Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání, když si vedle zaměstnání přivyděláváte jako OSVČ?

27. 3. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak přesně vyplnit daňové přiznání, pokud si kromě svého zaměstnání ještě přivydáláváte jako OSVČ? Podívejte se na vzorové vyplnění podle MODELOVÉHO PŘÍKLADU.

Stále ještě zbývá nějaký čas na odevzdání daňového přiznání. Dnes se proto podíváme, jak vyplnit formulář v případě poplatníka, který je zaměstnán, ale má vedlejší příjmy jako OSVČ. 

Pro vyplnění použijeme náš chytrý interaktivní formulář, který ušetří čas a daňovou povinnost spočítá za vás.

Máte příjmy pouze ze samostatné výdělečné činnosti? Pak vzorově vyplněné daňové přiznání najdete v článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

Modelový příklad

Vyplnění formuláře si tradičně ukážeme na modelovém příkladu. 

Tentokrát bude poplatníkem pan Hlávka, který byl po celý minulý rok zaměstnán, ale přivydělával si administrativní činností na živnostenský list.

Jako OSVČ si za každý měsíc v roce 2012 vydělal 7000 Kč, v zaměstnání pak 22 000 Kč měsíčně. 

Pro naše účely také na pana Hlávku musíme prozradit, že splácí hypotéku na svůj dům. Za loňský rok na úrocích za tento úvěr na bydlení zaplatil 60 000 Kč. 

Každý měsíc si během loňského roku posílal také příspěvek ve výši 1000 Kč na penzijní připojištění. 

Shrnutí

  • Roční příjem ze zaměstnání: 264 000 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů: 28 260 Kč (opíše z potvrzení od zaměstnavatele)
  • Roční příjem ze živnosti: 84 000 Kč
  • Zaplacené úroky z hypotečního úvěru: 60 000 Kč (opíše z potvrzení od banky)
  • Zaplacené pojistné na penzijní připojištění: 12 000 Kč (najde na potvrzení od pojišťovny)

První strana

S první stranou daňového přiznání nebude mít pan Hlávka žádné problémy. Je nutné zde vyplnit příslušný finanční úřad a územní pracoviště, kam bude dokument podávat. Čtěte také: 9 otázek k daním, na které potřebujete znát odpověď

Dále uvede své rodné číslo a DIČ, které se u fyzických osob odvozuje právě z rodného čísla.

Ačkoli pan Hlávka odevzdává přiznání téměř na poslední chvíli, ještě stále to bude v řádném termínu.

Stejně jako pan Hlávka, i většina ostatních poplatníků bude na tomto místě označovat první možnost. Opravné přiznání podáte v případě, že si uvědomíte, že v původním formuláři je chyba a vy jste ještě nepropásli termín pro podání přiznání. Pokud jste si chybu uvědomili až po tomto termínu, je nutné podat dodatečné přiznání.

Dále musí označit, že mu přiznání nezpracovává daňový poradce a že nemá povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Kromě osobních údajů už náš poplatník vyplní pouze u řádku 30 informaci, že není spojen se zahraničními osobami.

Příloha č. 1

Protože si pan Hlávka přivydělává jako živnostník, budeme při vyplňování formuláře pokračovat rovnou první přílohou. 

V té je hned na úvod nutné označit, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Výdajový paušál u jeho živnosti dosahuje 60 %. 

Z příjmů ve výši 84 000 Kč za rok, které zapíšeme na řádek 101, tedy odvodíme výdaje (60 % z 84 000 Kč = 50 400 Kč, které zapíšeme na řádek 102) a vypočteme rozdíl 33 600 Kč, který zapíšeme na řádek 104. Řádky 105 – 112 se pana Hlávky netýkají, nic tedy nevyplňuje, a proto bude v řádku 113 hodnota 33 600 Kč. Tuto hodnotu interaktivní formulář automaticky přenese na řádek 37. 

Chcete růžovému formuláři skutečně porozumět? Přečtěte si nejprve článek Daňové přiznání za rok 2012 krok za krokem, kde vysvětlujeme, kam zapsat který údaj a proč.

Na tomto listu ještě pan Hlávka v části 2B musí uvést z jakého druhu činnosti  příjmy má. Vyplní tedy administrativní a kancelářské činnosti a 60% výši paušálu. 

Druhá strana

Na druhé straně, která se věnuje příjmům ze zaměstnání, už bude o poznání více informací. Protože má pan Hlávka příjmy i ze živnosti, musí si podat přiznání sám. O tom také zpravil na počátku roku svého zaměstnavatele, který mu následně vystavil „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2012“. Právě z tohoto potvrzení se dozvíme celkové příjmy ze zaměstnání, odvedené pojistné i souhrn zaplacených záloh na daň. Čtěte také: Od roku 2014 si někteří zaměstnanci budou muset počítat daně sami

2. oddíl

řádek 31 – součet hrubých příjmů od zaměstnavatelů za rok 2012. Pan Hlávka měl jen jednoho, u kterého si podle potvrzení vydělal 264 000 Kč.

řádek 32 – součet sociálního a zdravotního pojištění, které za pana Hlávku odvedl zaměstnavatel. Hodnotu opět opíše z potvrzení.

řádek 34 – součet řádků 31 a 32.

