Hlavní navigace

Zkušební doba, co všechno o ní potřebujete vědět

1. 10. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Máte nárok na odškodnění, když zaměstnavatel nedodržuje zákonem daná pravidla zkušební doby? Jak dlouho může zkušební doba trvat? Jak se sjednává? Lze ji prodloužit nebo zkrátit? Jak ukončit pracovní poměř ve zkušební době?

Zkušební doba dává zaměstnanci i zaměstnavateli možnost posoudit, zda jim pracovní poměr a jeho podmínky vyhovují. A pokud nevyhovují, lze jej velmi snadno a rychle ukončit. Vy jako zaměstnanec posoudíte, zda vám vyhovuje náplň práce, pracovní doba, pracovní prostředí, pracovní kolektiv, výhody a benefity se zaměstnáním spojené a v neposlední řadě pak výše mzdy nebo platu. Se mzdou v soukromém sektoru je to jednoduché, její výši od počátku znáte, máte ji dohodnutu v pracovní smlouvě nebo určenou zaměstnavatelem ve mzdovém výměru.

Víte tedy, za kolik děláte a budete dělat, snad až na nějaké odměny nebo prémie navíc. Pokud jsou odměny odvislé od pracovního výkonu, znáte kritéria, jak je získat. Je to jen na vás. Můžete si spočítat, kolik si vyděláte navíc.

Ve státním a veřejném sektoru je to trochu složitější. Podstatnou složku platu totiž mnohdy vedle samotného základního tarifního platu tvoří osobní příplatek, tzv. osobní ohodnocení. I když není úplně vyloučeno, pokud jste uznávaným odborníkem ve své profesi, aby vám bylo přiznáno již od počátku, od vzniku pracovního poměru nebo třeba po měsíci, většinou se zaměstnancům přiznává až po skončení zkušební doby. Je to pochopitelné, musíte splnit určité podmínky pro přiznání příplatku. Jenže i když si jej zasloužíte, nemusíte jej získat, není nárokový. Takže s ním třeba počítáte a nedostanete ho. Takže pravidla pro jeho přiznání a postupy v praxi tak trochu popírají smysl a účel zkušební doby…

Zkušební doba se sjednává písemně a nejpozději v první den zaměstnání

Zkušební dobu je podle zákoníku práce možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, pokud je pracovní poměr zakládán pracovní smlouvou, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance, je-li pracovní poměr zakládán vaším jmenováním na vedoucí místo. Zkušební doba musí být sjednána písemně. Pakliže tedy s vámi nesjednají zkušební dobu dopředu, ještě před nástupem do práce nebo právě v den, kdy jste do práce nastoupili, protože má třeba personalista, který by ji připravil, dovolenou, nebo je šéf, který by ji podepsal, na služební cestě, a předloží vám pracovní smlouvu, jejíž součástí je ujednání o zkušební době, k podpisu třeba až druhý, třetí den, je zkušební doba sjednána neplatně.

Zaměstnavatel vás ve zkušební době za podmínek pro zrušení pracovního poměru platně propustit nemůže. (Může použít jen jiné a značně náročnější způsoby rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, nebo dohodu o skončení pracovního poměru.) Kdyby tak učinil a zrušil vám pracovní poměr ve zkušební době, šlo by o neplatné rozvázání pracovního poměru. Mohli byste ho žalovat a získat odškodnění v podobě náhrady mzdy za dobu trvání soudního sporu. Na druhou stranu pak ani vy už nemůžete zrušit pracovní poměr ve zkušební době a také musíte, když chcete odejít, dát výpověď, dosáhnout dohody o skončení pracovního poměru, popřípadě zrušit pracovní poměr okamžitě.

Rychlé a jednoduché ukončení pracovního poměru

Pokud je zkušební doba řádně sjednána, během jejího trvání můžete jak vy, tak i zaměstnavatel ukončit či zrušit pracovní poměr kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Jakmile se zjistí, že práce a její podmínky neodpovídají očekávání.

Zaměstnavatel je však omezen v době prvních 14 dnů vaší pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz, kdy vám pracovní poměr zrušit nesmí. Kdyby tak učinil, zase by šlo o neplatné rozvázání pracovního poměru, kterému se můžete bránit a získat odškodnění.

Maximálně 3 měsíce a u šéfů 6 měsíců nejistoty

Je-li sjednána zkušební doba, pak nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, resp. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance. Přitom současně platí, že zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru: To znamená, že zkušební doba vedoucího zaměstnance, s nímž bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku, může být sjednána nejvýše na 6 měsíců, u téhož zaměstnance, pokud s ním bude sjednán pracovní poměr na 8 měsíců, může činit maximální délka zkušební doby 4 měsíce.

Bude-li sjednán s řadovým zaměstnancem pracovní poměr na 4 měsíce, může zkušební doba činit nejvýše 2 měsíce. Délka pracovního poměru a délka zkušební doby však musí být pro tyto účely přepočítána na kalendářní dny, aby stanovení poloviny sjednané doby trvání pracovního poměru bylo správné, přesné. Pokud by zkušební doba byla sjednána na dobu delší, než povoluje zákoník práce, nemá to za následek neplatnost celého ujednání o zkušební době, ale neplatnost pouze té části pracovní smlouvy, ve které byla sjednána doba přesahující nejvýše přípustnou dobu 3, resp. 6 měsíců. Zkušební doba by v takovém případě činila 3 měsíce, resp. 6 měsíců v případě vedoucího pracovníka.

dan_z_prijmu

Zkušební dobu lze prodloužit jen o celodenní absence, jinak je zakázáno

Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně – třeba dodatkem k pracovní smlouvě – prodlužována. Zaměstnavatel vám nemůže tvrdit, že se o vás ještě nerozhodl a vnutit vám prodloužení zkušební doby, ani naopak vy to nemůžete na zaměstnavateli požadovat. Nelze tedy, aby byla zprvu například sjednána zkušební doba v délce 2 měsíců a v jejím průběhu nebo po jejím uplynutí by byla sjednána ještě zkušební doba v délce 1 měsíce. Prodloužení zkušební doby není možné, ani v souvislosti s povýšením (řadového) zaměstnance na vedoucí pracovní místo. I když bude se zaměstnancem sjednána dohoda o změně druhu práce na výkon vedoucího místa nebo bude na toto místo jmenován, nesmí s ním být již jednou sjednaná a co do běhu započatá zkušební doba, třeba tříměsíční, prodloužena na 6 měsíců.

Šestiměsíční pracovní doba s vedoucím zaměstnancem může být sjednána jen ihned od počátku, pokud nastupuje rovnou na šéfovské místo. I kdyby prodloužení zkušební doby bylo ujednáno, je takové ujednání neplatné. Platí původní délka zkušební doby. A pokud by byl pracovní poměr zrušen v oné prodloužené zkušební době, šlo by zase o neplatné rozvázání pracovního poměru. Zkušební doba se prodlužuje jen podle pravidel zákona, a to o dobu celodenních překážek v práci a celodenní dovolené. (I v tomto případě je třeba dbát na správné spočítání prodloužené zkušební doby. Chybné spočítání by mohlo vést ke zrušení pracovního poměru až po uplynutí zkušební doby a bylo by neplatné.) Zákon vylučuje pouze dodatečné smluvní prodloužení zkušební doby, nikoli její zkrácení, a proto, pokud chtějí mít obě strany jistotu trvání zaměstnání, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout na zkrácení nebo ukončení zkušební doby.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).