Hlavní navigace

Daň z příjmu: Jak neplatit víc

8. 3. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Noční můra všech "fyzický osob" je po roce opět tady. Na vyplnění daňového přiznání zbývají poslední tři týdny. Víte, co si všechno můžete odečíst od daňového základu, abyste státu neplatili víc, než musíte?

Většina zaměstnanců má přiznání daní ze závislé činnosti za rok 2003 už několik týdnů za sebou. Teď jsou na řadě „nezávislé“ fyzické osoby.

Čas pro odevzdání přiznání na finančním úřadě a zaplacení daně z příjmu máte do konce března. Každý sice ví, že není dobré nechávat odevzdání daňového přiznání na poslední chvíli, ovšem každoroční fronty na finančním úřadě svědčí o tom, že jen málokdo se donutí zasednout k růžovému formuláři s dostatečným předstihem. Největší fronty se nám tu tvoří tak poslední týden v březnu, říká úřednice z Finančního úřadu pro Prahu 4.

Pokud vám sumu, kterou musíte odvést státu, počítá daňový poradce, můžete být v klidu. Pro vás platí lhůta do 30. června.

Kdo daňové přiznání nestihne podat ve stanoveném termínu, musí počítat s navýšením daně. Finanční úřad může stanovit penále až do výše 10 % dlužné částky. S každým dalším dnem se dluh zvyšuje o úroky. Navíc ten, kdo své daňové přiznání podá později, se vystavuje riziku, že se mu na přiznání úředníci podívají důkladněji.

Základ daně tvoří souhrnné příjmy za kalendářní rok 2003. A to příjmy peněžní i nepeněžní. Pokud chcete vědět, jak postupovat, když vám zaměstnavatel poskytl služební automobil i k soukromému užití, přečtěte si článek Petra Bukače: Nechte si vrátit daně.

První položkou, která vám sníží základ daně, je nezdanitelná částka na poplatníka. Každý poplatník daně si může základ daně snížit o 38 040 Kč.

Pokud s ním v domácnosti žije dítě, které musí vyživovat, může si odečíst dalších 23 520. Vyživovaným dítětem se rozumí každé dítě vlastní, osvojené či v péči, které nedosáhlo zletilosti. U zletilého dítěte si tuto částku můžete odečíst, jen pokud není dítě starší 26 let a zároveň se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo mu zdravotní stav zabraňuje studovat či pracovat.

U těžce postiženého dítěte, které je držitelem průkazu ZTP/P, lze tuto částku zdvojnásobit.

Další částku, 21 720 Kč, můžete ročně uplatnit na manžela či manželku ze společné domácnosti, jestliže nemá vlastní příjem přesahující za loňský rok 38 040 Kč. U manžela či manželky s průkazem ZTP/P se opět odečitatelná částka zdvojnásobuje.

Pokud jako poplatník pobíráte částečný invalidní důchod, můžete si základ daně snížit o 7 140 Kč (v případě plného invalidního důchodu se částka zvyšuje na 14 280).

Jestliže máte zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce, a doložíte to průkazem ZTP/P, základ daně se snižuje o 50 040 Kč.

Poslední částka, 11 400 Kč, je nezdanitelnou položkou pro všechny poplatníky připravující se na budoucí povolání prezenčním studiem. Tuto sumu si tedy může odečíst každý student mladší 26 let. U studentů v doktorském studiu se tato lhůta prodlužuje až do dovršení 28 let.

Co si můžete odečíst od základu daně
Odčitatelná položka Základ daně se sníží o
Poplatník (nezdanitelné minimum) 38 040 Kč
Vyživované dítě *) 23 520 Kč
Manželka/manžel ve společné domácnosti s vlastními příjmy do 38 040 Kč *) 21 720 Kč
Pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod 7 140 Kč
Pobírá-li poplatník plný invalidní důchod 14 280 Kč
Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P 50 040 Kč
Je-li poplatník studentem (do 26, resp. 28 let věku) 11 400 Kč
Dary na vymezené účely až 10 % základu daně
Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru na financování bytových potřeb až 300 000 Kč
Příspěvky poplatníka na penzijní připojištění se státním příspěvkem až 12 000 Kč
Poplatníkem zaplacené pojistné na kapitálové pojištění s výplatou plnění nejdříve po 60 měsících a v 60 letech věku poplatníka až 12 000 Kč

