Hlavní navigace

Za zranění na sjezdovce můžete jít k soudu

28. 1. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na sjezdovce nesete stejnou odpovědnost za své chování jako kdekoli jinde. Víte, že i zde platí závazné chování při jehož nedodržení vám hrozí i žaloba za trestný čin ublížení na zdraví?

Jak se chovat na silnici, ví každý držitel řidičského průkazu. Že ale existují podobná pravidla i na sjezdovce, už tak známá věc není.

Znáte pravidla chování na sjezdovce?

V minulé zimní sezoně vyráželi záchranáři podle Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) k více než 6500 případům zranění na sjezdovce. Patnáct zraněných svůj úraz nepřežilo a ve více než 10 % ostatních případů se jednalo o velmi těžké úrazy. Za účelem prevence bylo vyhlášeno i tzv. desatero, které stanovuje pravidla pro chování na sjezdovkách. Vyhlásila je Mezinárodní lyžařská federace (FIS) a i když by jejich dodržování mělo být na sjezdovkách závazné, realita je dosud bohužel jiná, uvedl Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR. Čtěte více: Jak se levně vyřádit na sněhu? Zkuste sáňkařské dráhy a snowtubing

Podle ministerstva zahraniční průzkumy poukazují na to, že část lyžařů vyhlášená pravidla vůbec nezná. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů, zdůrazňuje Koníček. Uvádí také, že například nejméně 15 % lyžařů si myslí, že na sjezdovce platí přednost zprava. Podobné téma: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Stíhání se nevyhnete

Ve vašem vlastním zájmu je se uvedenými pravidly řídit, protože způsobíte-li druhé osobě úraz nedodržením pravidel, může na vás požadovat odškodnění. Dokonce se může stát, že účast na nehodě se zraněním bude znamenat i odpovědnost za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, upozornil Koníček s tím, že povinnost  počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, vyplývá i z občanského zákoníku.

Pokud se někdo chová na sjezdovce agresivně, nerespektuje 10 pravidel chování při lyžování Mezinárodní lyžařské federace (10 FIS pravidel) a způsobí vám vážnější zranění, můžete na něj podat trestní oznámení pro ublížení na zdraví. Pokud z místa nehody ujede, aniž by vám poskytl pomoc, můžete ho žalovat i za neposkytnutí pomoci, informoval server Měšec.cz Jiří Žůrek, právník Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). Dodal také, že náhradu škody můžete požadovat i v případě, že nejde o trestný čin, a k ublížení na zdraví či majetku došlo porušením právní povinnosti, i neúmyslně.

Desatero lyžařského provozu schválené FIS:

 • OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu,
 • PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím,
 • VOLBA SMĚRU – Lyžař na svahu, má-li možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem pohybujícím se na svahu pod ním,
 • PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře,
 • PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení,
 • ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné, uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky,
 • STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky,
 • RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení,
 • V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc,
 • IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě. Zdroj: MV ČR

V případě, že jste na vině vy, můžete se zprostit odpovědnosti pouze v případě, že se vám podaří dokázat, že jste škodu nezavinili.

Co můžete nárokovat, pokud vás někdo zraní?

Nárok na náhradu škody je nutné uplatnit v občanskoprávním řízení, pokud škůdce sám škodu nenahradí či jiným způsobem po domluvě s poškozeným neodčiní, zdůraznil Žůrek. A co je možné nárokovat při škodě na zdraví, kterou vám svou nedbalostí způsobí druhá osoba?

V případě škody na zdraví máte právo nárokovat tyto náhrady:

 • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnost, 
 • náhrada za ztrátu na důchod, 
 • náhrada nákladů léčení a pohřbu, 
 • odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 
 • jednorázové odškodnění pozůstalých při usmrcení osoby blízké,
 • náhrada nákladů na výživu pozůstalých.

