Hlavní navigace

Chcete od poražené protistrany zaplatit, co jste dali advokátovi? Nechte ho vše podepsat

12. 4. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Upozorníme vás na chybu, kterou dělají někteří advokáti a na niž finančně doplatíte vy jako klient. U vinklařících – načerno podnikajících advokátů nebo u zcela falešných právníků – nejde o chybu, ale úmysl. Jejich palmáre nedostanete zpět nikdy.

Po převzetí právní agendy podniku, dosud vedené advokátní kanceláří, jsem byl v pozici nového podnikového právníka poněkud překvapen některými jejími dosavadními postupy. Všechna podání (např. žaloby, odvolání apod.), která byla činěna a zasílána soudu nebo řadům, byla sice sepisována advokátem, ale z obsahu to nebylo nikterak znát. Podepsán byl vždy přímo statutární orgán zaměstnavatele (ředitel) bez sebemenší zmínky o tom, že je právně zastoupen advokátem, který podání sestavil.

Velmi mne to překvapilo, protože advokáti vědí, či by aspoň měli vědět, jak v zájmu svého klienta nejlépe postupovat a spolupracovat s ním, avšak zřejmě tomu tak nemusí být vždy. Nicméně přestal jsem tomu věnovat pozornost, přikládal jsem to specifikům práce onoho advokáta a spatřoval v tom jeden z mnoha důvodů, proč s ním zaměstnavatel ukončil spolupráci. Nicméně podobný postup, jenž mne zarazil, se může vyskytnout v praxi i jinde, takže to nemusí být až tak výjimečná situace, jak jsem si myslel. O tom svědčí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (spis. zn. 30 Cdo 2610/2015, ze dne 15. 11. 2016).

Proto je třeba upozornit, jak k takové situaci – když advokátem sepsaná podání podává a podepisuje přímo klient – přistupuje soud. Budiž to varováním, ať již jste podnikatelé, kteří vedou firmu, nebo jen jako běžní občané musíte řešit svůj spor s někým skrze soud.

Kdy a za jakých podmínek dostanete své náklady zpět

Pokud jste jako účastník soudního sporu měli ve věci plný úspěch (tedy buď jako žalobce, pokud soud žalobě plně vyhověl a přiznal vám požadované nároky, anebo jako žalovaný, pokud soud žalobu proti vámi v celém rozsahu zamítl), přizná vám soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ten, kdo spor prohrál, tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto vám vámi vynaložené náklady.

Palmární odměna za zastupování před soudem však patří ke kompenzovaným nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát (popř. za stanovených podmínek notář nebo patentový zástupce). Je-li pověřen k jednání před soudem kupř. podnikový právník nebo zmocněn další právník, který není zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, nebo jiný obecný zmocněnec (i když je třeba vaším daňovým poradcem – psali jsme o tom ve článku Kdo vás může u soudu zastupovat a kdy vám jeho odměnu zaplatí neúspěšná protistrana?), pak se jemu zaplacená odměna vám jakožto vítězi soudního sporu nekompenzuje.

Nemá-li žádný účastník sporu plný úspěch, ale každý z účastníků částečně uspěl a částečně neuspěl, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z nich, který převážně zvítězil (má úspěch převažující). Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže neúspěch zvítězivšího účastníka byl v poměru k jeho úspěchu jen nepatrný.

(Je-li úspěch a neúspěch obou účastníků jen částečný a nejsou zde podmínky pro přiznání plné náhrady nákladů převážně zvítězivšímu účastníkovi, má soud dvě možnosti. Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Jak se potom náhrada nákladů rozpočítává, jsme uvedli v článku Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor? Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z nich tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.) 

Dvě podmínky pro kompenzaci soudních výloh

Takže shrňme – abyste měli šanci dostat zpátky to, co jste zaplatili právníkovi, musí to být advokát – člen České advokátní komory, to je první podmínka. A dodejme, že musí jít o úplatu ve výši tzv. mimosmluvní čili tarifní odměny podle advokátního tarifu, vyhlášky stanovící ceny právních služeb – č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tedy musí jít vlastně o předepsanou, i když nikoliv závaznou, cenu právní služby – co je to mimosmluvní odměna a jak se stanovuje, počítá, jsme vysvětlili v článku Jak stanovit odměnu pro právníka, abyste neplatili zbytečně víc?

Druhou, samozřejmě zásadní, podmínkou, abyste dostali své peníze zaplacené právníkovi zpět, je, že budete ve sporu plně nebo převážně úspěšní. Dodejme, že pokud jste jako smluvní odměnu zaplatili více, rozdíl nedostanete (soud vám přizná její kompenzaci jen ve výši tarifní odměny), pokud snad méně, pokud jste snad s advokátem dokázali dojednat nižší úplatu za jeho služby, tak to nevadí, rozdíl bude vaším případným ziskem.

