Hlavní navigace

Británie - jedny z nejnižších daní

8. 3. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Velká Británie patří v Evropské unii mezi země s nejnižší daňovou zátěží. Na druhou stranu je spotřební daní zatížen i prodej automobilů. Jaké daně občané a firmy v Británii platí? A kolik zaplatí za sociální a zdravotní pojištění?

Britský daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. Daňové sazby pro jednotlivá fiskální období jsou vyhlašovány každoročně spolu s představením státního rozpočtu.

Finančního rok ve Velké Británii začíná 1. dubna a končí 31. března následující roku. Hlavním výběrčím daní v Británii je finanční úřad. Inkasuje daně z příjmu fyzických a právnických osob a daň z kapitálových zisků. Obdobný význam má nejvyšší celní úřad, který je zodpovědný za výběr daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Ostatní správa daní a jejich výběr náleží vždy příslušnému resortnímu ministerstvu, které má k dané oblasti nejblíže a kterému po redistribuci příslušný daňový výnos slouží k financování jeho výdajů (např. za výběr daně z motorových vozidel a daně z osobní letecké přepravy je zodpovědné Ministerstvo dopravy).

Tomáš Mužík, ePrávo.cz
Nevíte, jak vyplnit své daňové přiznání? Nechte si poradit od odborníka. Na všechny vaše dotazy v tomto týdnu odpovídá Mgr. Tomáš Mužík, šéfredaktor serveru s právní informatikou – právního informačního deníku www.epravo.czPoradně Jak na daňové přiznání na Měšci.

Daň z příjmů fyzických osob

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou rozděleny na nižší, základní a vyšší sazbu a mají progresivní charakter. V průměru dosahuje daň z příjmu okolo 20 % (patří mezi nižší v Evropské unii).

Každoroční změny doznává pásmo zdanitelného příjmu. Zákonem o dani z příjmu jsou zároveň stanoveny odpočitatelné položky před výpočtem daně (např. na dítě činí 520 GBP). Rozlišují se odpočitatelné položky na jednotlivce a manželský pár, zvláštní sazby existují pro osoby starší 65 a 75 let. Do částky ve výši 1880 GBP ročně se neplatí daň žádná. Přídavky pro matky v domácnosti činí 75 GBP týdně po dobu 26 týdnů.

Daň z příjmu právnických osob

Daň je uplatňována na zisky společností za finanční rok vždy k 31. březnu. Britské společnosti, jejichž účetní rok se neshoduje s tímto termínem, mají daň kalkulovanou proporcionálně na dva finanční roky z důvodu možného rozdílu v daňové sazbě.

Obecně existují dvě sazby daně – první (20 %) je určena pro malé firmy, jejichž zisk za zdaňovací období byl menší než 300 tis. GBP, a druhá, plná sazba 30 %, je pro společnosti se ziskem vyšším než 1,5 mil. GBP. Společnosti se ziskem mezi 300 tis. a 1,5 mil. GBP mají zdanění odstupňované mezi 20 % a 30 % po částech rovných 1/40 rozdílu mezi těmito dvěmi sazbami.

Při výpočtu zdanitelného zisku se používají veškeré standardní nástroje včetně odpočitatelných položek. Společnosti platí daň ze zisku devět měsíců po konci účetního období. Pokud se opozdí v platbě daňové povinnosti, musí zaplatit úrok, který není daňově odečitatelnou položkou.

Daň z kapitálových zisků

Sazby daně z kapitálových zisků jsou obdobné jako v případě daní z příjmů fyzických a právnických osob. Pro fyzické osoby platí zproštění daňové povinnosti až do příjmové částky 6800 GBP. Dále se rozlišují sazby daně na krátkodobé zisky, obchodní aktiva a neobchodní aktiva. Jednotná sazba 25 % je aplikována na výnosy z cenných papírů (jedná se o srážkovou daň, kdy je dotyčnému firmou vyplácena již čistá dividenda či úrok).

