Hlavní navigace

Konečná podoba pomoci s energiemi je na světě. Domácnosti dostanou až 15 tisíc Kč

26. 8. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pro letošní zimu a pro rok 2023 máme jasno. Všem domácnostem se dostane pomoci ve formě úspory za energie ve výši cca 15 tisíc Kč. Ať už topíte plynem, nebo elektřinou, ve výsledku by měla být podpora přibližně stejně vysoká.

Vláda schválila na svém zasedání 24. srpna 2022 finální podobu pomoci domácnostem v současné energetické krizi. Domácnosti dosáhnou na finanční úsporu v průměrné výši 15 000 Kč, z toho průměrně 4000 Kč získají už letos. Na pomoc mají nárok všechny domácnosti, tedy i ty, které jsou napojeny na centrální dodavatele tepla, jako jsou domovní kotelny nebo centrální výtopny. Konkrétní výše bude určena podle způsobu vytápění a výše spotřeby energie.

U elektřiny se sleva bude odvíjet od distribuční sazby každé jednotlivé domácnosti, u plynu zase od plánované spotřeby. Domácnosti vytápěné  z domovní kotelny nebo centrálním zásobováním teplem dostanou paušální slevu na jeden byt.

Vládní podpora se bude týkat:

  • úsporného tarifu,
  • odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Ty jsou vyjmenovány v § 2 zákona 165/2012 Sb. Tento poplatek platíme všichni, bez ohledu na to, čím topíme, a jeho výši každoročně stanovuje Energetický regulační úřad. Pro letošní rok je jeho výše stanovena 599 Kč (včetně DPH) za každou spotřebovanou megawatthodinu. K odpuštění poplatku dojde od 1. října 2022.

Kompenzace v podobě úsporného tarifu dostanou všechny domácnosti, POZE budou odpuštěny nejen domácnostem, ale také firmám a institucím.

Co je to úsporný tarif?

Je to mechanizmus, který umožní, aby se ke všem domácnostem dostala vládní podpora na energie. Prostřednictvím tohoto systému je možné posílat peníze opakovaně a podle potřeby, zároveň i adresně. Systém vytvořilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu se zástupci energetických společností napříč celým energetickým trhem, tedy obchodníků a distributorů, a dalšími odborníky. Na systém bude dohlížet Energetický regulační úřad (ERÚ), výplatu peněz zajistí Operátor trhu s energiemi (OTE).

Jak podporu získáte?

Tato forma finanční podpory od státu neznamená, že dostanete příspěvek na energie na účet, ale příslušná konkrétní částka bude pro každou domácnost odečtena z konečné ceny za dodávky energie. První vlna podpory se odehraje už zanedlouho, na začátku topné sezóny 2022, a poznáte ji na vyúčtování. Topná sezóna začíná vždy 1. září a končí 31. května.

Druhá vlna podpory přijde uprostřed topné sezóny po 1. únoru 2023 a bude už kalkulovat s případnými změnami ve způsobu vytápění a s aktuální výší spotřeby.

To, čemu říkáme deštník proti drahotě, tedy systém základních a cílených opatření proti drahotě, dnes dostal finální podobu. Vláda na pomoc občanům vyčlenila celkem 177 mld. Kč. Podle mezinárodního srovnání nezávislé evropské instituce IFIs jsme v míře pomoci občanům ve vztahu k HDP na čtvrtém místě v rámci celé Evropské unie. Tak masivní, cílená, aktivní je pomoc, kterou pro české občany naše vláda připravila, uvedl po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).

Konečnou podobu získaly příspěvky z úsporného tarifu, kterou domácnosti dostanou letos v říjnu. Ta bude ve výši 2000 Kč nebo 3500 Kč v závislosti na využívaném tarifu.

Většina domácností tak díky odpuštění poplatků za podporované zdroje energie i příspěvku z úsporného tarifu získá pomoc ve výši alespoň čtyři tisíce korun. Tento postup bude také administrativně nejjednodušší a umožní pomoc rozdělit spravedlivě i s ohledem na odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Rozhodný den, tj. den, kdy distributor určí, jaký máte tarif a jakou kompenzaci tedy dostanete, je stanoven na 23. srpna 2022.

