zda jsou peníze akumulovány pro budoucí potřeby nebo jsou vytvářeny dluhy. Základním pravidlem rozpočtu je skutečnost, že peníze, které přicházejí, se musejí rovnat penězům, které jsou utraceny.

Jsou vaše příjmy větší než výdaje, nebo je tomu naopak? Když jsou vaše výdaje větší než příjem, máte problém. Nutně musíte některé položky seškrtat, některé výdaje zmenšit a minimalizovat, popřípadě nějakým způsobem dosáhnout zvýšení svých příjmů.

Krok čtvrtý – přehodnocení a přizpůsobení výdajů

Samotné přehodnocení a přizpůsobení výdajů může být provedeno různými způsoby. Jeden způsob spočívá v rozdělení výdajů na výdaje nutné (nájemné, elektřina, voda, …) a výdaje zbytné (zábava, jídlo v restauracích, módní oblečení, …). V závislosti na velikosti schodku se může jednat o snížení některých zbytných vydání, jako je zábava, nákup oblečení nebo jídlo v restauraci, popřípadě vynaložení úsilí pro získání další práce. Pokud je schodek větší, může se jednat o zásadnější rozhodnutí, jako je změna velikosti bytu nebo výměna automobilu.

skoleni_18_3

S tímto vždy souvisí hledání odpovědí na různé otázky, jako například následující:

  • Má pro mne skutečně přidanou hodnotu placené havarijní pojištění, když mé auto už nemá velkou zůstatkovou hodnotu?
  • Potřebuji platit předplatné dvou titulů novin? Stihnu je vůbec přečíst?
  • Vyplatí se mi držet to auto, které má tak velkou spotřebu?
  • Má smysl kupovat nové šaty vždy, když cítím, že se změnil módní styl?
  • Nekupuji často věci bez promyšlení souvislostí, spíše na základě okamžitého impulsu než skutečné potřeby?
  • Když mám své týdenní výdaje takto limitovány, neměl/a bych se vzdát večeře v restauraci?
  • Co je pětina položek, které můj rozpočet nejvíce zatěžují?

Krok pátý – aktualizace rozpočtu

Je zřejmé, že rozpočet, který vytváříme dnes, nemusí po určité době již platit. Z tohoto důvodu bychom měli svůj rozpočet čas od času přehodnotit. Jak často rozpočet přehodnocovat, bude záviset na individuálních podmínkách, ale obecně lze doporučit přehodnocení rozpočtu vždy po uplynutí šesti měsíců.

Umíte si sestavit svůj osobní či rodinný rozpočet?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).