řádek 36 – opište z řádku 34.

řádek 36a -  protože pan Hlávka neměl zahraniční příjmy, bude v tomto řádku hodnota z pole 36

řádek 37 – sem se přenáší výše příjmů z řádku 113 přílohy č. 1.

řádek 41 – úhrn dílčích základů z řádků 37 až 40 (stále 33 600 Kč).

řádek 41a – úhrn dílčích základů se zohledněním vyňatých příjmů ze zdrojů ze zahraničí (opět 33 600 Kč).

řádek 42 – základ daně – spočtete jako hodnota z 36a + kladná hodnota z 41a.

řádek 45 – základ daně po odečtení ztráty. Pan Hlávka ztrátu neuplatňuje, proto bude hodnota shodná s tou z řádku 42.

Máte další otázky k dani z příjmů? Odpovědi najdete ve speciální sekci o daních serveru Měšec.cz. 

3. oddíl

Zde bude pan Hlávka uplatňovat nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky. Odečítat si bude úroky z hypotéky a pojistné na penzijní připojištění.

řádek 47 –  uplatnění zaplacených úroků na bytové potřeby. Pan Hlávka zapíše číslo 12, protože hypoteční úvěr splácel po celý rok. Druhá kolonka už bude obsahovat výši zaplacených úroků, kterou opíše z potvrzení od banky, tedy 60 000 Kč.

řádek 49 – pojistné, které pan Hlávka zaplatil na penzijní připojištění. Ačkoli zaplatil za celý rok 2012 celkem 12 000 Kč, může si uplatnit pouze úhrady přesahující částku 6000 Kč. 

řádek 54 – součet odečitatelných položek z řádků 46 až 53. Pan Hlávka vyplní 66 000 Kč.

řádek 55 – základ daně snížený o odčitatelné položky. Hodnotu z řádku 54 odečteme od řádku č. 45 a vyjde 321 600 Kč.

řádek 56 – případné zaokrouhlení částky z řádku 55 na celá sta dolů. Zapíšeme tedy 321 600 Kč.

řádek 57 – z řádku 56 vypočteme 15% daň, která panu Hlávkovi činí 48 240 Kč.

4. oddíl

řádek 58 – opíšeme částku z řádku 57 (48 240 Kč).

řádek 60 – pokud je potřeba, zaokrouhlujeme hodnotu z řádku 58 na celé Kč nahoru (48 240 Kč).

Třetí strana

Tabulka č. 1

řádek 64 – roční sleva na poplatníka, pan Hlávka vyplní 24 840 Kč. Přečtěte si také: O co si koledují důchodci, kteří pozastavili penzi jen kvůli daňové slevě?

řádek 70 – úhrn slev na dani, tedy součet řádků 64 až 69. Pan Hlávka zde uplatňuje jen tu na poplatníka. 

řádek 71 – nová výše daně po odečtení slev (ř. 60 – ř. 70), pan Hlávka vyplní 23 400 Kč.

Tabulka č. 2

V tabulce č. 2 by pan Hlávka mohl uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pak by vyplňoval jméno, rodné číslo a počet měsíců. Pokud by se mu ratolest nenarodila během roku, zapsal by celých 12 měsíců. Pan Hlávka ale potomka s manželkou teprve plánuje, proto si zatím nic odečítat nemůže.

řádek 72 – daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Pan Hlávka zapíše 0 Kč.

řádek 73 – sleva na dani (částka z řádku 72 uplatnitelná do částky z řádku 71).

řádek 74 – daň po uplatnění slev tedy ř. 71 – ř. 73. Pan Hlávka opět zapíše hodnotu 23 400 Kč. 

řádek 75 – 77 – pan Hlávka nevyplňuje.

6. oddíl

Tento oddíl se pana Hlávky netýká, žádné hodnoty proto nevyplňuje.

7. oddíl

Dále se pana Hlávky týká až sedmý oddíl, kde uplatní oproti své daňové povinnosti zaplacené zálohy.

řádek 84 – úhrn zaplacených záloh na daň z příjmů za rok 2012. Pan Hlávka z potvrzení opíše částku 28 260 Kč.

řádek 91 – zde pan Hlávka zjistí, jestli bude muset daň doplácet. Přeplatek mu nehrozí, protože neuplatňuje slevu na dítě, která umožňuje přeplatek na dani formou daňového bonusu. Hodnotu vypočtete jako ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90. 

Pokud vám vyjde kladná hodnota, budete daň doplácet. V případě záporné hodnoty (pokud máte slevu na dítě) se můžete radovat z přeplatku. Pokud slevu na dítě neuplatňujete, přeplatek mít nemůžete a doplatek daně bude nulový. 

legislativni_zmeny_21

Čtvrtá strana

Na poslední straně pan Hlávka uvede počet listů jednotlivých příloh a připojí datum a vlastnoruční podpis.

Ve vlastním zájmu nezapomínejte vyplnit box s názvem „Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob“. Zde zadáte výši případného  přeplatku a adresu v případě, že si chcete nechat vrátit peníze poštovní poukázkou. V opačném případě zadáte číslo účtu pro bankovní převod. Pan Hlávka přeplatek nemá a tak nemusí box vyplňovat. Čtěte více: Jak se dostat dřív k přeplatku na dani?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).