Hlavní navigace

130 tisíc za prasklou hadičku. Vlastník bytu škodu platit nemusí, zodpovědný je nájemce

20. 8. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Prasklá hadička ke splachovači způsobila vysokou škodu, když voda z ní zatopila sousedy. Kdo ji zaplatí? Majitel bytu, nebo uživatel? Co je drobná údržba bytu a kdo ji hradí?

V bytě praskla umělohmotná hadička vedoucí do splachovače WC. V důsledku toho došlo k intenzivnímu vytopení spodního bytu, kde voda poškodila celou řadu věcí. Uživateli bytu vznikla škoda odhadovaná na 129 575 Kč, které chtěl zaplatit po majiteli bytu nad ním. A vůbec to nebyla škoda celková. Žalován byl jenom rozdíl mezi skutečnou škodou a vyplaceným pojistným plněním.

Ani soud prvního stupně, ani soud odvolací však nárok na náhradu škody uživateli vytopeného bytu vůči majiteli horního byt nepřiznal. Soud prvního stupně konstatoval, že vlastník bytu nemohl předvídat každou možnou škodu, která vznikne v důsledku používání jakékoli části jeho bytu. Škodu způsobila nešťastná náhoda, které vznikla shodou okolností v době nepřítomnosti nájemce v bytě, nikoliv protiprávním jednáním zažalovaného majitele. Odvolací soud se s tím ztotožnil.

A ani Nejvyšší soud ČR neuložil vlastníkovi bytu zaplatit škodu. Sice v rozsudku ze září roku 2017 konstatoval (spis. zn. 25 Cdo 450/2016), že porušení povinnosti pronajímatele předat a udržovat byt ve stavu způsobilém řádného užívání může představovat i porušení právní povinnosti ve vztahu k osobě, která není smluvní stranou v nájemním vztahu, tedy nejenom k nájemci. Jenže za porušení povinnosti vlastníka bytu, který byt pronajímá, nelze v době trvání nájmu považovat právě prasknutí umělohmotné hadičky vedoucí do splachovače WC, v jehož důsledku byl zatopen dolní byt.

Rozhodující je, zda měl majitel bytu v rámci nájemního vztahu povinnost zajistit údržbu a řádný stav popsané součásti bytu.

Drobná údržba je na nájemci

Obecnou a základní povinností pronajímatele bytu je sice zajišťovat, aby byl byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, konstatoval Nejvyšší soud ČR, avšak je již povinností nájemce zajišťovat, provádět a také ze svých prostředků hradit takzvané drobné opravy a běžnou údržbu bytu.

Údržba a oprava přívodové hadičky WC spadá pod opravu splachovačů. Jak podle výslovného znění právního předpisu provádějícího občanský zákoník, tak z povahy věci, neboť jde o natolik detailní součást zařízení bytu, že je jasné, že v této věci nemůže platit obecná povinnost pronajímatele řádně udržovat byt.

V posuzované věci proto šlo o závadu na zařízení, k jehož údržbě a případným opravám je povolán nájemce. Případ byl sice posuzován podle zrušeného občanského zákoníku a prováděcího předpisu k němu, ale totéž platí i podle nového občanského zákoníku a k němu vydaného prováděcího předpisu. O tom, oč se musí starat nájemce, jaké opravy a do jakého limitu musí platit, jsme psali v textu Hádky pronajímatelů a nájemců po 2 letech končí

Vzhledem k tomu, že v nájemní smlouvě nebylo stanoveno jinak (tedy že jde vše ohledně údržby a oprav na vrub pronajímatele), hradí drobné opravy nájemce, který je povinen závady odstranit. Povinnost udržovat přívodovou hadičku k WC ve stavu, aby nepraskla, musí tedy nájemce, nikoliv pronajímatel bytu. Poškozený uživatel spodního bytu měl tedy žalovat ne vlastníka bytu, ale jeho uživatele-nájemce.

Jasná pravidla

Jestliže jste tedy nájemcem bytu, dejte si pozor. Pokud se vlastník výslovně nezavázal ve smlouvě k provádění veškeré, tedy i běžné, údržby, musíte běžnou údržbu provádět vy. A to včetně takových maličkostí, jako je hadička ke splachovači WC. Odpovídáte také za případnou škodu.

V opačném gardu budiž toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR varováním pro pronajímatele, pokud se rozhodli poskytnout nájemcům absolutní komfort a zavázali se k veškeré údržbě bytu. I poškození, prasknutí, zpuchření součástky za pár korun může způsobit velkou škodu, kterou jsou pak povinni poškozeným nahradit.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).