Hlavní navigace

Nenaleťte falešným právníkům. Jak rozeznat advokáta od podvodníka?

16. 10. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na internetu dnes narazíte na řadu podvodníků, kteří nabízejí právní služby a tváří se třeba jako renomovaná kancelář. Jak je poznáte? Naučíme vás ověřit si, kdo advokátem je, a kdo naopak není.

Oficiálně smějí poskytovat právní služby jen advokáti, v praxi se za ně vydávají i lidé bez právního vzdělání, jejich diletantismus vás může připravit o peníze. Obezřetní buďte i při prodeji a koupi nemovitostí. Realitní kanceláře také nesmějí poskytovat právní služby, ač je nabízejí, ale na nízké úrovni.

Kdo může poskytovat právní služby za úplatu?

Především Česká advokátní komora (ČAK), ta nejvíce, ale i stavovské komory notářů a exekutorů, dlouhodobě varují před poskytovateli právních služeb, kteří k tomu nemají oprávnění, to především, ale mnohdy ani kvalifikaci. Poskytování právních služeb právníky, kteří nejsou členy ČAK, se s ohledem na vysokou cenu, kterou si advokáti účtují, ještě dá pochopit a možná skrytě, nikoliv oficiálně, tolerovat, avšak nikoliv již poskytování právní pomoci diletanty, kteří se za právníky jenom vydávají.

Za úplatu smějí poskytovat právní služby veřejnosti jen advokáti – členové ČAK nebo zahraniční fyzické osoby vykonávající profesi advokátům analogickou za podmínek blíže upravených v zákoně o advokacii. V oboru své činnosti pak mohou poskytovat právní služby notáři, soudní exekutoři.

Problematice cen advokátních služeb jsme se věnovali v článku Jak stanovit odměnu pro právníka, abyste neplatili zbytečně víc?

Ojedinělá občanská výpomoc od třeba souseda-právníka, byť za úplatu, vysloveně zakázána a postihována není, ale nesmí se tak dít opakovaně, ve větším rozsahu za účelem dosahování zisku, nýbrž zcela výjimečně a ojediněle.

Falešní advokáti

Advokáti dlouhodobě varují před falešnými advokáty, notáři a exekutory, za které se vydávají v tom lepším případě vystudovaní právníci, avšak nikoliv členové příslušných profesních právnických komor, tak i, v tom horším případě, lidé bez právního vzdělání.

Jak uvádí Pavel Cechl v článku na serveru Týden.cz, takové případy je možno počítat na stovky, což mne velmi překvapilo, protože jsem se s něčím podobným nikdy nesetkal. Pavel Cechl uvádí, že podvodníci nabízejí své služby především na internetu. Vydávají se za renomované právní zástupce nebo velké advokátní kanceláře. Mají skvěle vytvořené reklamní webové stránky a hlavně nízké ceny. Často se ovšem vyhýbají osobnímu kontaktu. Můžete si u nich objednat sepsání různých smluv – třeba na koupi či prodej nemovitosti, pronájem bytu – nebo slibují vyřešit za vás všemožné přestupky. Nejčastěji se věnují dopravní agendě. Někteří dokonce své klienty neváhají zastupovat u soudu, kde je odhalí teprve soudce.

O právních zástupcích, profesionálech a jejich oprávnění jednat před soudem jsme psali v textu Kdo vás může u soudu zastupovat a kdy vám jeho odměnu zaplatí neúspěšná protistrana? O možnostech tzv. obecných zmocněnců, ať už jsou právníky, nebo ne, tedy zastupování např. příbuzným, přítelem nebo jinými lidmi v rámci občanské pomoci, si zase můžete přečíst v článku Nemusíte utrácet za advokáta, zkuste „obecného zmocněnce“.

