Hlavní navigace

Do důchodu odejděte až v roce 2022, vyplatí se vám to víc než letos

5. 11. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Správné načasování odchodu do důchodu pro vás může znamenat o stovky až tisíce korun měsíčně vyšší penzi. Nejinak tomu bude i na přelomu letošního a příštího roku. Poradíme, jak nastavit datum přiznání důchodu.

Správně načasovaný odchod do důchodu může znamenat peníze navíc. Proto každoročně lidé v předdůchodovém věku přemýšlí, zda odejít na konci daného roku, nebo až na začátku toho příštího. Správná odpověď nemusí být stejná pro všechny, protože ji ovlivňuje několik faktorů a některé jsou u každého pojištěnce individuální.

Volba správného data odchodu do důchodu je důležitá zejména pro ty, kteří dosáhnou důchodového věku před koncem letošního, nebo začátkem následujícího roku. Podcenění a neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně na důchodu, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak můžete zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně, uvedl Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým poradenstvím.

Co platilo loni, neplatí letos

Obecně platí, že na starobní důchod vzniká nárok při dosažení důchodového věku a získané době pojištění v délce minimálně 35 let. Druhá podmínka ale připouští výjimky například pro lidi v invalidním důchodu nebo prostřednictvím zápočtu tzv. náhradních dob.

Navíc se dá říci, že obecné faktory, které platí pro všechny stejně, se v čase mění. Proto pro letošní rok neplatí to, co platilo loni.

V předchozích letech se pojištěncům, kteří měli dosáhnout důchodového věku během posledního čtvrtletí, vyplatilo posunout termín přiznání důchodu až na začátek dalšího roku, protože ten byl vyšší než valorizovaná penze přiznaná podle pravidel předchozího roku. Loni se naopak vyplatilo odejít do penze nejpozději do konce prosince, a to i řadě lidí, kteří kvůli tomu požádali o předčasný důchod.

Proč to neplatí stále stejně? Valorizace již přiznaných důchodů nevychází ze stejných parametrů jako koeficient pro přiznání penzí nových. Valorizace vychází (zjednodušeně vyjádřeno) z růstu spotřebitelských cen a z růstu reálné mzdy ve vztahu k průměrnému starobnímu důchodu, kdežto výše nově přiznaných důchodů se odvíjí od vývoje průměrných mezd, vysvětlil před časem pro server Měšec.cz Šafařík a dodal, že koeficienty nárůstů všeobecného vyměřovacího základu v roce 2021 nestačily překonat valorizaci důchodů přiznaných v roce 2020.

Letos už je situace zase odlišná. Valorizaci důchodů přiznaných do konce letošního roku stanovilo nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Podle něj se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2022 zvýší od 1. ledna 2022 tak, že:

  • základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % a o 300 Kč. Pokud jsou splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů, zvyšuje se o tuto částku ten důchod, který se vyplácí v plné výši.

Základní výměra tak vzroste z 3550 Kč na 3900 Kč (minulý rok se zvýšila o 60 Kč). Procentní výměra se zvyšuje o 1,3 % a k tomu se přidává dalších 300 Kč. Tím pádem se průměrný starobní důchod od ledna 2022 zvýší o 805 Kč na 16 280 Kč.

Výpočet důchodu v roce 2022 se bude počítat stejně jako důchody přiznané v roce 2021, ovšem na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2022 pak budou valorizovány až v následujícím roce 2023, uvedl Šafařík.

Letos, nebo příští rok?

Vyplatí se tedy spíš počkat, nebo jít do důchodu ještě letos? Aktuálně platí, že důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021, zdůraznil Šafařík.

Pokud se tedy v brzké době chystáte do penze, měli byste o její přiznání podle Šafaříka požádat nejdříve od 1. ledna 2022.

Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2022, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ve zbývajících dnech roku 2021, doplnil důchodový poradce.

A to navzdory tomu, že na zmíněný trvalý třísetkorunový bonus ve valorizaci dosáhnou jen lidé s důchodem přiznaným nejpozději 31. 12. 2021.

Kolik vám může vynést správné načasování?

Podle Šafaříka budou rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2021 a nově vypočítanými důchody v roce 2022 nezvykle vysoké.

Rozdíly u nízkých nebo vysokých důchodů naznačuje na pěti příkladech reálných pojištěnců s dobou pojištění 46 let, kterým vzniká nárok na starobní důchod (SD) v posledním kvartálu letošního roku.

Rozdíl v měsíční výši důchodu při odchodu v roce 2021 a 2022
Příklady úrovně příjmu Měsíční výše příjmu SD přiznaný ve 3Q 2021 SD přiznaný ve 3Q 2021 valorizovaný SD přiznaný v roce 2022 Rozdíl SD2022 - SD2021 (Kč) Rozdíl SD2022 - SD2021 (v %)
Min. vyměřovací základ OSVČ 8861 Kč 9660 Kč 10 390 Kč 10 605 Kč 215 Kč 2,1 %
Minimální mzda 15 200 Kč 14 032 Kč 14 819 Kč 15 401 Kč 582 Kč 3,9 %
Průměrná mzda ve 2Q 2021 38 275 Kč 18 376 Kč 19 219 Kč 20 173 Kč 954 Kč 5,0 %
Nadprůměrná mzda 60 000 Kč 22 270 Kč 23 164 Kč 24 447 Kč 1283 Kč 5,5 %
Velmi vysoká mzda 150 000 Kč 36 946 Kč 38 031 Kč 40 565 Kč 2534 Kč 6,7 %

Zdroj: Freedom Financial Services

Ve všech uvažovaných případech bude starobní důchod přiznaný v roce 2021 i po následné valorizaci nižší než starobní důchod přiznaný v roce 2022. S rostoucí výší příjmů (přesněji osobním vyměřovacím základem) a tím i penzí rozdíl ještě roste.

