Hlavní navigace

Výše DPH v zemích EU

22. 12. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Daň z přidané hodnoty není ve všech státech Evropské unie stejná. Kde je nejvyšší, a kde naopak nejnižší? Na které zboží a služby mohou vlády jednotlivých členských států uvalit nižší sazbu daně? Budeme schopni naší sazbou konkurovat sousedním státům?

Výše DPH v zemích Evropské unie je současně i pro nás velmi důležitá, neboť v současné době probíhá v České republice harmonizace s evropskými právními předpisy upravující výši, místo zdanění a odvodu DPH.

Jak funguje DPH?

Daň z přidané hodnoty je všeobecná daň ze spotřeby, kterou se zatěžuje přidaná hodnota zboží a služeb. Daň se vybere v každém článku výroby, distribuce a při prodeji zboží a služeb, na které se vztahuje. V konečném důsledku tuto daň zaplatí poslední spotřebitel.

To ovšem neznamená, že nese veškerá náklady daně spotřebitel. Na koho daň v konečném důsledku dopadne nejvíce, zda na spotřebitele nebo na výrobce, závisí na elasticitách nabídky a poptávky.

Daň z přidané hodnoty je stanovena procentem z ceny a skutečné daňové zatížení je zřejmé z každého článku výroby a distribuce. Plátci daně mohou snížit svou daňovou povinnost o částku, kterou zaplatili oni sami ostatním plátcům DPH při koupi zboží nebo materiálu pro své obchodní aktivity.

Tento systém zajišťuje, že daň je „neutrální“ pro plátce DPH a zároveň se DPH fakticky přesouvá výrobním a distribučním řetězcem a nezáleží na tom, kolika články projde. DPH se uplatňuje ve všech členských státech unie. Přestože legislativa zřizující DPH je stanovena na národní úrovni, jsou jednotlivé zákony členských zemí závislé na určitých parametrech, které jsou pevně dány ve směrnicích EU.

Zdanění transakce

Pro určení místa zdanitelného plnění u služeb je obecně v EU, stejně jako v ČR, rozhodující sídlo nebo bydliště poskytovatele služby. Toto pravidlo má však řadu výjimek:

 • Finanční a pojišťovací služby
 • Poradenské služby
 • Pronájem pracovních sil
 • Pronájem zboží
 • Převod práv
 • Reklamní služby
 • Služby rozhlasového a televizního vysílání
 • Služby zprostředkovatelů
 • Telekomunikační služby

Místo zdanění těchto služeb je sídlo jejich příjemce v případě, že příjemce je ze státu mimo EU nebo byl registrován jako plátce DPH v jiném členském státě než poskytovatel služby.

Standardní sazby DPH v Evropské unii

Základní sazby DPH nesmí být v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2005 nižší než 15 %, každý členský stát může aplikovat jednu až dvě snížené sazby, jež nesmí být nižší než 5 %. Realita je ovšem taková, že v šesti členských státech je aplikována sazba nižší než 5 % (Řecko – 4 %, Španělsko – 4 %, Francii – 2,1 %, Irsko – 4,3 %, Itálie – 4 %, Lucembursko – 3 %), a některé země dokonce aplikují nulovou sazbu na vybrané produkty, např. Velká Británie na dětské oblečení. Této sazbě daně se říká super redukovaná sazba DPH.

Základní sazby DPH v členských zemíchk 1. 10­. 2003
Země Výše daně v %
Belgie 21
Dánsko 25
Německo 16
Řecko 18
Španělsko 16
Francie 19,6
Irsko 21
Itálie 20
Lucembursko 15
Nizozemí 19
Rakousko 20
Portugalsko 19
Finsko 22
Švédsko 25
Velká Británie 17,5

Pramen: Eurostat

Mezi prvotní cíle daňové politiky EU patří zajištění hladkého fungování jednotného trhu prostřednictvím harmonizace národních legislativ upravující daň z přidané hodnoty.

Seznam zboží a služeb, které mohou podléhat snížené sazbě DPH:

 • Potraviny
 • Dodávky vody
 • Lékařské výrobky
 • Zdravotnické prostředky, včetně dětských sedaček
 • Přeprava cestujících a jejich zavazadel
 • Knihy, brožury, letáky a podobné tiskařské výrobky, noviny, periodika vyjma materiálů plně nebo podstatně určených k reklamě
 • Vstupné na kulturní události, zpřístupnění příjmu vysílacích služeb
 • Služby spisovatelů, skladatelů a umělců
 • Dodání, výstavba, opravy a technické zhodnocení budov, které jsou součástí sociální politiky
 • Dodávky zboží a služeb obvykle k použití v zemědělské výrobě vyjma investičního majetku
 • Služby ubytovací
 • Vstupné na sportovní události
 • Používání sportovních zařízení
 • Zboží a služby dodané charitativními organizacemi
 • Pohřebnictví a související služby
 • Lékařská a dentální péče, pokud není osvobozena od daně
 • Úprava odpadních vod a svoz odpadu a úklid ulic

Pramen: Šestá směrnice EU (77/388/EEC)

Tip do článku - účto fakturace duben

Snížené sazby DPH v zemích EUk 1. 10. 2003
Země Výše daně v %
Belgie 6
Dánsko  –
Německo 7
Řecko 8
Španělsko 7
Francie 5,5
Irsko 12,5
Itálie 10
Lucembursko 6
Nizozemí 6
Rakousko 10
Portugalsko 5
Finsko 8
Švédsko 6
Velká Británie 5

Pramen: Eurostat

V Dánsku platí jednotná sazba DPH ve výši 25 %, v některých členských státech je zvláštní parkovací sazba DPH (Belgie – 12 %, Irsko – 12,5 % a Lucembursko – 12 %).

Anketa

Kolik by měla činit základní sazba DPH v České republice?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).