Hlavní navigace

Cena a spotřeba elektřiny

4. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V pátek minulého týdne proběhlo referendum v Litvínově, zda mají být prolomeny limity těžby hnědého uhlí. Argumentem pro zvýšení těžby, likvidaci dvou vesnic a přiblížení těžebního kráteru k Litvínovu je především rostoucí spotřeba elektřiny. Jaká je její spotřeba u nás a v EU?

Dnešní, na výkon a spotřebu orientovaná společnost spotřebovává neuvěřitelné množství energie, bez které bychom si náš život ani neuměli představit. Bez energie by nebyl průmyslově-technologický pokrok myslitelný. Nejpohodlnější formou energie je elektřina, která umožňuje snadno přemisťovat energii z místa zdroje tam, kde je v danou dobu zapotřebí.

Náklady na výrobu elektřiny jsou obrovské a její cena v Evropě rok od roku roste. Kde je cena elektřiny v současné době nejvyšší?

Nejvíce za elektřinu utratí Slováci

V nových členských zemích Evropské unie roste cena elektřiny podstatně rychleji než v původních členských zemích. V přepočtu na kupní sílu mají nejdražší elektřinu Slováci, Poláci a Italové, nejméně za elektřinu naopak utratí Řekové, Finové, Britové a Francouzi. V Česku je cena elektřiny devátá nejvyšší.

Vzhledem k tomu, že průměrná cena elektřiny v jednotlivých zemích nemá potřebnou vypovídací schopnost o svém vlivu na rodinný rozpočet jednotlivých domácností (různě vysoké příjmy občanů v jednotlivých zemích a ceny zboží a služeb v daném státě), bývá Eurostatem současně přepočítávána v jednotce PPS (Purchasing Power Standard). Tento ukazatel slouží k poměrně přesnému porovnání cen elektřiny v jednotlivých zemích Evropy.

Firmy mají ve všech zemích nižší sazbu (přibližně o 40 %), protože mají vyšší spotřebu a s ní spojené výhodnější podmínky.

Nejvíce energie spotřebovává Lucembursko

V přepočtu spotřeby energie na jednoho obyvatele vede Lucembursko (9 814 kg, jako přepočítací ekvivalent je použito uhlí). V malém Lucembursku sídlí 6. největší výrobce surové oceli Arbed, díky čemuž se výrazně zvyšuje průměrná spotřeba energie.

Česku patří osmé místo, čímž se naše ekonomika řadí mezi energeticky nejnáročnější země v Evropské unii. Vyšší energetickou náročnost vykazují pouze Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Nizozemí a Švédsko.

Ve 12 zemích EU není jaderná elektrárna

Možností získávání energie je v současné době několik. Jedná se především o spalování uhlí a ropy, jadernou energii nebo využití obnovitelných forem energie (slunečního záření, větru či geotermální energie).

Vlády jednotlivých členských zemí Evropské unii jsou obyvateli tlačeny k výrobě energie s ohledem na životní prostředí a dodržování ekologicky trvale udržitelného rozvoje. Všechny evropské země mají rozsáhlou sdruženou energetickou soustavu. Všechny elektrárny jsou navzájem propojeny a řízeny, takže elektřinu lze dodávat tam, kde je jí právě nejvíce zapotřebí, a ke krytí odběru v době nejvyšší spotřeby lze okamžitě uvádět do provozu i elektrárny špičkové.

Ve většině jaderných elektráren v členských zemích Evropské unie se využívá jako palivo uran. Při složitém rozpadu uranu lze vyrobit obrovské množství energie.

V dubnu roku 1986 došlo v bývalé SSSR v Černobylu k jaderné havárii, která znamenala katastrofu, ze které se příroda v okolí vzpamatovává dodnes, a přesné škody na lidských životech a okolní přírodě nebyly nikdy přesně vyčísleny. Kvůli této katastrofě mnoho evropských zemí upustilo od jaderných elektráren.

Např. v roce 1987 proběhlo v Itálii referendum, ve kterém Italové odmítli výrobu elektrické energie z jádra. Itálie je zemí, která kompletně opustila jadernou energetiku a uzavřela všechny své jaderné elektrárny.

V současné době není žádná jaderná elektrárna v Dánsku, Estonsku, Irsku, Řecku, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, na Kypru a Maltě. U malých zemí by výstavba jaderné elektrárny nebyla ani ekonomicky výhodná, neboť investice do její výstavby jsou obrovské.

Naopak nejvíce jadernou energii využívá Francie a Litva. Po USA je Francie druhá v pořadí na světě v počtu jaderných elektráren a vyprodukované jaderné energii (v provozu je zde 58 reaktorů).

Sledujte vývoj akcií ČEZu, největšího producenta elektrické energie v ČR a provozovatele dvou jaderných elektráren.

Význam získávání energie z obnovitelných zdrojů v budoucnosti poroste. Jedná se především o získávání energie z biomasy, odpadů, využití slunečního záření, větru, vodní a geotermální energie. Nejvíce je získávání energie z obnovitelných zdrojů rozšířeno v Lotyšsku, Švédsku, Finsku a Rakousku (více než čtvrtina).

FIN21

Získávání energie z odpadů je rozšířeno především ve Švédsku a USA, kde je takto získaná energie využívána především k vytápění obytných prostor. Větrná energie se nejvíce uplatňuje v Nizozemí a geotermální na Islandu. Např. v Německu je v současné době okolo 16 000 větrných elektráren. Ve Finsku je největší elektrárna na biomasu na světě – Alholmesn Kraft ve městě Pietarsaari.

Cena elektřiny v EU k 1. červenci 2006(za 100 kW v PPS)
Země Průměrná cena elektřiny domácností
Slovensko 24.76
Polsko 20.60
Itálie 20.54
Nizozemí 19.76
Dánsko 18.03
Německo 17.61
Maďarsko 17.38
Česko 16.66
Portugalsko 16.60
Kypr 15.35
Malta 14.55
Slovinsko 14.04
Lucembursko 13.97
Belgie 13.94
Litva 13.88
Rakousko 13.62
Švédsko 12.86
Lotyšsko 12.74
Estonsko 12.42
Španělsko 12.31
Irsko 12.04
Francie 10.98
Velká Británie 10.49
Finsko 9.67
Řecko 8.01

Prameny:
Eurostat: Statistik kurz gefasst, Umwelt und Energie Nr. 18/2006
Statistisches Jahrbuch Osterreichs 2006 – Internationale Daten

Anketa

Souhlasíte s prolomením těžebních limitů hnědého uhlí?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).