Hlavní navigace

Zápočtový list můžete mít i dvakrát. Kdy jej musíte dostat?

29. 3. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Pokud končíte v práci, nemáte ještě nové zaměstnání a chystáte se na pracovní úřad, žádejte od zaměstnavatele ještě druhý „zápočťák“.

V souvislosti s vydáním potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtového listu při skončení zaměstnání, jehož obsah už jsme si před časem přiblížili v článku Když končíte v práci, ohlídejte se zápočtový list, jinak budete překvapeni má zaměstnavatel povinnost na vaši žádost uvést v odděleném potvrzení ještě další údaje týkající se jeho končícího nebo skončeného pracovněprávního vztahu.

Toto potvrzení budete potřebovat, jestliže nevstoupíte po skončení zaměstnání do nového poměru  či nezačnete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale rozšíříte místo toho dočasně řady nezaměstnaných  registrací na úřadu práce.

Potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list se nově od 1. 1. 2012 vydává i při skončení dohody o provedení práce, nejen dohody o pracovní činnosti a pracovního poměru. Čtěte také: Změna: od roku 2012 na dohodu odpravujete až 300 hodin ročně

Od 1. 1. 2012 už do něj nepatří údaj o tom, zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tedy tzv. pracovní kázně) hrubým způsobem. Na základě změn provedených novelou zákoníku práce je tento údaj součástí právě potvrzení pro úřad práce.

Co je obsahem potvrzení

V potvrzení musejí být uvedeny o údaje a skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanos­ti, tedy

  • výše průměrného výdělku,
  • to, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly případně zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tzv. pracovní kázně) zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení povinnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem a
  • další skutečnosti.

Výše průměrného čistého výdělku se uvádí jako průměrný čistý měsíční výdělek. Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se totiž stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání. Čtěte také: Nezaměstnaní s vyšším platem dostanou více peněz

Údaj o rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu porušení pracovní povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jeho povinnosti uvedené v ust. § 301a zákoníku práce ve stejné intenzitě má význam mj. též proto, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl z výše uvedených důvodů v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah.

Za další skutečnosti rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti lze považovat to, který z účastníků pracovního poměru nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakým způsobem a z jakého důvodu pracovněprávní vztah rozvázal a zda v souvislosti se skončením pracovního poměru vzniklo zaměstnanci právo na odstupné, zda bylo (či bude) vyplaceno a v jaké výši.

Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci odstupné v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu jeho výplaty. Čtěte také: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo v posledním zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vyplaceno odstupné, se podpora v nezaměstnanosti poskytuje až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterého byla odvozena minimální zákonná výše odstupného. Poskytování podpory se tedy odkládá o dobu, která odpovídá minimálnímu zákonnému odstupnému, odstupné vyplacené nad rámec zákonného minima se nepočítá.

Další skutečností rozhodnou pro posouzení nároku uchazeče o zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti je též způsob, resp. důvod rozvázání posledního zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, totiž náleží podpora v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, a to po celou podpůrčí dobu.

Z odděleného potvrzení by mělo být proto patrno, kdo rozvázal pracovněprávní vztah, jakým způsobem a pokud šlo o právní úkon ze strany zaměstnance (vyjma okamžitého zrušení, u něhož jde vážný důvod dán sám o sobě) nebo dohodu mezi smluvními stranami pracovněprávního vztahu, také z jakého důvodu se tak stalo.

Vzor formuláře potvrzení je k dispozici na webu ministerstva práce a sociálních věcí.

Použitá literatura: Chládková, A., Bukovjan, P.: Potvrzení o zaměstnání – část určená pro úřad práce, Práce a mzda č. 2/2012, Wolters Kluwer ČR a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).