Hlavní navigace

Uplatněte daňové odpočty a stát vám vrátí peníze

25. 1. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Jednou z nepopulárních povinností, které nás čekají v prvních měsících roku, je podání daňového přiznání. Nebo třeba jen dobrovolné vyúčtování daní u zaměstnavatele. Existuje však řada možnosti, jak zaplatit státu na dani méně. Manželé mají navíc poslední příležitost danit své příjmy společně.

Vyúčtování svých daní, které nám může přinést i několik tisíc korun navíc, provádíme každý rok zpravidla v únoru nebo v březnu. Vždy na počátku je však nutné ujastnit si, jakou formu zvolíme. Můžeme požádat svého zaměstnavatele o provedení vyúčtování daní. V některých případech nás ale nemine cesta s daňovým přiznáním na finanční úřad. Vše má totiž svá zákonná pravidla, lhůty, kterými je nutné se řídit.

Nechte to na zaměstnavateli

Nejjednodušší způsob, jak vypořádat své daně, je požádat o to svého zaměstnavatele. Ten má povinnost na základě písemné žádosti zaměstnance v daňovém prohlášení poplatníka zaměstnanci vyhovět. Je ale nutné o to požádat do 15. února. Vyúčtování daní přes zaměstnavatele bude jednodušší, než jít na finanční úřad. Tato šance však není pro všechny.

Zúčtování daní zaměstnavatelem nelze využít

  • v případě souběžných příjmů v daném měsíci, přičemž stačí i jeden měsíc (tzn. když pracujete ještě na vedlejší pracovní poměr)
  • při využití společného zdanění manželů (naposledy za rok 2007)
  • pokud máte kromě zaměstnání ještě jiné příjmy vyšší než 6  000 Kč v roce 2007, ať už z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku atd.

Pokud vyloučíme výše uvedené případy, tak můžeme bez obav zaměstnavatele o zúčtování daní požádat. Zaměstnavateli doložíme všechny potřebné doklady, proces zakončíme podpisem a při březnové výplatě se už můžeme těšit na možný přeplatek daně.

Kdy na finanční úřad

V ostatních případech musíme na finanční úřad. Zvláště pokud máme přímo povinnost podat daňové přiznání. Bývá to třeba v případě naposledy využívaného společného zdanění manželů, při souběhu více zaměstnání, podnikání v daném měsíci nebo u jiných příjmů, jako jsou například příjmy z pronájmu vyšší než 6 000 Kč.

Pokud byl příjem daněn srážkovou daní, není pro účely daňového přiznání rozhodující. To platí například u dohod o pracovní činnosti s výdělkem do 5 000 Kč s nepodepsaným prohlášením poplatníka nebo u autorských honorářů do 3 000 Kč měsíčně od jednoho plátce (od 2008 7 000 Kč měsíčně.)

Zaměstnavatele však budeme muset také navštívit. Jednak pro případné podepsání uplatnění slev na dani v roce 2008, pro finanční úřad bude také nezbytné tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. V případě, že jsme měli za uplynulý rok i jiného zaměstnavatele (nezáleží zda vyúčtování daní provádí zaměstnavatel nebo finanční úřad), musí nám toto potvrzení bývalý zaměstnavatel na požádání vystavit.

Na finanční úřad je nutné dorazit nejpozději do 31. března, pokud nám však daňové přiznání připravuje daňový poradce, je lhůta delší. Případný přeplatek daně za rok 2007 bude vyúčtován do konce dubna 2008.

Co když to zjistím pozdě

Může se stát, že zjistíme, že máme podat daňové přiznání, ale už nám bylo zúčtování provedeno naším zaměstnavatelem. Pokud obdržíme ve mzdě za únor přeplatek na dani za rok 2007, stále ještě můžeme zaměstnavatele požádat o vystavení tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2007, kde bude vyznačeno prohlášení „provedeno s výsledkem”, a tento formulář nám poslouží v daňovém přiznání.