Příspěvek na úhradu domácnostem v r. 2022 (bez POZE)
Distribuční sazba Výše příspěvku
D01d 3500 Kč
D02d 3500 Kč
D25d 3500 Kč
D26d 2000 Kč
D35d 2000 Kč
D45d 2000 Kč
D56d 2000 Kč
D57d 2000 Kč

Odpuštění poplatku za podporované zdroje elektřiny (POZE) nastane od letošního října a bude pokračovat až do konce roku 2023.

V příštím roce bude příspěvek z úsporného tarifu poskytnut na jednotlivé komodity zvlášť. Výše podpory jsme nastavili tak, aby zohlednily také POZE. Jejich odpuštění totiž pomůže více domácnostem s vyšší spotřebou elektřiny,  uvedl ministr Síkela. 

V součtu získají domácnosti za obě formy pomoci, tedy úsporného tarifu i odpuštění POZE za oba dva roky, přibližně 15 000 Kč.

Příspěvek na úsporný tarif domácnostem v roce 2023 (bez poplatků a POZE)
Distribuční sazba Výše příspěvku
D01d 400 Kč
D02d 800 Kč
D25d 1500 Kč
D26d 2000 Kč
D35d 2000 Kč
D45d 2000 Kč
D56d 2000 Kč
D57d 2000 Kč
Příspěvek úhrady nákladů plynu v r. 2023
Pásma spotřeby plynu (v MWh) Výše příspěvku
0–1,89 200 Kč
1,89–7,56 1700 Kč
7,56–15 3700 Kč
15–25 6200 Kč
25–45 7800 Kč

Pomoc od státu dostanou všechny domácnosti bez ohledu na to, zda primárně využívají elektřinu, plyn, nebo jiná paliva.

Nikdo nebude muset letos o nic žádat, všichni pomoc uvidí v nejbližším vyúčtování elektřiny nebo si o tuto částku mohou snížit zálohu na elektřinu, kterou platí trvalým příkazem. Pokud platí zákazník zálohu bankovním inkasem nebo prostřednictvím SIPO, upraví výši zálohy o poskytnutou slevu dodavatel elektřiny, uvádí web MPO.

Jak to bude u domácností, které topí plynem a méně používají elektřinu?

Nezáleží, jestli domácnost vytápí plynem nebo zda má teplo zajištěno z centrální teplárny či domovní kotelny. Pokud má také smlouvu s dodavatelem elektřiny, obdrží příspěvek ve výši 2000 Kč nebo 3500 Kč.

Úsporný tarif je nastaven tak, aby se doplňoval s odpuštěním POZE. Protože toto řešení zvýhodňuje domácnosti, které více používají elektřinu a zejména s ní vytápějí, jsou příspěvky na plyn nastaveny na vyšší částku než na ty na elektřinu. Domácnosti „jedoucí“ na plyn, centrální vytápění a kotelny tak nepřijdou zkrátka.

Dostanou podporu i lidé bydlící na chatě?

Sleva bude určena podle toho, jaký tarif máte. Na víkendový tarif D61d příspěvek nedostanete. Na všechny ostatní tarify však ano.

Je možné kombinovat oba druhy příspěvků?

Jestliže žijete v domácnosti, ve které používáte i plyn i elektřinu, pak máte nárok na oba příspěvky úsporného tarifu. Například u tarifu D02d dostanete za letošní rok 3500 Kč a za příští rok 800 Kč. Přibližnou spotřebu plynu můžete mít například 17 MWh, což pro vás bude znamenat další příspěvek od státu ve výši 6200 Kč. A zároveň ještě ušetříte 599 Kč za každou MWh na POZE.

Co musí pro získání příspěvku udělat domy s centrálním vytápěním?