Příspěvky na národní pojištění

Příspěvky na národní pojištění jsou hrazeny zaměstnancem i zaměstnavatelem a platí je i osoby samostatně výdělečně činné. Z prvních 278 GBP měsíčního příjmu platí zaměstnanec příspěvek ve výši 2 % a zaměstnavatel ve výši 3 %. Na příjem převyšující tuto částku platí zaměstnanec 8,4 % a zaměstnavatel progresivní sazbu podle výše příjmu až do 10 %.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty se uplatňuje a vybírá v každém stádiu výroby a distribuce zboží a služeb. Plátcem výsledné daně je konečný spotřebitel. V Británii se uplatňují dvě sazby daně – standardní sazba 17,5 % a snížená sazba ve výši 5 %. Ve Velké Británii je nulová sazba na základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení.

Registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty je živnostník nebo firma, která dosáhla ročního obratu více než 51 000 GBP.

Dědická daň a darovací daň

Daň je placena dědicem či obdarovaným v závislosti na hodnotě získaného vlastnictví. Vlastnictví do výše 223 000 GBP je vyňato z daňové povinnosti. Hodnota převyšující tuto částku je zdaněna jednotnou sazbou 40 %.

V případě daně darovací rozhoduje období života donora po okamžiku transferu. Jestliže dárce žije ještě alespoň sedm let, transfer je zproštěn daňové povinnosti. Pro ostatní varianty je uplatňován výpočet na základě tabulky progresivních sazeb. Potenciálního zproštění daně doznávají také dary jednotlivcům a vybraným trustům.

Spotřební daň

Tato daň se vybírá u určitých druhů výrobků (např. alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, minerální oleje, motorová vozidla ad.). Sazby daně jsou každoročně stanoveny parlamentem a jsou obsaženy ve schváleném rozpočtu (např. nafta 2 pence na litr, benzín 3 pence na litr, krabička cigaret 8 pencí, víno 4 pence za láhev, pivo 1 pence za pintu). Daň z motorových vozidel představuje 10 % z velkoobchodní ceny jednostopých a dvoustopých motorových vozidel.

Kolkovné

Vztahuje se na majetkové převody kromě převodu akcií. Pokud hodnota majetku přesahuje 60 000 GBP, platí se kolkovné založené na hodnotových pásmech – mezi 60 000 až 250 000 GBP činí 1 %, 250 000 až 500 000 GBP 2 % a při hodnotě vyšší než 500 000 GBP 3 %. Od kolkovného jsou osvobozeny převody ve prospěch charitativních organizací.

Obecní daně

Místní úřady a obce v Británii jsou zodpovědné za poskytování celé řady služeb pro veřejnost (vzdělání, zdravotní služby, policie, požární ochrana…). Tyto úřady financují své potřeby kombinací vládních dotací, výběrem podnikatelských poplatků od podnikatelů a obecních daní (od místních rezidentů).

FIN21

Plátci podnikatelských poplatků jsou firmy vlastnící nebo užívající nemovitosti na území obce pro výkon své činnosti. Jejich výše je odvozena od placeného nájmu za užívání tohoto majetku nebo potenciálního nájmu, který by mohl být získán za komerční nemovitost ve vlastnictví. Jsou centrálně stanoveny zvlášť pro Anglii, Wales a Skotsko.

Sazba obecních daní se pohybuje od 39 % do 43,2 %. Obecní daň se vybírá z rezidenčních domů a bytů v závislosti na počtu a situaci osob, které prostory obývají. Daň je stanovena podle pásem tržní hodnoty rezidenční plochy či nemovitosti. Existuje velké množství výjimek na snížení nebo úplné vyjmutí z této daňové povinnosti.

Anketa

Jaká je podle vašeho názoru optimální daňová zátěž?

15 %
69 %
12 %
1 %
3 %
Odpovědělo 162 čtenářů.

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).