Pokud jste kvůli cizímu zavinění na nemocenské, máte nárok na peněžitý důchod, jehož výši udává rozdíl mezi výší nemocenské a průměrným výdělkem před poškozením. Po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě činí váš nárok na náhradu rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a po poškození

Do výdělku se připočítává i případné udělení invalidního důchodu. Osobám samostatně výdělečně činným se hradí ušlý zisk, jehož stanovení bývá někdy obtížné. V tomto případě je proto vhodnější nechat ušlý zisk vyčíslit daňovým poradcem ve znaleckém posudku. Podobné téma: Kouslo vás klíště? Můžete získat zákonné náhrady

Poškozený má zpětně právo nárokovat i ztrátu na důchodu. A to pokud vznikne rozdíl mezi výší důchodu, na kterou má poškozený nárok, a výší důchodu, na kterou by mu vznikl nárok tím, že by do průměrného měsíčního výdělku, ze kterého byl důchod vyměřen, byla zahrnuta i náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Pokud vznikly poškozenému náklady na léčení, které zčásti nebo úplně nehradí pojišťovna, může jejich proplacení požadovat po osobě, která újmu způsobila. Do těchto náhrad podle zákona spadají všechny náklady účelně spojené s léčením a v případě smrti i přiměřené výdaje spojené s pohřbem. Za náklad spojený s léčením může soud v určitých případech uznat i některé estetické zákroky nebo výdaje spojené s najmutím ošetřovatelky. Podobné téma: Ošetření u lékaře může přijít hodně draho

Škoda na zdraví vám umožňuje také nárokovat jednorázovou náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění. Bolestí se pro účely náhrady škody myslí každé tělesné a duševní strádání. Náhrada za ztížení společenského uplatnění patří poškozenému za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně negativní vliv na uplatnění v životě a ve společnosti, nejvíce pak na uspokojování životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na něj.

Výši odškodnění určují v obou případech přílohy vyhlášky 440/2001 Sb. bodovým ohodnocením, z nichž každý má hodnotu 120 Kč. Posudek, na základě kterého se tato náhrada stanovuje, vydává ošetřující lékař až po stabilizaci bolesti nebo ustálení zdravotních komplikací. Čtěte více: Kolik stojí život?

Pokud dojde k úmrtí poškozeného, mají pozůstalí nárok na jednorázové odškodnění, které dosahuje 85 až 240 tisíc Kč podle stupně příbuzenského vztahu. Podobné téma: Jak napsat závěť

Pozůstalým náleží odškodnění ve výši:

 • 240 000 Kč manželovi nebo manželce
 • 240 000 Kč každému dítěti
 • 240 000 Kč každému rodiči
 • 85 000 Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte
 • 175 000 Kč každému sourozenci zesnulého
 • 240 000 Kč každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době, kdy došlo k události, jež škodu na zdraví a následnou smrt způsobila

Kromě uvedených náhrad je možné také nárokovat vyrovnání za škodu vzniklou na věci – tedy například rozbité hodinky nebo roztržený oděv. Čtěte více: Po kom a jak požadovat náhradu škody za úraz na chodníku?

dan_z_prijmu

Kdy je na vině provozovatel sjezdovky?

Pokud si způsobíte zranění na sjezdovce, můžete žádat odškodnění od jejího provozovatele v případě, že mu prokážete nedodržení České státní normy 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku, která je uvedena pod čarou v novele  zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, uvedl pro server Měšec.cz Jiří Žůrek s tím, že tato norma stanovuje v jakých případech a jakým způsobem musí provozovatel sjezdovky zajišťovat bezpečnost jejích uživatelů. Má pouze doporučující charakter, ale nedodržuje-li provozovatel sjezdovky a způsobí tím uživateli újmu na zdraví, může mu to soud přičíst k tíži, doplnil Žůrek.  Čtěte také: Úraz a nemoc v zahraničí vás může přijít na tisíce. Jak tomu předejít?

Anketa

Pobírali jste někdy náhradu za škodu na zdraví?

Mezi upravené povinnosti pro provozovatele skiareálů patří například viditelné označení tzv. nepřirozených překážek na sjezdovce (sloupů lanovky, sněhových děl) nebo pravidla pro označování červených a modrých sjezdovek. Norma také stanovuje, že provozovatel neručí za bezpečnost lyžařů mimo vyhrazený areál.

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).