*) V případě držitele průkazu ZTP/P se odčitatelná položka zvyšuje na dvojnásobek

Na ty, co byli v loňském roce štědří, čeká odměna v podobě odpočitatelné položky za poskytnuté dary. Týká se to však jen vymezených účelů. Na odpočet až 10 % základu daně máte nárok, když jste svůj dar poskytli fyzickým či právnickým osobám provozujících obecně prospěšnou činnost. Pokud tedy váš dar směřoval k hasičům, opuštěným zvířátkům či politikům, můžete si ho ze základu odečíst. Podmínkou je, aby byla souhrnná hodnota daru minimálně 2 % či 1 000 korun ze základu daně.

Je-li vám milá každá koruna a nechali byste si pro ni koleno vrtat, zvažte dárcovství krve. Za každý bezpříspěvkový odběr ke zdravotním účelům si můžete ze základu daně odečíst 2 000 korun.

Obrovská popularita stavebního spoření se řadě poplatníků postará o další odpočitatelné položky. Odečítají se úroky z hypotečního úvěru (bez započtení státních příspěvků) a z úvěru stavebního spoření až do výše 300 000 tisíc za domácnost. Omezením je, že úvěr musí být použit pouze na financování zákonem stanovených bytových potřeb. Odečíst si úroky v případě, kdy byl hypoteční úvěr využit k řešení nebytových potřeb, je protiprávní a dopouštíte se tak daňového úniku.

Úspora při odečtu úroků z hypotečního úvěru se pohybuje v řádech tisíců. Například rodina s dvěma malými dětmi, která čerpá hypotéku 1 milion korun na deset let a má měsíční příjem 25 000 korun, ušetří při uplatnění odpočitatelné položky na dani 4 320 Kč za rok.

Tomáš Mužík, ePrávo.cz
Máte z vyplňování daňového přiznání zlé sny? Potřebujete radu odborníka? Zeptejte se v Poradně Jak na daňové přiznání Mgr. Tomáše Mužíka, šéfredaktora serveru s právní informatikou – právního informačního deníku www.epravo.cz. Společnost epravo.cz je exkluzivním dodavatelem právní informatiky portálů předních českých deníků.

Další položkou, o kterou můžete svůj daňový základ snížit a ušetřit až několik tisíc, jsou příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Odpočítat si můžete příspěvky nad 500 korun měsíčně. Celkovou sumu získáte tak, že sečtete své celoroční platby na účet penzijního připojištění se státním příspěvkem a od něj odečtete 6 000 korun. Maximální částka odpočtu může být 12 000 korun.

Pokud máte měsíční příjem například 15 000 korun a každý měsíc na svůj účet penzijního připojištění přispíváte 1 500 Kč (z daňového hlediska nejvhodnější částku), daň se sníží o 2 400 Kč.

Poslední odpočitatelná položka náleží osobám, které si platí soukromé životní pojištění. Základ daně sníží pojistné hrazené na účet životního pojištění. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po uplynutí 60 měsíců od uzavření smlouvy a současně po dosažení 60 let věku pojištěného poplatníka. Maximální odečet opět činí 12 000 korun. Úspora na dani při měsíčním příjmu 15 000 korun a maximálním odečtu činí 2 400 Kč.

Na příští rok vláda připravuje malou revoluci v systému odpočitatelných položek. Ministr financí Bohuslav Sobotka plánuje zrušení některých položek snižujících základ daně a místo nich zavedení přímého odečtu z daně. Každý si bez ohledu na výši příjmu odečte stejně. Konkrétně má být zrušena například odčitatelná položka na vyživované dítě. Místo dosavadního odečtu ze základu daně 23 520 Kč by si každá oprávněná osoba odečetla 6 000 Kč přímo z daně. Z nového systému získají především rodiny z nižšími příjmy. Poplatník s příjmem 15 000 korun a dvěma vyživovanými dětmi tak příští rok na dani díky novému systému odpočtu ušetří více než tři tisíce korun.

Anketa

Podáváte daňové přiznání včas?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).