Na zaplacenou odměnu byste měli dostat stvrzenku. Setkal jsem se však v praxi i s tím, že jinak řádně podnikající advokát, žádný vinklář nebo podvodník, klientům nikdy doklad potvrzující zaplacení nevydal. Stvrzenku vám zaručeně nedá neoprávněně podnikající – vinklařící právník, nebo v tom ještě horším případě falešný právník, falešný advokát. Před falešnými právníky, podvodníky, kteří vůbec nemají právní vzdělání a praxi, a tím, co s nimi riskujete, jsme již varovali podobně jako Česká advokátní komora v článku Nenaleťte falešným právníkům. Jak rozeznat advokáta od podvodníka?

Před právníky, tedy lidmi řádně vzdělanými v oboru právo s patřičnými zkušenostmi, kteří advokáty nejsou, varovat nemohu, protože to, že někdo není advokát, ale je podnikovým právníkem, učitelem práva, lektorem, státním úředníkem, ještě vůbec neznamená, že svému oboru nerozumí. Pokud se na něj specializuje a vykonává dlouhodobě, může jej ovládat i mnohem lépe než advokát provozující malou advokátní kancelář, kde nepůsobí jednotlivě se specializující právníci, ale věnuje se všem oborům práva. Výhody spolupráce s těmito tzv. obecnými zmocněnci jsme popsali v článku Nemusíte utrácet za advokáta. Zkuste „obecného zmocněnce“.

Jejich klíčovou nevýhodou ovšem je, že pokud prokážou svůj um a budete s nimi ve sporu úspěšní, případnou jim zaplacenou odměnu zpět nedostane. Jestli vám pomáhají zdarma nebo za symbolickou odměnu, tak nic proti. (Jen by neměli pomáhat za úplatu opakovaně, pak se dopouštějí přestupku neoprávněného podnikání – vinklaření, ale jen výjimečně nebo bez nároku na odměnu.) Ovšem pokud spor prohrajete, tak je to jedno, aspoň vás porážka vyjde levněji.

Třetí podmínka – advokát se musí podepsat

A ještě jedna – třetí podmínka – abyste dostali náhradu palmáre: Jelikož odměna, jež má být nahrazena prostřednictvím nákladů řízení, se váže k zastupování účastníka řízení, je pro její náhradu nezbytné, aby z úkonu, který byl vůči příslušnému soudu učiněn, bylo zastoupení účastníka zjevné. Pokud to činíte jakožto účastník sami a svým vlastním jménem, pak nelze uvažovat o jakékoliv formě zastoupení, byť by již byla uzavřena smlouva, z níž by zastoupení účastníka řízení plynulo.

skoleni_20_9

Na tom nic nemění ani následné prokázání faktického zpracování písemného podání zástupcem. Pro zastoupení není významné, kdo podání zpracoval, ale kdo podání učinil. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí (spis. zn. 30 Cdo 2610/2015, ze dne 15. 11. 2016) uvedl: Úkon, který učinil účastník řízení, aniž by z daného úkonu bylo zjevné zastoupení účastníka řízení (advokátem), nelze považovat za úkon právní služby ve smyslu advokátního tarifu. Nelze tedy podání, které učinil sám účastník řízení, přisuzovat jeho zástupci. Nelze-li úkon přičítat zástupci, pak nelze za účelně vynaložený náklad považovat ani převzetí zastoupení a následné nahlížení do spisu bez jakýchkoliv dalších úkonů ve věci.

Pokud jste zastoupeni neadvokátem, tak je jedno, kdo podání – právní jednání vůči soudu činí a podepisuje – zda vy sami, nebo zmocněný zástupce, ale pokud jste si nasmlouvali advokáta, musí být pod každým podáním podepsán, jinak nemáte šanci na kompenzaci zaplaceného palmáre.

Odmítněte tedy, abyste jím zpracované úkony podepisovali a činili vy sami. Ani dodatečné prohlášení, osvědčení, že určitý úkon sestavil on, nestačí. Advokát by neměl mít důvod nehlásit se ke své práci, leda by snad šlo o bývalého advokáta, tedy vyškrtnutého ze seznamu České advokátní komory nebo s pozastavenou činností, který nadále vykonává svou práci načerno a bez pojištění – jeho službám se rozhodně vyhněte, to je nejhorší možná varianta, kterou byste si mohli vybrat. Obecný zmocněnec sice také není pojištěn, ale nejspíš nikoho nepoškodil. Kdežto ČAK k nejpřísnější sankci pozastavení výkonu advokacie nebo jejímu úplnému zákazu přistupuje právě pro flagrantní poškození klienta advokátem.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).