Ačkoli letos dostanou všechny domácnosti příspěvek automaticky, pro příští rok už je nutná aktivita výborů společenství bytových jednotek (SVJ) nebo družstev. Do 30. listopadu 2022 musí SVJ nebo družstvo předat distributorovi elektřiny nebo plynu, se kterým má smlouvu o připojení, informaci o počtu bytových jednotek (nikoli tedy obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce energie). Distributor tento seznam předá operátorovi trhu, který je předá s dalšími informacemi a finančními prostředky obchodníkům. Obchodník pak zohlední příspěvky do nejbližší zálohy či vyúčtování zákazníkovi.

Zároveň také musí SVJ či družstvo předat informaci o počtu bytových jednotek dodavateli tepelné energie. Ten předá údaje operátorovi trhu, který je pak s dalšími informacemi a finančními prostředky zašle zpátky k dodavatelům tepelné energie. Poté jsou rovněž povinni zohlednit příspěvek do záloh a vyúčtování.

Na podnikání se úsporný tarif nevztahuje

Ačkoli od poplatku za obnovitelné zdroje energie budou až do konce roku 2023 osvobozeny jak domácnosti, tak i firmy, úsporný tarif se firem či živnostníků, kteří mají odběr přihlášený na IČO, netýká. Jedná se pouze o „déčkové“ tarify, tedy tarify pro domácnosti. Pokud uživatel používá vytápěný prostor jako provozovnu, pak se na něj pomoc nevztahuje. Taková podpora by musela nejprve projít notifikací u Evropské komise.

Na zimu máme plynu dost, tvrdí vláda

Kromě toho, že lidé dostanou plošně příspěvky v rámci úsporného tarifu a ušetří na POZE, vláda zajistila nákup plynu do strategických rezerv za 8 mld. Kč a investovala do pomoci obchodníkům s naplňováním terminálů. Nakoupila také podíl v LNG terminálu.

Tyto kroky možná neuvidí občané okamžitě ve svých peněženkách, ale postupně je pocítí mnohem víc než státní finanční příspěvky. Stát výrazně pomohl tomu, aby Česká republika měla na zimu dostatek plynu, a podílem v LNG terminálu také přispěl k tomu, aby se začala zbavovat závislosti na ruském plynu. Zbavení se závislosti na plynu z Ruska nám umožní stabilizovat také ceny plynu, které budou postupně klesat, informuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

MPSV musí upravit normativy pro příspěvky na bydlení

Vláda zároveň dala za úkol MPO zpracovat aktuální odhady nárůstu výdajů za energie, které potom dostane na stůl ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). To bude muset navýšit kvůli tomuto příspěvku normativní náklady na bydlení tak, aby souzněly s aktuálním nárůstem cen. Tím se zvýší i dávky na bydlení.

Přehledně: Jaká státní opatření vám pomohou zvládnout drahotu? Přečtěte si také:

Přehledně: Jaká státní opatření vám pomohou zvládnout drahotu?

Normativ tam musí být jako určitá pojistka proti případnému zneužívání, přesto ho budeme aktualizovat. Od začátku roku tam je jasný vývoj: když jsem přebíral ministerstvo, tak 50 % žadatelů bylo stropováno normativem, dnes je to zhruba 30 procent, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pokud by se i přes tato všechna opatření někteří lidé dostali do těžké životní situace, je připravena série dalších opatření v rámci pomoci v hmotné nouzi, jako jsou například doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek na živobytí a podobně, řekl premiér Fiala.

Další pomoc: 5000 Kč na dítě a třetí valorizace důchodů za rok

Od poloviny srpna 2022 ministerstvo práce a sociálních věcí vyplácí jednorázovou pomoc rodinám s dětmi ve výši 5000 Kč. Příspěvek je určen na každé dítě ve věku do 18 let. V tuto chvíli už MPSV vyplatilo dávku pro více než 830 000 dětí. 

Od září 2022 se také zvýší důchody lidem pobírajícím některou z forem důchodu, to znamená starobní, invalidní, pozůstalostní nebo sirotčí. Tentokrát důchodci dostanou přidáno v průměru 700 Kč. V průběhu roku 2022 to bude třetí valorizace, v lednu bylo průměrné přilepšení o 805 Kč a v červnu o 1017 Kč. Další pomoc pro důchodce přijde opět v lednu 2023, kdy se dočkají zvýšení o 850 Kč.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).