Klientům mohou falešní advokáti neznalostí prohrát soudní spor a připravit je o značné peníze. Nevýhodou pak je, že kdyby náhodou soudní spor vyhráli, klientovi nebude přiznána náhrada nákladů řízení spočívající v palmárních úplatách zástupci zaplacených, protože ta se přiznává jenom úspěšnému účastníkovi sporu, kterého zastupoval advokát. Samozřejmě nejsou pro případ odpovědnosti za vady svých služeb pojištěni. Někdy dokonce jen vyberou palmární zálohu a zmizí…

Jak poznat advokáta od podvodníka

Asi nejjednodušší způsob, jak ověřit, že váš potenciální právní poradce nebo zástupce je advokátem, bude podívat se na webové stránky České advokátní komory.

Zde je možné ve vyhledávacím formuláři například podle jména, adresy či názvu advokátní kanceláře ověřit, zda advokát může poskytovat právní služby. Každý z nich by tam měl mít uvedené své registrační číslo. Rozeznat falešné advokáty ale lze i podle praktik, jež při inzerování používají a které nejsou u renomovaných právníků obvyklé, uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková. Jsou to například podbízení se typu „neponesete žádná rizika, žádné náklady“, nepřiměřeně nízká cena za služby a to, že neuvádějí své číslo, pod nímž jsou u komory zapsáni.

Drzá inzerce: „Cena zahrnuje provizi RK a její právní služby“

Velmi se rozmohlo neoprávněné a z hlediska odborné úrovně žalostně zoufalé, diletantské a pro klienty rizikové poskytování právních služeb realitními kancelářemi, o kterém jsme psali v článku Rezervační smlouva s realitkou vám nic negarantuje. Nechcete-li, nezavazuje ani vás.

Realitní kanceláře a realitní zprostředkovatelé totiž zcela běžně nabízejí a poskytují, ba doslova vnucují právní služby, což je horší o to více, že jen málokterá opravdu spolupracuje s advokátem (a když už, tak třeba jen ve výjimečných komplikovaných případech, jinak poskytuje právní služby nikoliv jeho prostřednictvím, ale přímo), ba zásadně ani nejsou realitní makléři lidé s právnickým vzděláním, ale prosti jakékoliv vzdělání v oboru práva.

Postihy v podobě vysokých pokut – sníží se provize realitek?

Česká advokátní komora dlouho usilovala o intenzivnější a efektivnější postih neoprávněného poskytování právních služeb. Přinejmenším se jí podařilo uzákonit příslušný mechanismus v zákoně s účinností od 1. září 2017, o kterém jsme informovali v textu Kdo vás může u soudu zastupovat a kdy vám jeho odměnu zaplatí neúspěšná protistrana?

Dosavadní postih v rámci trestního řízení nevedl k cíli. Pavel Cechl v odkazovaném textu uvádí, že v r. 2016 bylo ze strany přímo ČAK nebo jednotlivých advokátů podáno 140 trestních oznámení pro neoprávněné podnikání v oblasti poskytování právních služeb, přičemž jen 3 osoby měly být pravomocně odsouzeny. Jsem proto zvědavý, jak se bude vyvíjet situace na realitním trhu, zda v částce provize budou nadále zahrnuty teď již opravdové právní služby poskytované advokáty, či zda si budou muset klienti realitních kanceláří ještě připlácet navíc.

FIN21

A především jsem zvědavý na postup Ministerstva spravedlnosti při postihování těchto realitních kanceláří a dalších vinklářů – falešných advokátů (čas ukáže, jak bude nová právní úprava efektivní a jak bude možnost ukládání pokut ve správním řízení využívána) a případnou judikaturu (rozhodovací praxi správních soudů, která podrobněji určí pravidla) k tomu.

Nejde jen o peníze, ale někdy i o zdraví

Podvodníci a diletanti fušují také do dalších profesí – lékařů, veterinářů, farmaceutů, daňových poradců atp. Příslušná opatření k postihu se chystají, ale jiné profese neumějí tak dobře lobbovat za své zájmy jako advokáti, i když uznejme, že to nedělali jen pro své výdělky, ale i pro ochranu klientů.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).