Hlavní navigace

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě

Při poskytování dávky je testován čistý příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se přitom považuje i rodičovský příspěvek. Rodiny, jejichž čistý příjem přesahuje 2,7násobek životního minima rodiny, nemají nárok na přídavek na dítě.

Výše přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě je stanovena pevnou částkou podle tabulky:

Věk dítěte Základní příspěvek Zvýšený příspěvek Rozhodný příjem pro přiznání
do 6 let 630 Kč 1130 Kč 2,7násobek životního minima
6–15 let 770 Kč 1270 Kč 2,7násobek životního minima
15–26 let 880 Kč 1380 Kč 2,7násobek životního minima

Kdy dostanete zvýšený příspěvek na dítě

Pokud alespoň jeden rodič v kalendářním měsíci rozhodného období pracuje nebo pobírá dávky, které vycházejí z výdělečné činnosti a příjem nahrazují (dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci nebo rodičovský příspěvek, na který vznikl nárok po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství), získáte na přídavcích více. A to o 500 Kč za měsíc.

Co to znamená?

V případě příjmů ze závislé činnosti se v této souvislosti zohledňuje fakt, zda dosahují alespoň životního minima.

U hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro účely přídavku na dítě příjem započítá ve výši odpovídající polovině průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, a to i když je ve skutečnosti nižší.

U vedlejší činnosti se příjem zohlední ve skutečné výši. Započítávají se příjmy podle posledního daňového přiznání tak, že za každý měsíc se započte jedna jejich dvanáctina. V případě, že podnikáte teprve od letoška, ale za loňský rok jste ještě daňové přiznání nepodávali, se započte za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství nebo za každý měsíc vedlejší činnosti částka, kterou uvádíte v prohlášení o příjmu.

Výplata přídavku na dítě

Přídavek na dítě je vyplácen v měsíčních intervalech. Běžně se vyplácí rodičům nezaopatřeného dítěte (ti se buď dohodnou, kdo z nich bude příjemcem přídavku, nebo o tom rozhodne úřad práce). Pokud jde o zletilé nezaopatřené dítě, vyplácí se přídavek přímo tomuto dítěti v hotovosti, pokud toto dítě nesdělí jiný způsob výplaty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).