Hlavní navigace

Změny pro pečující rodiče: mateřská dovolená

8. 1. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rok 2008 přináší velké změny, které se dotknou téměř každého z nás. To se týká i rodin s dětmi, zvláště rodičovských příspěvků. Ani mateřská dovolená ale nezůstala beze změn, proto se nejprve podívejme na to, co čeká maminky první týdny před a po porodu.

Nezaměstnaní mají smůlu

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mají matky ze zákona nárok na tzv. mateřskou dovolenou, během níž je jim vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. A hned tady máme první změnu – tato dávka nemocenského pojištění náleží pouze zaměstnankyním a osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které se nemocenského pojištění účastnily. Uchazečky o zaměstnání už na příspěvek nárok nemají.

Kratší doba podpory i pro svobodné

Další úpravou prošla délka mateřské. Loni bylo základní dobou 28 týdnů, ale pokud žena porodila dvě a více dětí, nebo se jednalo o osamělou ženu (svobodnou matku), měla nárok na 37 týdnů. Nyní zůstává prodloužená mateřská – 37 týdnů – pouze matkám vícerčat, na ostatní ženy se bez rozdílu vztahuje základních 28 týdnů.

O něco kratší mateřskou dovolenou mají osoby, které dítě převzaly do své trvalé péče, nebo manžel ženy, která nesmí, nebo ze zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat a sama peněžitou pomoc v mateřství nepobírá. Pak je dávka poskytována maximálně po dobu 22 týdnů, případně 31 týdnů, nejdéle však do osmi měsíců věku dítěte.

Loňský nárok vám nevezmou

Pokud ale patříte mezi ženy, které na mateřskou dovolenou nastoupily loni a podle starého zákona vám náleží delší mateřská, nemusíte se o své týdny „navíc“ obávat. Dávka vám bude nadále poskytována za stejných podmínek, které platily před 1. lednem 2008.

Kdy na mateřskou?

Na mateřskou žena nastupuje nejdříve od počátku osmého týdne před stanoveným dnem porodu, nejpozději ale šest týdnů před porodem. Pokud by před porodem vyčerpala méně než šest týdnů mateřské dovolené, protože porod nastal dříve, než bylo lékařem určeno, o zbylou dobu do 28 týdnů zaměstnankyně nepřijde. Jestliže je ale důvod pozdějšího nástupu na mateřskou jiný, má zaměstnankyně nárok už jen na 22 týdnů mateřské dovolené po porodu, případně 31 týdnů, pokud porodila dvě a více dětí. Celková doba mateřské dovolené ale nemůže být kratší než čtrnáct týdnů a nesmí být skončena dříve než šest týdnů po porodu. Také pokud se dítě narodí mrtvé, má žena nárok na mateřskou po dobu čtrnácti týdnů.

Nárok na dávku je třeba uplatnit předložením vyplněného formuláře, který budoucí maminky dostanou u svého gynekologa. Zaměstnankyním stačí žádost předat svému zaměstnavateli, OSVČ ji předávají okresní správě sociálního zabezpečení. Žena, která převzala dítě do své trvalé péče, jež nahrazuje péči mateřskou, svůj nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje předložením vlastní písemné žádosti.

Během pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí zaměstnankyně vykonávat práci u stejného zaměstnavatele, od něhož na mateřskou dovolenou odešla, a OSVČ zase nesmí osobně vykonávat svou podnikatelskou činnost.

Nemocenská se snižuje, mateřská zůstává

Zatímco ostatní dávky nemocenského pojištění se snižují, výše peněžité pomoci v mateřství zůstává stejná jako beze změny – 69 procent denního vyměřovacího základu, maximálně však 479 Kč denně, což je 14 370 Kč měsíčně. Denní vyměřovací základ je u zaměstnanců příjem za rozhodné období, tedy posledních dvanáct měsíců, vydělený počtem kalendářních dnů rozhodného období. Do tohoto počtu dnů se ale některé dny nezahrnují, například dny poskytování nemocenského a jiné dny omluvené nepřítomnosti v práci. U OSVČ se denní vyměřovací základ zjišťuje podobným způsobem, započitatelným příjmem se zde rozumí úhrn měsíčních vyměřovacích základů pro stanovení záloh na pojistné na důchodové pojištění. Studentkám a žákyním nyní náleží peněžitá pomoc v mateřství ve výši 254 Kč za kalendářní den.

FIN23

Kojení má novou podporu

Těhotné ženy nebo matky do konce 9. měsíce po porodu, které byly převedeny na jinou práci, a došlo tak k poklesu jejich výdělku, mají navíc nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Od roku 2008 nárok získávají také zaměstnankyně, které kojí. Vyrovnávací příspěvek se stanovuje jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci, a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Příspěvek žena pobírá nejdéle do nástupu na mateřskou dovolenou a po jejím ukončení nejdéle do konce devátého měsíce po porodu, nebo – opět nově – do skončení kojení.

Porod před Silvestrem se vyplatil

Příspěvek v mateřství sice zůstává stejný, zato porodné je od roku 2008 o pět tisíc nižší –z loňských 18 000 Kč kleslo na 13 000 Kč. Zvláště citelný rozdíl je to pak při narození vícerčat, ta jsou totiž od 1. ledna 2008 „oceňována“ jednotlivě, každé rovněž po 13 tisících. Přitom vloni bylo v případě narození dvojčat vypláceno porodné ve výši 53 tisíc a u trojčat dokonce téměř 80 tisíc korun. Porody, stanovené na přelom loňského a letošního roku, tak byly asi zvláště napínavé.

Hlavní změny k 1. lednu 2008

  • Nezaměstnané ženy nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít nebudou. Dosud ho měly za předpokladu, že byly vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních dvou letech před porodem byly aspoň 270 dní nemocensky pojištěné. Nyní nezaměstnané matky pobírat od prvního měsíce po porodu rovnou rodičovský příspěvek.
  • Standardní trvání mateřské dovolené je 28 týdnů, na 37 týdnů mají nárok pouze matky, jimž se narodily dvě a více dětí, osamělým matkám tedy nárok na delší mateřskou zaniká.
  • Pro studentky a žákyně je nyní výše peněžité podpory v mateřství stanovena na 254 Kč za kalendářní den.
  • Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství mají nyní i zaměstnankyně, které kojí.

U OSVČ se pro stanovení peněžité pomoci v mateřství vyměřovací základ redukuje pomocí dvou redukčních hranic – I. redukční hranice nyní činí 550 Kč, II. hranice je 790 Kč. Výpočet pak probíhá takto:

  • částka do první redukční hranice se započte plně,
  • z částky přesahující první redukční hranici, nejvýše však do druhé redukční hranice, se započte 60 procent,
  • k částce přesahující druhou redukční hranici se nepřihlíží.

Nová výše třírychlostní rodičovské podpory je...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).