Co můžeme uplatnit

Výhradně v rámci ročního vyúčtování daní můžeme provést odpočty na dani za:

a) Soukromé životní pojištění

Odečíst můžeme maximálně 12 000 Kč, jednotlivé smlouvy se mezi sebou navzájem sčítají. Podmínkou odečtu je, že musí být sjednáno plnění nejdříve v 60 letech věku a plnění lze vyplatit alespoň po 5 letech trvání smlouvy. Příslušná pojišťovna nám zašle potvrzení o výši plateb za rok 2007, pokud je smlouva sjednána poprvé, musíme umožnit zaměstnavateli alespoň nahlédnutí do pojistné smlouvy.

b) Penzijní připojištění

Můžeme odečíst veškeré zaplacené příspěvky, které za loňský rok byli vyšší než 6 000 Kč. Maximálně si však můžeme odečíst 12 000 Kč. Proto právě při spoření nad 1 500 Kč (zaplaceno ročně 18 000 Kč) už přestává být penzijní připojištění daňově výhodné.

Pozor: Na příspěvek zaměstnavatele není možné provádět odpočet daně. Příslušný penzijní fond nám zašle potvrzení o výši plateb za rok 2007, pokud je smlouva s penzijním fondem sjednána poprvé, musíme umožnit zaměstnavateli alespoň do ní nahlédnout.

c) Příspěvky na odborové sdružení

Každý člen odborů má povinnost měsíčně uhradit 1 % ze své mzdy na provoz odborové organizace. Právě o tuto zaplacenou částku si snížíme svoji daň. Maximálně je možné odečíst 3 000 Kč ročně nebo 1,5 % zdanitelných příjmů. Potvrzení o zaplacení částky vydá příslušná odborová organizace.

d) Hodnota darů

Poskytnout dar humanitárním organizacím, škole, zdravotnickému zařízení, zoologické zahradě či církvi se rozhodně vyplatí. Celková výše daru musí činit alespoň 1 000 Kč, maximálně se dar uzná do 10 % vyměřovacího základu daně. Částkou 2 000 Kč bude oceněn i bezpříspěvkový odběr krve, který musí být potvrzen transfúzní stanicí. Darovaný subjekt vám musí vystavit potvrzení, v případě daru humanitárním organizacím stačí ústřižek složenky.

e) Úroky z hypoték a úvěrů

V případě, že jste účastníky úvěru z hypotéky nebo ze stavebního spoření, čeká i vás daňová úleva. Příslušný správce úvěru vám zašle potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2007, které musíte doložit k vyúčtování daní. Pokud je účastníkem úvěru více osob (manžel, manželka), mohou oba rovným dílem uplatnit slevu na dani. Nebo v případě dohody manželů jen jeden z nich. V tomto případě však musí uplatňující prohlásit, že druhý z manželů odpočet nevyužije.

V prvním roce uplatnění musíme doložit doklady, které se vztahují k účelu úvěru:

  • Koupě pozemku - výpis z listu vlastnictví, stavební povolení.
  • Koupě nemovitosti - výpis z listu vlastnictví (zaspsán jako vlastník, spoluvlastník).
  • Výstavba bytu, domu - stavební povolení, kolaudační rozhodnutí.
  • Úhrada za převod členských práv a povinností družstva - potvrzení družstva o členství a užívání bytu.
  • Rekonstrukce nemovitosti - u nemovitosti ve vlastnictví doložíme výpis z listu vlastníka a u rekonstrukce bytu v nájmu doložíme nájemní smlouvu

U úvěru na koupi či rekonstrukci bytu nebo domu je nutné trvalé využití nemovitosti poplatníkem nebo alespoň druhým z manželů, dětmi, rodiči či prarodiči. Současně je nutné vlastnit danou nemovitost či byt po celý rok 2007 (neplatí v případě koupi v roce 2007).

f) Sleva na druhého z manželů

Tuto slevu nejčastěji využijeme tehdy, kdy druhý z manželů nedosahuje ročního příjmu 38 040 Kč (nezahrnují se dávky státní sociální podpory). Jde zejména o případy, kdy sledovaná osoba má velice nízké příjmy. Pobírá například podporu v nezaměstnanosti, částečný, plný nebo starobní důchod, nemocenské dávky nebo podniká.

V případě uplatnění je nutné doložit čestné prohlášení, že druhý z manželů neměl příjmy za rok 2007 vyšší, než 38 040 Kč. Všechny výše uvedené doklady můžeme uplatnit pouze v rámci ročního vyúčtování daní.

