Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti 2013: Propuštění s vyššími příjmy si polepší

8. 1. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Maximální výše podpory, na kterou dosáhnou lidé s vyššími příjmy, se zvýšila. Jak se dávky počítají a kolik můžete nejvíce od „pracáku“ dostat?

Od 1.1. 2013 došlo k valorizaci maximální podpory v nezaměstnanosti. Propuštění zaměstnanci s vyššími příjmy mají tedy od ledna nárok na vyšší dávky v nezaměstnanosti.

Procentní sazba podpory (počítané z posledního průměrného čistého výdělku uchazeče o zaměstnání) zůstává pro rok 2013 stejná jako v roce 2012, ale od 1. ledna došlo ke zvýšení maximální výše částky, kterou může uchazeč o zaměstnání jako podporu dostat. Výše podpory totiž není neomezená, nýbrž je limitována.

Podpůrčí doba čili Jak dlouho na podpoře

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání, který splní podmínky pro nárok na ni, vyplácí po podpůrčí dobu:

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud zaměstnanci vzniklo v posledním zaměstnání právo na odstupné nebo obdobné plnění, podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Čtěte více: Odstupné 2012: Tři platy až po dvou letech práce

Jaká je sazba podpory?

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu (tj. 1, 4 nebo 7 měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku uchazeče o zaměstnání, kterého dosáhl v posledním zaměstnání, nebo jeho vyměřovacího základu (pokud podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná), a to přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Důvody ukončení zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, však má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Přečtěte si také: Za podporu v nezaměstnanosti už nemusíte zametat chodníky

Ukončil-li však uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 %, další dva měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. 

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu. Čtěte také: Kdy a jak můžete opětovně získat podporu v nezaměstnanosti?

Nové maximální částky

Na základě pravidelné každoroční valorizace od 1. ledna 2013 dochází ke zvýšení částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. 

Maximální výše podpory za měsíc 2013 2012 2011 2010
V nezaměstnanosti  14 157 Kč 13 762 Kč 13 528 Kč 13 280 Kč
Při rekvalifikaci 15 866 Kč 15 422 Kč 15 161 Kč 14 883 Kč

Zdroj: Autor, zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příslušná prováděcí sdělení MPSV k němu.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2012 činila 24 408 Kč. (Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 446/2012 Sb.) 

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 14 157 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2012, tedy v r. 2013. 

Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2012, pak její maximální možná výše činí 13 762 Kč měsíčně.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2013 tak může dosáhnout až 15 866 Kč za měsíc. 

Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci v r. 2012, činí maximální podpora při rekvalifikaci 15 422 Kč. Čtěte více: Nezaměstnaní s vyšším platem dostanou více peněz

Když není podporu z čeho spočítat

V praxi se stávají případy, kdy zaměstnanec nemůže doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku. Může se to stát třeba při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele. V případě, že zaměstnavatel nevyhotoví potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu probíhajícího pracovně-právního sporu mezi nimi), ačkoliv je to jeho povinností, a pracovník nemá jiné dokumenty způsobilé dokázat úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. proto, že je ztratil, přišel o ně při požáru nebo povodni atp.). 

I v těchto situacích je však třeba uchazeče o zaměstnání hmotně zabezpečit a stanovit mu výši podpory, i v těchto případech se vychází se statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství, z níž se příslušným procentem odvozuje výše podpory.

Uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši výdělku či vyměřovacího základu, anebo u něj nelze toto nijak stanovit, jakož i uchazeči, který splnil podmínku pro přiznání podpory (doba předchozího zaměstnání započtením náhradní doby) se pak stanoví: 

KL20-hlasovnai-tip

  • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, 
  • za další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a 
  • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. 

Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3662 Kč, 2929 Kč, 2685 Kč (dosud šlo resp. jde o částky 3559 Kč, 2848 Kč, 2610 Kč).

Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3418 Kč (dosud šlo resp. jde o částku 3322 Kč).

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).