Hlavní navigace

Kolik peněz dostanete při péči o nemocného člena rodiny?

26. 2. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pokud onemocní dítě a potřebuje péči jednoho z rodičů, nezůstane rodina bez příjmu. Rodič, který ošetřuje nemocného člena rodiny, má totiž nárok na nemocenskou. Její délka a výše se však liší podle rodinného stavu pečujícícho rodiče. Maximálně je však možné tuto dávku pobírat dokonce 16 dní.

Podpora při ošetřování člena rodiny je dávkou nemocenského pojištění nahrazující mzdu. Slouží k finančnímu zabezpečení zaměstnance po dobu, kdy nemůže z důvodu péče o nemocného člena rodiny pracovat a mít příjem ze svého zaměstnání. Nárok na ní má zaměstnanec, jestliže pečuje o:

  • nemocné dítě mladší 10 let
  • zdravé dítě mladší 10 let v zákonem uvedených případech (například karanténa ve škole)
  • jiného člena rodiny staršího 10 let, pokud to jeho zdravotní stav vyžaduje

Pro přiznání této dávky je nutné, aby ošetřovaný člen rodiny a ošetřující zaměstnanec žili spolu v jedné domácnosti a hradili spolu náklady na bydlení. Společná domácnost se nevyžaduje, jestliže rodič ošetřuje dítě mladší 10 let. Což se týká především rozvedených rodičů.

Délka nemocenské

Vdaná žena nebo ženatý muž mohou pobírat dávku celkem 9 kalendářních dní. Osamělá žena nebo muž mohou pobírat dávku celkem 16 kalendářních dní. Pokud je zaměstnanec s dítětem doma déle, jedná se o omluvenou nepřítomnost v zaměstnání. Dovolená se vždy z důvodu vzniku ošetřování nemocného přerušuje.

Za osamělého rodiče se podle Zákona číslo 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, považuje svobodný, ovdovělý, rozvedený nebo z jiných důvodů osamělý zaměstnanec. Osamělý rodič musí splnit podmínku, že má dítě v trvalé nebo alespoň střídavé péči.

Příklad: Dítě onemocnělo chřipkou a otec s ním zůstal doma, aby o něho pečoval v nemoci. Protože se jedná o ženatého muže, dostane nemocenskou za 9 dní, i když bylo jeho dítě nemocné 14 dní. V případě, že by se jednalo o vdovce, měl by nárok na nemocenskou za celých 16 dní.

Výše nemocenské

Výše podpory při ošetřování člena rodiny činí 60 % (dříve 69 %) z vyměřovacího základu od prvního dne pracovní nepřítomnosti. Zohledňuje se průměrná mzda za posledních 12 kalendářních měsíců. Při výpočtu denního vyměřovacího základu platí, že se částka do 550 Kč počítá v 90% výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží.

Ukázka výpočtu

Denní vyměřovací základ občana zjistíme, když úhrn jeho příjmu od zaměstnavatele vydělíme počtem dní v daném období, tj. 365 dny. Nezahrnují se však například dny pracovní neschopnosti. Denní vyměřovací základ u průměrného měsíčního příjmu 20 000 Kč činí 658 Kč, tedy 240 000 Kč/ 365 dnů.

FIN21

Redukce:

  • Do 550 Kč počítáme pouze 90 %, tj. 495 Kč.
  • Od 550 Kč do 790 Kč budeme počítat pouze 60 %, v našem případě tedy 65 Kč (658 Kč – 550 Kč = 108 Kč a následně zjistíme 60 % ze 108 Kč).
  • Denní nemocenská před úpravou je 560 Kč (495 Kč + 65 Kč).
  • Nemocenská za den je 336 Kč (560 x 0,6).

Příklad: Muž měl za posledních 12 kalendářních měsíců příjem 240 000 Kč. Za 9 dní, co se staral o svého syna, který byl nemocný, dostane nemocenskou ve výši 3 024 Kč. Osamělá žena měla stejný příjem za posledních 12 kalendářních měsíců a za 16 dní, co se starala o svou dceru, dostane nemocenskou ve výši 5 376 Kč.

Anketa

Pobíral/a jste nemocenskou kvůli péči o nemocného člena rodiny?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).