Platí i slevy na dani

Při výpočtu přeplatku/nedo­platku u vašich daní se samozřejmě berou v úvahu i měsíčně již uznané slevy na dani/daňové zvýhodnění.

a) Sleva na poplatníka - ve výši 7 200 Kč (600 Kč měsíčně). Pracující důchodci v roce 2007 nemají na slevu na poplatníka nárok (neplatí v případě přiznání důchodu v roce 2007).

b) Daňové zvýhodnění na vyživované dítě – 6 000 Kč (500 Kč měsíčně) nebo dvojnásobek na dítě ZTP/P.

c) Poživatelé plného či částečného invalidního důchodu – 1 500/3 000 Kč (125/250 Kč měsíčně).

d) Studující poplatník do 26 let věku – 2 400 Kč (200 Kč měsíčně).

e) Držitel průkazu ZTP/P – 9 600 Kč (800 Kč měsíčně).

Jak to vše zaměstnavatel spočítá

(zjednodušená verze výpočtu)

Pan Novotný požádal svého zaměstnavatele o provedení zúčtování daní (nemá povinnost podat daňové přiznání) dne 1. února. V roce 2007 byl v lednu až v březnu veden na úřadu práce a od dubna nastoupil do zaměstnání, kde podepsal tzv. Prohlášení poplatníka, od dubna si tak začal uplatňovat slevu na poplatníka ve výši 600 Kč měsíčně.

Výdělek od dubna do prosince činil 200 000 Kč, na pojistném zaplatil 25 000 Kč a na zálohách daně mu bylo sraženo 27 684 Kč.

V rámci ročního zúčtování daní navíc předložil:

a) doklad o absolvování dvou bezpříspěvkových odběrů krve

b) potvrzení o zaplacení 12 000 Kč na penzijní připojištění (pozor počítáme jen 6 000 Kč!)

Příklad výpočtu daně z příjmů
Položka Částka v Kč Poznámka
Úhrn příjmů od všech plátců 200 000 Podporu v nezaměstnanosti nepočítáme, jde o nezdanitelný příjem.
Zaplacené pojistné 25 000
Dílčí základ daně od plátců 175 000
Nezdanitelné částky základu daně
a) odběr krve – 2×2 000 Kč 4 000
b) penzijní připojištění 6 000
Celkem nezdanitelné částky 10 000
Základ daně snížený o nezdanitelné částky a zaokrouhlený na stokoruny dolů
Výpočet: 175 000 Kč – 10 000 Kč 165 000
Vypočtená daň ze základu daně 165 000 Kč 22 866
Sleva na dani: Zde uplatníme slevu na poplatníka za celý kalendářní rok 2007. Důvod: V měsíci leden – březen neměl pan Novotný zdanitelný příjem, neuplalatňoval slevu na poplatníka ani u žádného jiného plátce.
Na poplatníka – uplatníme 12×600 Kč 7 200
Daň po slevě na dani
Jak vypočteme: 22 866 – 7 200 15 666
Zálohy sražené zaměstnavatelem 27 684
Kolik musí zaplatit
Daň po slevě (16 866 Kč) – sražené zálohy (27 684 Kč)  – 12 018 Vnikl přeplatek na dani, finanční úřad jej vrátí


Pan Novák obdrží při vyúčtování dani přeplatek ve výši 12 018 Kč.

Vysoká výše přeplatku je způsobena především uplatněním 12měsíční slevy na poplatníka (v měsících leden až březen neuplaťnoval nezdanitelný příjem na úřadu práce) a také nezdanitelnou částkou na penzijní připojištění a dárcovství krve.

Přeplatek nižší než 50 Kč se poplatníkovi nevrací, případný nedoplatek se nevybírá.

FIN21

Společné zdanění manželů letos naposledy

Manželé, kteří vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, mohou naposledy za zdaňovací období 2007 uplatnit výpočet daně ze společného základu daně. Společné zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně. Od zdaňovacího období 2008 se zrušením progresivního zdanění již nebude mít opodstatnění.

Společné zdanění uplatňuje každý z manželů ve svém daňovém přiznání, které podávají oba manželé ve stejné lhůtě na finančním úřadu v místě trvalého bydliště.

Anketa

Využijete naposledy společné zdanění manželů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).