Hlavní navigace

Vyhněte se snížené podpoře v nezaměstnanosti

28. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pokud odejdete ze zaměstnání bez vážného důvodu nebo vás vyhodí na hodinu, dostanete krácenou nebo žádnou podporu. Jak se tomu vyhnout, abyste získali dávku v plné výši?

Ukončení zaměstnání bez vážného důvodu přináší sníženou podporu v nezaměstnanosti (rozvázání pro hrubé porušení pracovní kázně nebo léčebného režimu práce neschopného zaměstnance pak ztrátu nároku na podporu zcela), ale lze se jí snadno vyhnout a získat sociální dávku v plné výši.

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání, který splní podmínky pro nárok na ni, vyplácí po podpůrčí dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc. 

Výše podpory však není neomezená, nýbrž je limitována. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může dosáhnout až 14 157 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2012, tedy v r. 2013. 

Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2012, pak její maximální možná výše činí 13 762 Kč měsíčně. Čtěte více: Podpora v nezaměstnanosti 2013: Propuštění s vyššími příjmy si polepší

Podpora snížená nebo žádná

Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, však má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 

Ukončil-li však uchazeč sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Vůbec pak nemá nárok na podporu uchazeč, se kterým byl během 6 měsíců před zařazením do evidence zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah jeho okamžitým zrušením podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce nebo výpovědí podle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. A to z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Čtěte také: Porušování pracovní kázně: jak vypadá a jak se postupuje?

Právo nemá ani ten uchazeč, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle ust. § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem, tedy ve smyslu ust. § 52 písm. h) zákoníku práce pro nedodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. (V době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.)

Podrobnosti o důsledcích zneužívání nemocenské si přečtěte v článcích: 

Co úřad práce omluví?

Důvody, které úřad práce akceptuje jako vážné důvody ukončení zaměstnání, a přizná tak podporu v plné výši, jsou důvody spočívající v

  1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
  2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
  3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
  4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
  5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
  6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání, nebo
  7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Posledně jmenované důvody stejně jako třeba šikanu v zaměstnání. Čtěte více: Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Nebo značné snížení mzdy aj. však budete úřadu práce těžko vysvětlovat a zdůvodňovat a své rozloučení se zaměstnavatelem obhajovat.

Anketa

Dostali jste někdy "vyhazov na hodinu"?

Trochu jiná dohoda a podpora zůstane

Za ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu se považuje i sjednání dohody o rozvázání pracovního poměru. Čtěte více: Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel je přitom velmi často ochotný uzavřít se zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního poměru. A to i když by s ním mohl kupř. rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením nebo výpovědí pro zvlášť hrubé pracovní kázně. Zaměstnavatel má totiž jistotu skončení pracovního poměru na základě dvoustranného právního úkonu, odsouhlaseného oběma stranami, a nemusí se obávat, že se zaměstnanec pokusí platnost rozvázání pracovního poměru jednostranným právním úkonem napadnout žalobou u soudu. Nabízí tedy takovou dohodu zaměstnanci jako rychlé a konsensuální východisko z problémů. 

Stejně tak mnohý zaměstnavatel jistě bude ochotný uzavřít dohodu místo jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance. 

Jestliže je tedy zaměstnavatel ochotný skončit zaměstnání dohodou, pak mu může zaměstnanec navrhnout v zájmu zachování svého budoucího nároku na podporu vůbec nebo nároku na podporu v plné výši uzavření namísto dohody o rozvázání pracovního poměru dohodu o změně pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. 

skoleni_7_4

Přičemž jako poslední den trvání pracovního poměru na dobu určitou bude sjednán právě den, který by byl jinak označen za den skončení pracovního poměru v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Čtěte také: Pracovní poměr na dobu určitou: nově více nejistoty, smlouvy lze prodlužovat

Výsledek je stejný, ale formálně jde o zcela jinou dohodu a jiný důvod skončení pracovního poměru, který by měl úřad práce také odlišně posoudit. Při skončení pracovního poměru na dobu určitou náleží podpora v nezaměstnanosti v nesnížené výši.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).