Hlavní navigace

Zvyšuje se stravné na pracovních cestách a náhrada za prémiový benzín

29. 8. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Konečně byly zvýšeny sazby stravného, které už delší dobu neodpovídaly reálným cenám jídla a nápojů v restauracích. Zvýšení sazeb cestovních náhrad se však netýká 95oktanového benzínu a nafty.

Kdo ze zaměstnanců nemá řádnou účtenku za nákup benzínu, má nárok na proplacení cen pohonných hmot od zaměstnavatele podle vyhlášky. To platí zvláště v situaci, kdy jel na pracovní cestu vlastním vozem, a nikoliv vozem firemním s podnikovou kartou na benzín či naftu.

Podle účtenky nebo podle vyhláškových sazeb

Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem k zákoníku práce, tedy vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vyhláškové ceny benzínu a nafty

Dosavadní vyhlášková cena za 1 litr 98oktanového automobilového benzínu byla do pátku 19. srpna 2022 40,50 Kč.

Ovšem vyhláška č. 237/2022 Sb. (novelizující vyhlášku č. 511/2021 Sb.) ji zvýšila od soboty 20. srpna 2022 na 51,40 Kč/l.

Běžně se vyhláškové ceny určují vždy k 1. lednu nového kalendářního roku. A tyto ceny dříve platily po celý rok. V mimořádném termínu se ceny mění, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z cen ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. To se děje letos s ohledem na zdražování a inflaci opakovaně. Uvidíme, jaký vývoj cen bude dále v průběhu roku. O změnách vyhláškových cen vás budeme informovat.

Ostatní vyhláškové ceny pohonných hmot se (aspoň prozatím) nemění.

Aktuální průměrné ceny PHM pro výpočet náhrad

 • 44,50 Kč/l benzínu 95
 • 51,40 Kč/l benzínu 98+
 • 47,10 Kč/l nafty
 • 6 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut

Beze změny zůstávají i amortizační sazby při použití vlastního vozidla na pracovní cestu.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně

 • 1,30 Kč/km u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • 4,70 Kč/km u osobních silničních motorových vozidel a při použití přívěsu nejméně o 15 % více,
 • 9,40 Kč/km nákladních vozů, autobusů nebo traktorů

Konečně se do vyhláškových sazeb stravného promítlo zvýšení cen jídla a pití

Dříve či později se dalo s ohledem na všeobecné zdražování a inflaci očekávat zvýšení sazeb stravného při pracovních cestách. A to přinesla konečně též právě výše zmíněná vyhláška.

U stravného vám nepomůže to, kolik jste skutečně za jídlo a pití či menší občerstvení skutečně platili. Rozhodující jsou sazby stanové vyhláškou, i když zaměstnavatel může za určitých okolností vyplácet vyšší stravné než určené vyhláškou.

Připomeňme, že stravné nepředstavuje náhradu celkových nákladů zaměstnance na stravování během pracovní cesty, neboť ten by se stravoval, i kdyby na pracovní cestě nebyl. Při vyplácení tzv. diet je lhostejné, zda zaměstnanec opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumoval, nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování, nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru, nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Stravné pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb, specifikovaný v § 109 odst. 3 zákoníku práce) poskytuje zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši

 • 120 Kč až 142 Kč (dosud to bylo 99 až 118 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 181 Kč až 219 Kč (dosud to bylo 151 až 182 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 284 Kč až 340 Kč (dosud to bylo 237 až 283 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Nové sazby se uplatňují od 20. srpna 2022.

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí (intervalu), stravné nemůže být nižší než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Minimální standardy pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši nově (od 20. srpna 2022):

 • 120 Kč (bylo 99 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 181 Kč (bylo 151 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 284 Kč (bylo 237 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Příklady účtování jsou popsány v článku Tuzemské stravné a náhrady PHM za auto 2022.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).