Na posunutí důchodu můžete něco i tratit

Na místě je fér uvést, že pokud vám dosažení důchodového věku připadne na konec roku 2021 a vy si posunete datum přiznání penze na rok 2022 (a budete tedy v práci tzv. přesluhovat), připravíte se o důchod, který by vám byl jinak vyplacen.

Návratnost se logicky prodlužuje s délkou přesluhování, přesto je velmi příznivá, zejména u vyšších důchodů. Protože záleží na každém dnu, je rozumné posunout datum přiznání starobního důchodu již na 1. ledna 2022, doporučuje Jiří Šafařík.

Návratnost ve vaší konkrétní situaci vypočtete tak, že nevyplacenou částku důchodu v roce 2021 vydělíte rozdílem mezi vyšším důchodem 2022 a valorizovaným důchodem 2021, jejichž příklady uvádíme v první tabulce. Např. u penze z roku 2021 ve výši 14 032 Kč (druhý řádek v tabulce 2) při 1 měsíci přesluhování je to 14 032 Kč / 582 =  cca 24 měsíců, při 2 měsících přesluhování pak 28 064 / 582 =  cca 48 měsíců.

Příklady návratnosti částky, o kterou přijdete posunutím přiznání důchodu
Příklady úrovně příjmu Měsíční výše příjmu Nevyplacená částka důchodu při přesluhování v délce 1 měsíce Návratnost investice (v měsících) při přesluhování v délce 1 měsíce Nevyplacená částka důchodu při přesluhování v délce 2 měsíců Návratnost investice (v měsících) při přesluhování v délce 2 měsíců
Minimální vyměřovací základ OSVČ 8861 Kč 9660 Kč 45 19 320 Kč 90
Minimální mzda 15 200 Kč 14 032 Kč 24 28 064 Kč 48
Průměrná mzda ve 2Q 2021 38 275 Kč 18 376 Kč 19 36 752 Kč 39
Nadprůměrná mzda 60 000 Kč 22 270 Kč 17 44 540 Kč 35
Velmi vysoká mzda 150 000 Kč 36 946 Kč 15 73 892 Kč 29

Zdroj: Freedom Financial Services

Vyplatí se počkat na další celý rok pojištění

Při rozmýšlení vhodného načasování odchodu do důchodu je důležité vzít v potaz ještě jeden faktor. A to konkrétní počet získaných let a dní pojištění k plánovanému datu přiznání důchodu. Získanou dobu pojištění ke konkrétnímu datu vám sdělí na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kam se musíte pro účely řešení vašeho důchodu objednat předem.

Při době kratší než 90 kalendářních dnů lze posunutím termínu odchodu do důchodu o daný počet dnů získat další rok pojištění, čímž se důchod zvýší o 1,5 % procentní výměry. Dojde tak k dalšímu zvýšení rozdílu přiznání důchodu v roce 2022, radí Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services.

Zjistíte-li, že vám do získání dalšího celého roku pojištění chybí méně než 90 kalendářních dnů, můžete si přesluhováním do doby získání dalšího celého roku pojištění zvýšit důchod v roce 2022 ještě víc.

Doba pojištění se počítá ve dnech. Celková získaná doba se vydělí 365 a zaokrouhlí dolů na celé roky. Zbývající dny se do doby pojištění nezahrnou, ale propadnou. Dorovnat je můžete přesluhováním na celý další rok pojištění v případě, že vám do získání celého roku zbývá méně než 90 kalendářních dnů.

Důležité je vědět, že i po přiznání důchodu lze do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o důchodu požádat písemně o změnu data přiznání penze a pokračovat ve výdělečné činnosti, informoval Šafařík.

Navýšení důchodu dorovnáním dalšího roku pojištění si opět ukážeme na příkladu pěti pojištěnců z předchozích dvou tabulek. Předpokládejme nyní, že všem do dalšího roku pojištění chybí doba kratší než 90 kalendářních dnů. Správnou volbou data přiznání důchodu na počátku příštího roku 2022 dojde k navýšení doby pojištění ze 46 let na 47 let.

Rozdíl ve výši důchodu získáním dalšího roku pojištění
Příklady úrovně příjmu Měsíční výše příjmu SD přiznaný v roce 2021 (doba pojištění 46 let) SD přiznaný v roce 2021 a valorizovaný (doba pojištění 46 let) SD přiznaný v roce 2022 (47 let pojištění) Rozdíl
SD2022 (47 let) – valor. SD2021 (46 let) (v Kč)
Rozdíl
SD2022 (47 let) – valor. SD2021 (46 let) (v %)
Minimální vyměřovací základ OSVČ 8861 Kč 9660 Kč 10 390 Kč 10 751 Kč 361 Kč 3,5 %
Minimální mzda 15 200 Kč 14 032 Kč 14 819 Kč 15 651 Kč 832 Kč 5,6 %
Průměrná mzda ve 2Q 2021 38 275 Kč 18 376 Kč 19 219 Kč 20 527 Kč 1308 Kč 6,8 %
Nadprůměrná mzda 60 000 Kč 22 270 Kč 23 164 Kč 24 894 Kč 1730 Kč 7,5 %
Velmi vysoká mzda 150 000 Kč 36 946 Kč 38 031 Kč 41 362 Kč 3331 Kč 8,8 %

Zdroj: Financial Freedom Services

Rok navíc tedy znamená další významné měsíční zvýšení důchodu. Tím se rovněž zkrátí i návratnost ztráty v podobě nevyplaceného důchodu kvůli odložení data jeho přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).